Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2012-12-05 FBA - MAZOWIECKA AKADEMIA FIRM RODZINNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZKOŁA BIZNESU
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Akademii jest rozwój umiejętności menedżerskich w kadrach zarządzających firmami rodzinnymi. Uczestnicy Akademii zdobędą wiedzę z zakresu specyfiki firm rodzinnych, przekazaną przez ekspertów i praktyków specjalizujących się w zarządzaniu, finansach i biznesie rodzinnym. Ważnym celem projektu jest też nawiązanie nowych wartościowych znajomości i platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami i absolwentami.

Tryb studiów: zaoczny (2 semestry)
Język wykładowy: polski, wymagana jest również podstawowa znajomość języka angielskiego
Liczba godzin zajęć: 180 godzin, zajęcia odbywają się w 12 blokach programowych realizowanych w trakcie 10 zjazdów.

Absolwent Akademii będzie dysponować wiedzą:
-Z zakresu budowania strategii biznesowych, zarządzania operacyjnego oraz zarządzania kadrami z uwzględnieniem specyfiki firmy rodzinnej
-Specjalistyczną wiedzą z zakresu zarządzania finansami, w tym o źródłach finansowania dostępnych dla firm z sektora MSP
-Wiedzą o problemach typowych dla przedsiębiorczości rodzinnej oraz adekwatnych rozwiązaniach
-Wiedzą z zakresu prawa, z naciskiem na przygotowanie formalnej strony sukcesji i zabezpieczenia majątku rodzinnego
-Wiedzą z zakresu strategii sukcesyjnych

Będzie dysponować umiejętnościami:
-menedżerskimi, zarówno „twardymi” (m.in. finanse, zarządzanie), jak „miękkimi” (m.in. negocjacje, zarządzenie zmianą, łączenie pracy w firmie z życiem rodzinnym)
-radzenia sobie z sytuacjami specyficznymi dla firmy rodzinnej, w tym konfliktami wewnątrz rodziny na tle biznesu
-wykorzystania mocnych stron firmy rodzinnej i zminimalizowania wpływu stron słabych

Źródło: http://www.biznes.edu.pl
Wyróżnione