Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-08-29 Łazy miejscem obrad 22 Konwentu Europejskiej Unii Studentów
Z przedstawicielami międzynarodowych organizacji studenckich 30 i 31 sierpnia spotkają się minister Barbara Kudrycka oraz sekretarz stanu Maria Elżbieta Orłowska.

Priorytety polskiej prezydencji w kontekście spraw studenckich, a wśród nich kwestie rozszerzenia Erasmusa na wschód oraz koncepcja europejskiej instytucji rzecznika praw studenta, to główne tematy spotkania prof. Barbary Kudryckiej z Zarządem Europejskiej Unii Studentów. Minister Kudrycka wspólnie z przewodniczącą Parlamentu Studentów RP Dominiką Kitą wygłosi także wykład na temat praw studentów w kontekście nowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. Maria Elżbieta Orłowska weźmie natomiast udział w inauguracji 22 Konwentu Europejskiej Unii Studenckiej.

Konwent Europejskiej Unii Studentów (ESC) jest jednym z najważniejszych projektów skierowanych do narodowych organizacji studenckich (NUS). Odbywa się cyklicznie od 2000 r. w krajach sprawujących przewodnictwo w Unii Europejskiej. Celem ESC jest przede wszystkim wymiana wiedzy, doświadczeń oraz kształtowanie wspólnej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w Europie przez przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji studenckich.

W trzydniowym programie tegorocznego Konwentu uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Europejską Unię Studentów (ESU), dotyczących wyzwań europejskiego ruchu studenckiego. Wydarzeniu patronują polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

22 Konwent ESC towarzyszy odbywającemu się w Łazach Campusowi Akademickiemu. Przedsięwzięcie to, organizowane po raz siedemnasty, zgromadzi około 2500 studentów z najważniejszych polskich ośrodków akademickich. Campus jako jedyny w takim wymiarze daje szansę i płaszczyznę dialogu integracyjnego młodzieży studiującej. Jest pierwszą krajową inicjatywą samorządów studenckich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej koordynowaną przez fundacje Uniwersitatis Varsoviensis oraz Universitatis Poznaniensis. Campus Akademicki jest także doskonałą okazją do spotkania z liderami środowiska akademickiego, wywodzącymi się z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Zrzeszenia Studentów Polskich, ELSA, AIESEC i innych krajowych organizacji studenckich.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione