Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-11-28 O roli technologii energetycznych w nowej perspektywie finansowej

28-29 listopada odbywa się konferencja Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). Współorganizujące konferencję Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowane jest przez sekretarz stanu, prof. Marię Elżbietę Orłowską.

Konferencja, której celem jest dyskusja o finansowaniu technologii energetycznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, jest jednym z wydarzeń wpisanych do kalendarza polskiej prezydencji w UE. Zgromadzi ona ok. 400 osób reprezentujących europejski przemysł energetyczny, urzędy i administrację oraz instytuty i organizacje z całej UE, w tym instytucje naukowe i finansowe. Zwieńczeniem będzie tzw. Deklaracja Warszawska zawierająca rezolucję na temat miejsca technologii z obszaru SET-Planu w kolejnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

European Strategic Technology Plan przyjęty w 2007 r. jest jednym z filarów nowej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. SET-Plan ma na celu przyspieszenie  rozwoju i wdrożenia na dużą skalę czystych, efektywnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych, bazujących na potencjale badawczo-rozwojowym Europy.

W SET-Planie przedstawiono wizję Europy odgrywającej wiodącą rolę na świecie w zakresie wykorzystania szerokiej gamy czystych technologii energetycznych, będących motorem dobrobytu i głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. SET Plan wdrażany będzie wspólnymi wysiłkami przez przemysł i kluczowe instytucje badawcze w krajach członkowskich oraz Komisję Europejską.

Głównym filarem SET-Planu jest 6 tzw. Europejskich Inicjatyw Przemysłowych w następujących obszarach: energia wiatrowa, energia słoneczna, bioenergia, CCS (The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative), inteligentne sieci energetyczne - tzw. smart grids oraz energetyka jądrowa.

Implementacja SET-Planu koordynowana jest przez Komisję Europejską.
Źródło: www. nauka.gov.pl, wiecej informacji na http://www.nauka.gov.pl


Wyróżnione