Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-07-25 Minister Kudrycka: innowacje to antidotum na kryzys

Podczas rady COMPET dziennikarze mieli okazję zadać pytania minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbarze Kudryckiej oraz europejskiej komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

Już na samym wstępie, profesor Kudrycka zapewniła, że jednym z celów polskiej prezydencji jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą na ujednolicenie krajowych i unijnych procedur na poziomie badań. – Uproszczenie prawa jest dla nas bardzo ważne – podkreśliła minister.  
Według niej umożliwić ma to m.in. podniesienie konkurencyjności Europy w obszarze badań i innowacji. – Chcemy by stało się to antidotum na kryzys – dodała profesor Kudrycka.
Komisarz Máire Geoghegan-Quinn przyznała, że w tym kierunku idą już niektóre państwa europejskie.  – Kraje członkowskie cierpiące na poważne skutki kryzysu ekonomicznego, włączając w to Niemcy, Francję, czy Irlandię podnoszą swoje wydatki na badania – stwierdziła.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione