Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2012-12-01 Stypendia L’Oreal Polska


Stypendia L’Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznawane są wybitnym Polkom – naukowcom, które stanowią zdecydowaną mniejszość szczególnie w badaniach naukowych.

Są one wynikiem umowy zawartej w Paryżu między Grupą L'Oréal i UNESCO ‐ "For Women In Science". W jej ramach, od roku 2001, w paryskiej siedzibie UNESCO przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują stypendia oraz nagrody pieniężne.

Stypendia obejmują finansowanie badań w zakresie medycyny i nauk biologicznych, których celem jest promocja utalentowanych Polek oraz wspieranie ich w pracy naukowej. Efektem badań jest stworzenie pomostów między nauką i przemysłem. Aplikacje ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzi jedenaście wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych.

Decyzją jury XII edycji konkursu L`Oreal Polska dla Kobiet i Nauki w 2012 roku stypendia otrzymały

Doktorantki: Magdalena Bartnik (Warszawa)
Joanna Malinowska (Łódź)
Angelika Muchowicz (Warszawa)

Habilitantki: dr Katarzyna Starowicz-Bubak (Kraków)
dr Marta Szajnik-Szczepański (Poznań)

Źródło: www.lorealdlakobietinauki.pl/
Wyróżnione