Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-11-16 Konkurs o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do kolejnej, piatej już edycji Konkursu o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.
Czasu pozostało niewiele, ponieważ termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa z dniem 15 grudnia 2009 r.
więcej
2009-11-15 Stypendia wyjazdowe CSZ
Od 23 listopada do 4 grudnia 2009 r. można składać wnioski o stypendia wyjazdowe oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach Projektu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej. W ramach konkursu doktoranci mogą uzyskać stypendium w wysokości 8000 zł miesięcznie na maksymalnie pół roku. więcej
2009-11-05 Konferencja: Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej
Do 18 listopada 2009 r. można rejestrować się na bezpłatną wirtualną konferencję dla studentów i doktorantów pod tytułem Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej. więcej
2009-11-04 Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w latach 2010-2011 przy realizacji projektów badawczych z partnerami ze Wspólnoty Francuskiej Belgii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalny Komisariat Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Francuskiej Belgii w porozumieniu z Regionem Walonii zapraszają do wzięcia udziału w programie współpracy w dziedzinie nauki. więcej
2009-11-04 X Krajowy Zjazd Doktorantów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów mają przyjemność zaprosić na X Krajowy Zjazd Doktorantów oraz IV Zwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Patronat nad Zjazdem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka więcej
2009-11-02 Nagrody FNP 2009 przyznane
Rada Fundacji po raz osiemnasty  przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Ich wysokość wynosi w tym roku 200 tys. zł. więcej
2009-10-30 Konkurs "Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce" ogłoszony!
Krajowa Reprezentacja Doktorantów  zaprasza Uczelnie prowadzące studia doktoranckie do udziału w II edycji Konkursu pt. „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”. Konkurs odbywa się pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej oraz Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Jerzego Błażejowskiego. więcej
2009-10-28 Rozstrzygnięcie II edycji programu WELCOME
28 października br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki II edycji programu WELCOME* adresowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację projektów badawczych w Polsce.  więcej
2009-10-27 Innowator Mazowsza II
Do 30 listopada 2009 r. młodzi doktorzy mogą sładać aplikacje w konkursie Innowator Mazowsza organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Oceniane będzie nowatorstwo projektów, ich przydatność i zastosowania oraz charakter i oddziaływanie na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Laureaci mogą liczyć nawet na 10 000 zł. więcej
2009-10-21 Warszawa-spotkanie o stażach zagranicznych
Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej we współpracy z Warszawskim Porozumieniem Doktorantów zaprasza na pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne dotyczące zagranicznych programów stypendialnych oraz ofert pracy i stażów dla doktorantów i młodych naukowców. więcej
2009-10-21 Konferencja SolMech 2010
W dniach 6–10 września 2010 w Warszawie odbędzie się 37. międzynarodowa konferencja SolMech (Solid Mechanics Conference). Abstrakty prac z dziedziny mechaniki ciał stałych (teoretycznych, eksperymentalnych, jak i z zakresu metod numerycznych) należy przesyłać do 28 lutego 2010 roku. więcej
2009-10-16 MBA czy kwalifikacje CIMA - wybór pracodawcy
Rozmowa z Andrew Hardingiem, dyrektorem CIMA więcej
2009-10-15 Unia pokryje 80 proc. kosztów studiów podyplomowych
Trzy pytania do Agnieszki Rybińskiej, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości więcej
2009-10-11 Debaty na rzecz mobilności
Już 19 października br. rusza ogólnopolska kampania społeczna na rzecz mobilności organizowana przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), która jest odpowiedzialna za koordynację programu Erasmus w Polsce. Patronat nad kampanią objęło również KRD. więcej
2009-10-09 Nasi stypendyści wśród laureatów konkursu "Polityki"
Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznego konkursu stypendialnego „Zostańcie z nami!” organizowanego przez „Politykę”. Wśród młodych naukowców wyróżnionych przez tygodnik tradycyjnie już znalazła się duża grupa stypendystów FNP. Ponad połowa (10 osób) spośród 16 tegorocznych stypendystów „Polityki” to także laureaci różnych programów stypendialnych FNP – programów START (stypendia krajowe dla młodych uczonych), POWROTY/HOMING (subsydia dla naukowców powracających do Polski) i stypendiów konferencyjnych. więcej

Wyróżnione