Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-10-12 Umowy ze studentami

W związku z licznymi pytaniami w sprawie podpisywania przez uczelnie umów ze studentami, określającymi warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne (art.160 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym po zmianach) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że zgodnie z nowymi przepisami umowy dotyczą również studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych.

Uczelnia powinna zawierać umowy w formie pisemnej ze wszystkimi studentami rozpoczynającymi studia od 1. października 2011 roku i wskazane jest również podpisywanie umów z osobami kontynuującymi studia rozpoczęte przed 1. października 2011 roku. Umowy powinny być podpisywane bez zbędnej zwłoki w możliwie szybkim terminie.


Źródło: www.nauka.gov.pl , Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione