Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-10-22 W Sopocie o reformowaniu europejskich uniwersytetów
Nowocześnie zarządzane uczelnie, wyższa jakość studiów, lepsza zatrudnialność absolwentów, silniejsze powiązanie uczelni z gospodarką – to wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w UE.

24 i 25 października w Sopocie pod auspicjami polskiej prezydencji odbędzie się konferencja poświęcona modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie. Otworzy ją minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.
Sopocka konferencja to najważniejsze wydarzenie związane z realizacją priorytetu polskiej prezydencji, jakim jest modernizacja europejskiego szkolnictwa wyższego.

W Europie działa dziś około 4 tys. uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich zaliczają się do najlepszych uczelni na świecie. Jednak nie wszystkie nadążają za zmianami gospodarczymi i społecznymi.

Uczestnicy konferencji będą dyskutowali na temat najważniejszych wyzwań w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego: zatrudnialności absolwentów, zbliżenia programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, współpracy nauki z gospodarką i konkurencyjności europejskich badań naukowych. Omawiane będą także rozwiązania, jakie kraje UE powinny wprowadzić, by możliwa była realizacja postanowień Strategii Europa 2020. Mówi ona, że w perspektywie dekady liczba osób w wieku 30-34 lata mających wyższe wykształcenie powinna sięgnąć w Europie 40 proc. Według ostatnich prognoz, w 2020 roku aż 35 proc. miejsc pracy w Europie będzie wymagało wyższego wykształcenia.

Konferencję otworzy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej. Uczestniczyć w niej będą także delegaci reprezentujący państwa członkowskie UE i wybitni europejscy eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Minister Barbara Kudrycka przedstawi najważniejsze założenia polskiej reformy szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1 października tego roku, w pełni wpisując się w rekomendacje Komisji Europejskiej co do kierunku modernizacji wyższych uczelni.

Konferencja będzie nawiązywała do Komunikatu w sprawie modernizacji systemów szkolnictwa wyższego, opublikowanego przez Komisję Europejską w  dniu 20 września 2011 r. Dokument ten stanowi część unijnej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.
Źródło: www.nauka.gov.pl , Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione