Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-10-12 Prof. Banach: nie zrezygnujemy z innowacyjności

Każdy region w UE może być innowacyjny - przekonywali uczestnicy Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności, który rozpoczął się dziś w Warszawie. Jak sprawić by Europa znów zaczęła wyznaczać kierunki globalnego rozwoju? Na ten temat dziś i jutro dyskutować będą przedstawiciele instytucji europejskich, krajowych władz, reprezentanci środowisk naukowych oraz przedsiębiorcy. – Od połowy XX wieku Europa traci swoją wiodącą pozycję w dziedzinie B+R – stwierdził podczas otwarcia szczytu reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maciej Banach. – Istotną barierą rozwojową jest m.in. fragmentaryzacja systemów innowacji – dodał. Według niego rozwiązaniem tego problemu nie może być jednak wyłącznie podniesienie nakładów na badania. – Niezbędne jest też wspieranie różnego typu sieci współpracy – wyjaśnił prof. Banach. Podobnego zdania był Roland Strauss z platformy Konwledge4Innovation – Mówiąc o innowacji musimy pamiętać o złożoności tego zjawiska, która obejmuje wiele sektorów i obszarów, takich jak np. edukacja czy badania. Nie ma też innowacji bez podejmowania trudnych wyzwań i ryzyka – podkreślał. W odpowiedzi prof. Banach zapewnił, że Polska dostrzega znaczenie innowacyjności nie tylko dla unijnej, ale i krajowej gospodarki. – Jesteśmy w Polsce obecnie w ciekawym powyborczym momencie, możemy jednak już teraz zapewnić, że będziemy kontynuować politykę innowacyjności – zaznaczył. Otwierający szczyt goście wiele czasu poświęcili także zagadnieniom współpracy biznesu z sektorem badań i rozwoju. Grażyna Hanclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podkreśliła, że innowacje stanowią stabilną podstawę rozwoju polskiej gospodarki, a także źródło jej wzrostu. Lambert van Nistelrooij z Parlamentu Europejskiego potwierdził, że jest to także jeden z głównych filarów wspólnotowej gospodarki. – Ważne w naszym podejściu musi być jednak płynne przechodzenie od wiedzy do innowacji, a także wprowadzanie ich efektów na rynek – zaznaczył. Z kolei reprezentująca Komisję Europejską Marion Dewer stwierdziła, że możliwy, a wręcz konieczny jest równomierny rozwój innowacyjności w całej Europie.

Według niej potrzebna jest jednak specjalizacja poszczególnych regionów . – Każdy z nich może być jakimś aspekcie innowacyjny – dodała. Dewer przyznała też, że niezbędne jest wzmocnienie synergii między programem Horizon 2020 i funduszami strukturalnymi, jak również stworzenie warunków, które pozwolą zatrzymać jak najwięcej talentów w Europie. Wszystkie wnioski wypracowane podczas Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności przedstawione zostaną unijnym decydentom podczas Konwencji Innowacyjności organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 5-6 grudnia 2011 roku. W związku z tym przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, w swoim telewizyjnym przesłaniu do uczestników konferencji zaapelował: – Innowacje to droga wyjścia z europejskiego kryzysu. Z nadzieją czekamy na wyniki tego szczytu. Warszawska konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Nauki

Szkolnictwa Wyższego w partnerstwie z Fundacją Technology Partners oraz członkiem Forum Parlamentu Europejskiego – platformą Knowledge4Innovation. Kontynuacja Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w dniach 11-13 października.

Źródło: www.nauka.gov.pl , Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione