Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-07-28 W toku prac nad POL-onem
Będzie zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Jego kluczowe zadanie to stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i nauce polskiej. Dziś wykonawcy systemu POL-on zaprezentowali postępy prac nad jego realizacją.

 

W konferencji inaugurującej w ramach projektu systemowego pn. „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” uczestniczyła sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska. - Po raz pierwszy w Polsce powstanie jeden zintegrowany system zawierający ogromny zakres informacji o nauce i szkolnictwie wyższym - wskazała minister Orłowska, podkreślając, że ten bardzo ważny projekt, charakteryzujący się spójnością i dostępnością danych, ma swoją podstawę prawną w ustawie o szkolnictwie wyższym i stosownych rozporządzeniach. Informacje na temat trzech pierwszych modułów systemu ("Kierunki studiów", "Rejestr uczelni niepublicznych" oraz "Pracownicy naukowi") przedstawił podczas spotkania p. Adam Bochenek z Ośrodka Przetwarzania Informacji. Natomiast przekazywanie danych do systemu było tematem prezentacji dr Janiny Mincer-Daszkiewicz  - koordynatora projektu.
 
W ramach projektu, którego realizacja jest przewidziana na lata 2011-2013, powstanie zintegrowana platforma informatyczna, będąca podstawowym źródłem jednolitych i aktualnych danych o uczelniach i placówkach naukowych. Dane do systemu będą przekazywane elektronicznie z baz źródłowych uczelni wyższych i jednostek naukowych, minimalizując konieczność sprawozdawania na rzecz różnych podmiotów. Dostęp do danych uzyskiwać będą upoważnione podmioty: uczelnie, MNiSW, inne resorty nadzorujące szkoły wyższe, Polska Komisja Akredytacyjna, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, GUS.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on powstaje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad projektem zapewnia Departament Strategii MNiSW. System budowany jest przez trzech różnych partnerów. Ośrodek Przetwarzania Informacji zajmuje się modułami dotyczącymi rejestru uczelni niepublicznych, jednostek naukowych, kierunków studiów, pracowników naukowych, a także studentów, absolwentów i doktorantów. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest odpowiedzialne za poszukiwanie i gromadzenie zasobów publikacji, natomiast Index Copernicus zapewnia analizy dotyczące czasopism i dorobku naukowego.

System jest odpowiednio umocowany w przepisach wprowadzających reformę szkolnictwa wyższego, w których wskazane są podstawy formalne jego powstania i funkcjonowania. Wszelkie rozwiązania technologiczne i organizacyjne gwarantują najwyższą jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemu POL-on.

 

Pierwsze moduły nowego systemu zostały przekazane do użytku pracownikom MNiSW. Publicznie udostępnione zostaną moduły: „Rejestr uczelni niepublicznych”, „Jednostki naukowe”, „Kierunki studiów”, „Pracownicy naukowi”, a także "Studenci, absolwenci, doktoranci”. Planowane jest również pilotażowe wgrywanie danych przez wybrane uczelnie. Od 1 października 2011 r. system POL-on ma być gotowy na przyjęcie danych z uczelni i jednostek badawczych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Wizja systemu została przedstawiona w dokumencie „Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce”, przygotowanym przez Fundację Perspektywy, Grupę Antares , Pentor Research Int. i Centre for Higher Education Development.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione