Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-09-20 Swoboda dla uczelni, szanse dla studentów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbarę Kudrycką. więcej
2010-09-17 W sobotę zaczyna się X Zachodniopomorski Festiwal Nauki
Ogólnopolski Dzień Nauki - pełen pokazów, wystaw i wycieczek po parkach i zabytkach - rozpocznie 18 września w Szczecinie X Zachodniopomorski Festiwal Nauki. więcej
2010-09-13 Lublin czeka na pasjonatów nauki
Ponad 800 wykładów, pokazów, eksperymentów naukowych czeka na uczestników VII Lubelskiego Festiwalu Nauki. więcej
2010-09-10 Polscy inżynierowie wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki

Polscy inżynierowie są dziś niewątpliwie bardzo ważnym katalizatorem rozwoju gospodarczego naszego kraju - podkreśliła minister nauki prof. Barbara Kudrycka, otwierając w środę Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w gmachu Politechniki Warszawskiej. więcej
2010-09-03 Uczymy się być studentami
W dniu 30 sierpnia 2010 r. podsekretarz stanu, prof. Witold Jurek wziął udział w uroczystym otwarciu Campusu Akademickiego 2010 w Łazach. więcej
2010-08-30 I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 7 lipca br. ogłosił otwarcie I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech.Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. więcej
2010-08-27 Podwajamy pulę na stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia 85 najwybitniejszym młodym naukowcom – liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku aż czterokrotnie. więcej
2010-08-23 "Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy" wśród priorytetów polskiej Prezydencji
Rada Ministrów na posiedzeniu 21 lipca 2010 r. przyjęła wstępną listę priorytetów polskiego przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej. więcej
2010-08-20 Trwają prace nad oceną parametryczną jednostek naukowych
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła grupy jednostek jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych. więcej
2010-08-16 II Konkurs nt.: „Drogi wolności dla młodych ludzi"
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej informuje, iż Ambasada Meksyku w Warszawie zaprasza młodych Polaków do udziału w II Konkursie nt.: „Drogi wolności dla młodych ludzi”, zorganizowanego według projektu Drogi Wolności, należącego do Grupy Salinas, której przewodniczy Sergio Sarmiento. więcej
2010-08-13 700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki
Wzbogacenie i lepsza jakość oferty edukacyjnej uczelni w Polsce to główny cel trzech konkursów, których wyniki ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
2010-08-09 Co warto wiedzieć o ramach kwalifikacji?
Rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW. O pomyśle wdrożenia europejskich ram kwalifikacji w naszym szkolnictwie wyższym słychać od kilku lat. Po nie najlepszych doświadczeniach z wdrażaniem procesu bolońskiego, spora część polskiego środowiska akademickiego podchodzi do kolejnej propozycji zmian ze zrozumiałą rezerwą. więcej
2010-08-06 W Sejmie o efektywnym kształceniu
Wspierane przez rząd kierunki studiów oraz planowane zmiany w szkolnictwie wyższym stanowiły temat Informacji bieżącej podczas 72. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 5 sierpnia 2010 r. więcej
2010-08-02 Rekrutacja na studia podyplomowe i studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma w swojej ofercie prawie 60 kierunków studiów podyplomowych oraz 3 kierunki studiów MBA: Executive MBA, International MBA, MBA in Banking and Finance. Opis kierunków wraz z programem studiów można znaleźć na stronie http://www.ksb.uek.krakow.pl/ więcej
2010-07-21 9 naukowców nagrodzonych w kolejnej edycji programu TEAM
Ponad 17 mln złotych otrzymało 9 polskich naukowców na utworzenie i rozwój zespołów badawczych w ramach V edycji programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. więcej

Wyróżnione