Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-09 Young Scientists Programme
Jest ostatnia szansa na skorzystanie z programu Young Scientists Programme prowadzonego przez British Council przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioski o stypendia wyjazdowe do Wielkiej Brytanii można składać do 20 listopada. więcej
2009-10-08 Szczuka o równości płci

Akademię Gender otwiera WSG. Wykładać będą znane feministki - m.in. Kazimiera Szczuka i Beata Maciejewska więcej
2009-10-07 Stypendia KOLUMB i HOMING wręczone
Fundacja wręczyła stypendia laureatom 20. edycji programu KOLUMB (stypendia na zagraniczne staże podoktorskie w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie) i 4. edycji programu POWROTY/HOMING (subsydia umożliwiające młodym naukowcom powroty z długoterminowych pobytów za granicą do pracy w kraju). W uroczystości, która odbyła się 6 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, obok laureatów, ich rodzin i przyjaciół, wzięli udział przedstawiciele władz i instytucji naukowych. więcej
2009-10-06 Powrót Kolumba - raport o mobilności młodych naukowców
Fundacja, która wspiera obydwa kierunki migracji młodych polskich badaczy – zarówno ich wyjazdy do najlepszych światowych instytucji (stypendia zagraniczne w programie KOLUMB), jak też stworzenie tym, którzy wyjechali, warunków do powrotu i dalszej pracy naukowej w kraju (subsydia w programie POWROTY/HOMING), poddała oba te programy ewaluacji. więcej
2009-10-05 Stypendia za wyniki w sporcie
Istnieje możliwość wystąpienia o stypendium za wyniki w sporcie dla doktorantów z Własnego Fuduszu Stypendialnego Rektora ds. Studenckich. By ubiegać się o takie stypendium należy złożyć podanie do Prorektora ds. Studenckich i załączyć do niego opinię o wynikach w sporcie kierownika AZS i opinię Rady Doktorantów. Dodatkowo podanie powinno być parafowane przez Dziekana wydziału z którego pochodzi doktorant. więcej
2009-10-02 Najlepsze uczelnie muszą być drogowskazem dla innych
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka 1 października wzięła udział w inauguracji 646. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której homilię do krakowskiego środowiska uniwersyteckiego wygłosił ks. kardynał Stanisław Dziwisz. więcej
2009-09-30 Cykl wykładów profesorów wizytujących
W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczyna nowy cykl wykładów — Profesorowie wizytujący (Visiting lectures). Na zaproszenie Dyrektora Centrum w Politechnice Warszawskiej gościć będą  znakomici naukowcy, reprezentujący światowe ośrodki naukowe. więcej
2009-09-28 Bezrobotni idą na studia
Bydgoski urząd pracy zapłaci za studia podyplomowe 83 bezrobotnych. Będą uczyć się m.in. zarządzania kryminalistyki i obrotu nieruchomościami. Wniosków o refundację wpłynęło tak dużo, że pośredniak dwukrotnie zwiększył pulę na ten cel więcej
2009-09-26 Międzynarodowa konferencja naukowa
Międzynarodową konferencja naukowa pt. "Intencjonalność w fenomenologii francuskiej. Inspiracje, spory, perspektywy". Odbędzie się w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie w dniach 14 i 15 października 2009 roku. więcej
2009-09-25 Najważniejsza wskazówka
Polskie uczelnie proponują około 50 programów MBA. Kuszą ofertami, zawsze obiecują najwyższy standard nauczania więcej
2009-09-25 Coraz większe zainteresowanie klubami MBA
Studia MBA zawsze były propozycją dla osób dojrzałych zawodowo, świadomych swoich celów i mających jasno sprecyzowaną wizję swojego rozwoju zawodowego. Jednakże w ostatnim czasie zauważyć można, że na studia typu MBA składają aplikacje osoby coraz bardziej świadome swojej roli oraz miejsca we współczesnym świecie biznesu. więcej
2009-09-25 MBA: jakość studiów jest coraz ważniejsza
Czy kryzys spowodował spadek zainteresowania studiami dla menedżerów? Co zaskakujące, najlepsze w kraju programy, mimo najwyższych opłat, cieszą się nawet większym zainteresowaniem. Rynek pracy sprawia, że opłaca się postawić na jakość więcej
2009-09-14 Najtańsze są studia podyplomowe z dopłatami z EFS
W październiku wystartuje nowa edycja studiów podyplomowych częściowo lub w całości dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szansę na podnoszenie kwalifikacji zyskują osoby, których nie stać na studia komercyjne. więcej
2009-09-11 Chętni na studia są mile widziani
Nabór na studia MBA powoli dobiega końca. Trwa rekrutacja na studia podyplomowe. Będą nowe kierunki. Wolne miejsca czekają na kandydatów np. w Polsko- Amerykańskim Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie rekrutacja na studia MBA trwa do 21 września. więcej
2009-09-11 Te studia to mile widziany dodatek
Jakie znaczenie ma dla pracodawców to, czy kandydat na pracownika ma dyplom MBA? — Menedżerowie z takim dyplomem są lepiej postrzegani zarówno przez headhunterów, jak i przez pracodawców. Ale rzadko w ofertach pracodawców pojawia się wymaganie jego posiadania. więcej

Wyróżnione