Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2013-11-03 40 milionów złotych na wdrażanie wyników badań podstawowych
Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały dziś porozumienie o współpracy, służące efektywniejszemu wykorzystaniu wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. Na ten cel przeznaczone zostanie aż 40 milionów złotych.

Wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR ułatwi wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług i usprawni współpracę jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi. W jego ramach finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Współpraca NCN i NCBR obejmować będzie także ewaluację złożonych przez wnioskodawców aplikacji.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 grudnia 2013 r. O środki finansowe w wysokości nawet 1,25 mln zł mogą się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni. Ocena wniosków odbędzie się w dwóch etapach. Na obu etapach wnioski o finansowanie projektów opiniować będzie ten sam zespół ekspertów, powołanych przez NCN i NCBR.

źródło: ncbir.pl
Wyróżnione