Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-24 Uczelnie bliżej rynku pracy
„Udział przedsiębiorców w kształtowaniu programu studiów” jest tematem panelu dyskusyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Kongresu Regionów odbywającego się między 19 a 22 maja w Świdnicy. więcej
2010-05-21 Informacja o wizycie delegacji Chińskiej Republiki Ludowej w MNiSW
W dniu 18 maja 2010 r. profesor Witold Jurek, podsekretarz stanu w MNiSW, przyjął delegację Chińskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Chen Xi, wiceministra edukacji.
Podczas spotkania obie Strony przedstawiły założenia systemów szkolnictwa wyższego w obu krajach oraz wymieniły się doświadczeniami w zakresie prowadzonej wymiany międzynarodowej studentów oraz nauczycieli akademickich. Podkreślono, iż dotychczasowa wymiana przebiega w sposób satysfakcjonujący i bez zakłóceń, stanowiąc solidną podstawę dalszego rozwijania współpracy w tym zakresie. więcej
2010-05-17 Prof. Andrzej Karbownik doktorem honoris causa uniwersytetu w Oviedo
Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Oviedo w północnej Hiszpanii.
Polaka wyróżniono m.in. za działalność naukowo-badawczą w dziedzinie górnictwa i zasługi dla restrukturyzacji tej branży w Polsce. Podziękowano mu również za wieloletnią współpracę z uniwersytetem w Oviedo i hiszpańskim środowiskiem naukowym. więcej
2010-05-14 Polska może być liderem badań
– Sukces wspólnego projektu nauki i sektora prywatnego ma szansę uruchomić kolejne – powiedziała minister Barbara Kudrycka w trakcie uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie „Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych”. więcej
2010-05-10 65 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi
W dniu 7 maja 2010 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbywały się pod patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, obchody 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. więcej
2010-05-07 Czas stawiać na jakość
Jakość jest wspólnym filarem dwóch projektów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przygotowanej przez ministerstwo reformy szkolnictwa wyższego - powiedziała wczoraj w Kielcach minister Barbara Kudrycka. więcej
2010-05-04 Pierwsze polskie Centrum Współpracujące MAEA
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) został nominowany przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) na tzw. Collaborating Center. więcej
2010-04-26 "Edukacja rozwojowa" konkurs
Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego działając na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej na realizację zadania „EDUKACJA ROZWOJOWA 2010”. więcej
2010-04-22 Szukam-Inwestora.com zachęca do udziału w konkursie Entrepreneur of the Year 2010.
Ruszyła ósma edycja konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku!Od 1 kwietnia 2010 polscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje kandydatury w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez Ernst & Young już po raz ósmy. Udział w nim  oznacza promocję firmy oraz jej marki w kraju oraz na forum międzynarodowym oraz możliwość reprezentowania Polski podczas finału Ernst & Young World Entrepreneur of the Year w Monte Carlo, który odbędzie się w maju 2011 r. więcej
2010-04-21 Posiedzenie plenarne Rządowej Rady Ludności

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Rządowej Rady Ludnościowej, które odbędzie się w dniu 19 maja 2010 r. o godz. 10.30 w sali 149 - w gmachu GUS, Warszawa, Al. Niepodległości 208. więcej
2010-04-19 "Primus inter Pares" - konkurs na najlepszego studenta
Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów do tytułu Najlepszego Studenta Polski w konkursie "Primus Inter Pares" ("najlepszy pośród równych"). więcej
2010-04-16 Warty Honorowe

W środę, w godzinach 13.00-14.00, premier Donald Tusk i członkowie rządu objęli Wartę Honorową przy trumnach Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. więcej
2010-04-12 "Powiazanie świata nauki ze swiatem biznesu" II Ogólnopolska Konferencja Samorządów Studenckich i Podkarpackiego Forum Przedsiębiorczości
Powiązanie świata nauki z biznesem to prezentacja doświadczeń dwóch światów nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem: funkcjonowania gospodarki rynkowej, procesów gospodarczych (w Polsce i w Europie), funkcjonowania systemu finansowo-bankowego, obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy (z głównym uwzględnieniem młodych ludzi), postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty przestrzenne rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpackim. więcej
2010-04-09 Minister nauki wybierze krakowską siedzibę Narodowego Centrum Nauki
Wraz z nowym rokiem akademickim 2010/11 ruszy Narodowe Centrum Nauki - w pełni niezależna agencja, zarządzająca funduszami publicznymi na badania naukowe. więcej
2010-04-08 VI Międzynarodowy Kongres MBA 21-23 maja 2010r.
Szósty Międzynarodowy Kongres MBA pt. „Nowoczesne narzędzia analityczno-informacyjne w zarządzaniu organizacjami” odbędzie się w dniach 21-23 maja 2010 r. w Krakowie. Jest to wydarzenie cykliczne, skierowane do studentów, absolwentów, kadry zarządzającej i dydaktycznej programów MBA.  Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja szerokiego grona osób, których ścieżka rozwoju zawodowego łączy się ze studiami MBA oraz możliwość niecodziennego spotkania świata nauki i biznesu. więcej

Wyróżnione