Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-02-15 Publikacja prac doktorskich
Istnieje możliwość publikowania prac doktorskich na forum międzynarodowym za pośrednictwem portalu DART-Europe, tworzonego przez grupę europejskich bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych wspieraną przez LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherch). więcej
2010-02-12 Dni otwarte i konferencja FRSE - update
W dniach 11 i 17 lutego oraz 4 i 9 marca 2010 r. w godz. 11-13 odbędą się spotkania w ramach dni otwartych z pracownikami Zespołu Programów Stypendialnych FRSE podczas, których będzie można uzyskać informacje na temat nowego Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch oraz ostatniego naboru w ramach FSS. Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną u pana Mateusza Nikodema Mackiewicza. Decyduje kolejność zgłoszeń. więcej
2010-02-12 Protest doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Trwa protest doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przeciwko żenująco niskim stypendiom, które nie wystarczają nawet na samodzielne utrzymanie się. Uruchomiona została specjalna strona: http://solidarnizprotestem.wordpress.com/  gdzie można poznać szegóły dotyczące protestu oraz wyrazić swoje poparcie.
  więcej
2010-02-08 Nowe szanse dla uczelni, studentów i naukowców
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas konferencji prasowej ogłosiła konkurs na realizację „kierunków zamawianych” w nowym roku akademickim oraz uroczyście otworzyła Wirtualną Bibliotekę Nauki. W tym roku kierunkiem zamawianym mogą być także studia interdyscyplinarne. więcej
2010-02-01 Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego PW
Zgodnie regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego, wprowadzonym zarządzeniem JM Rektora nr 3/2010, doktoranci mogą  ubiegać się o przyznanie Stypendium Senatu PW bądź stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów. więcej
2010-01-29 Chroń swój sukces- ochrona własności intelektualnej dla firm
Regionalna Izba Gospodarcza ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Chroń swój sukces – ochrona własności intelektualnej dla firm”, który obejmować będzie organizację 2 konferencji (otwierającej i zamykającej) oraz 10 seminariów odbywających się na terenie województw śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz łódzkiego. więcej
2010-01-25 Roczne stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie w bawarskich szkołach wyższych w roku akademickim 2010-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do zapoznania się z informacją  otrzymaną z Bawarskiego Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (BAYHOST) dotyczącą rocznych stypendiów dla absolwentów szkół wyższych z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Dotowane są studia podyplomowe i studia doktoranckie. więcej
2010-01-22 Stypendia w Wielkiej Brytanii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rekrutację na stanowiska lektorów języka polskiego/specjalistów w dziedzinie literatury i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. więcej
2010-01-15 Komercjalizacja badań naukowych i ochrona własności intelektualnej w MŚP - IP Road Show Gdańsk 2010
21 stycznia 2010 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja skierowana w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie dotyczyć będzie możliwości, które niesie za sobą rozwój działalności badawczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. więcej
2010-01-12 Kongres medyczny MedEspera 2010
Do 10 kwietnia 2010 można rejestrować się na III międzynarodowy kongres medyczny dla studentów i młodych naukowców MedEspera organizowany przez State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Moldawii. więcej
2010-01-08 Stypendia wyjazdowe FRSE
22 stycznia 2010 w godz. 10–14 w sali 123 w Gmachu Głównym PW odbędzie się kolejne z cyklu spotkań poświęconych stypendiom zagranicznym organizowanych przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej. więcej
2010-01-04 Wiedeń - Konferencja młodych naukowców
W dniach 7–9 kwietnia 2010 r. w Wiedniu odbędzie się konferencja młodych naukowców, skierowana do studentów II i III stopnia studiów. więcej
2009-12-30 Program wspierania nauki w 2010 roku
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prezentuje nowy program, jaki będzie realizować w 2010 r. Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć ponad 93 mln zł, w tym ok. 61 mln ze środków strukturalnych (przeznaczonych na programy realizowane przez FNP w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowgo nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). więcej
2009-12-01 Konferencja pt. "Wkład nauki i szkolnictwa wyższego do tworzenia wartości dodanej w Polsce"
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej oraz Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości zapraszają na konferencję pt. "Wkład nauki i szkolnictwa wyższego do tworzenia wartości dodanej w Polsce" więcej
2009-11-17 Rozwój kompetencji kadr nowoczesnej gospodarki
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu szkoleń Rozwój kompetencji kadr nowoczesnej gospodarki w roku akademickim 2009/ 2010. więcej

Wyróżnione