Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-08-12 67 mln zł wydała w 2010 r. FNP na programy dla badaczy
Ponad 67 mln zł przeznaczyła w 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki w Polsce (FNP) na wspieranie polskich naukowców - wynika z raportu, który opublikowano na stronie fundacji.

FNP w 2010 r. realizowała 16 programów finansowanych ze środków własnych oraz sześć programów, które finansowano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Najwięcej - ponad 18 mln zł - przeznaczono na program Team. Program ten jest adresowany do uczonych, którzy chcą utworzyć lub kontynuować pracę w konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołach z udziałem młodych badaczy. W 2010 r. w dwóch edycjach konkursu przyznano 18 nagród.

Duży budżet - ponad 12,8 mln zł - miał również Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Program adresowany jest do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie projekty doktoranckie. W ramach programu finansowana jest praca naukowa doktorantów oraz koszty międzynarodowej współpracy ponoszone przez konsorcjum. W dwóch ubiegłorocznych edycjach sfinansowano 14 projektów.

Jak we wstępie do raportu zaznacza prezes FNP, prof. Maciej Żylicz, w 2010 r. oferta fundacji wzbogacona została o dwa nowe programy. Pierwszy z nich - HOMING PLUS - stanowi rozwinięcie programu POWROTY/HOMING, a jego celem jest nie tylko zachęcenie do powrotu młodych polskich badaczy pracujących za granicą, ale także zagranicznych naukowców do podjęcia decyzji o kontynuowaniu kariery zawodowej w polskich laboratoriach. Drugi program - POMOST - jest nowatorską i niespotykaną nigdzie dotąd formą pomocy przeznaczoną dla kobiet-naukowców będących w ciąży oraz dla rodziców-naukowców, którzy po okresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub wychowawczego wracają do intensywnej pracy naukowej.

FNP jest pozarządową, apolityczną i samodzielną finansowo instytucją typu non profit, powołaną dla wspierania polskiej nauki. Fundacja wypełnia swe cele statutowe wspierając uczonych i zespoły badawcze oraz inicjatywy służące nauce w Polsce, podejmuje także działania na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez przyznawanie badaczom indywidualnych nagród i stypendiów, udzielanie subwencji na modernizację warsztatów badawczych, a także poprzez inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak programy wydawnicze, konferencje FNP itd.). Mottem FNP jest "Wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi".

W tym roku fundacja świętuje 20-lecie swojego istnienia. Uroczyste obchody odbędą się jesienią.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione