Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-11-12 Posiedzenie Rady Zarządzającej programu IMHE OECD
W dniach 7-8 listopada 2011 podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Zbigniew Marciniak uczestniczył w posiedzeniu Rady Zarządzającej programu Instytucjonalne Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym (IMHE OECD).
Rada Zarządzająca jest organem decyzyjnym, który kształtuje sposób funkcjonowania programu IMHE oraz wyznacza kierunki jego działań. Głównymi zadaniami członków Rady są zatwierdzenie planu prac programu oraz jego budżetu, określenie priorytetów działań, ocena wyników pracy, monitorowanie jakości i terminowości  prowadzonych projektów, określanie wysokości składki członkowskiej oraz akceptacja kandydatów wnioskujących o przyjęcie do programu. MNiSW jest członkiem programu od kwietnia 2008 r.
Źródło: www.nauka.gov.pl , Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl
Wyróżnione