Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-11-22 Spotkanie z przedstawicielami europejskiej organizacji doktorantów
Sekretarz stanu, prof. Maria Orłowska spotkała się z przedstawicielami Eurodoc, aby omówić przyszłoroczny europejski zjazd doktorantów i sprawy programów mobilnoścowych.

J

uż w marcu 2012 roku odbędzie się po raz pierwszy w Polsce 10. jubileuszowy zjazd Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców (Eurodoc). Organizatorem  wydarzenia  będzie Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Młodzi naukowcy spotkają się w Krakowie, a głównym tematem konferencji Eurodoc 2012 będzie finansowanie kształcenia i badań młodych naukowców.

 

Prof. Maria Orłowska podczas spotkania przypomniała, że Polska podczas swojej prezydencji zaproponowała, aby do programu wymiany studentów Erasmus w większym stopniu zostali włączeni doktoranci. Jak dodała, niekiedy wymianę międzynarodową utrudniają różnice między systemami i programami kształcenia w różnych krajach. - Nie jest to jednak tylko wada. Uniwersytety nie powinny kształcić według tych samych programów, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie. Wartością jest często właśnie unikatowa oferta danej uczelni czy danego wydziału - powiedziała minister Orłowska.

 

Prof. Orłowska dodała, że wspólna baza kwalifikacji i kompetencji absolwentów różnych uczelni jest korzystna, ale nie powinna odbierać ona szansy młodym badaczom na rozwój własnych idei. - Studenci studiów doktoranckich powinni przede wszystkim uczestniczyć w poważnych badaniach naukowych - dodała.

 

Przedstawicielka Eurodoc, Elena Golovushkina, powiedziała, że mobilność młodych doktorów to nie

tylko wyjazdy na zagraniczne uczelnie, ale też np. podjęcie pracy w prywatnych firmach,  zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów. - To wiąże się z tematem partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli wdrażania do gospodarki rozwiązań wypracowywanych na publicznych uniwersytetach i wsparcia finansowego takich przedsięwzięć na różnych poziomach - regionalnym, krajowym i UE - podkreśliła.

 

Europejska Rada Doktorantów i Młodych Naukowców - Eurodoc to federacja zrzeszająca doktorantów i młodych naukowców z 33 krajów - członków Unii Europejskiej lub Rady Europy. Ma siedzibę w Brukseli.
Źródło: www. nauka.gov.pl, wiecej infomracji na http://www.nauka.gov.pl  


Wyróżnione