Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-24 Studia i szkolenia zamiast bezrobocia

Starosta będzie miał 14 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie szkoleń odbywanych w czasie przestoju więcej
2009-07-15 III edycja programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Ze względu na duże zainteresowanie programem i wysoką jakość składanych aplikacji Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w III edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie realizowanego w ramach Działania 1.2 PO IG. więcej
2009-07-13 7 projektów w III edycji programu Ventures
Fundacja wyłoniła laureatów III edycji programu Ventures* wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, zgłaszane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski.Siedmiu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne, miesięczne stypendium naukowe w wysokości 3000 zł oraz grant badawczy na realizację wyróżnionych projektów w wysokości do 35 tys. zł rocznie. więcej
2009-07-10 "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" - piąta edycja konkursu dla młodych naukowców
Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie" po raz piąty ogłasza konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. więcej
2009-07-07 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2009
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 08 -12 września 2009 roku w Nowym Sączu. więcej
2009-07-07 Zaproszenie do współpracy z European Energy Research Alliance
European Energy Research Alliance (EERA), za pośrednictwem swojej strony internetowej, zaprasza organizacje naukowe do przystąpienia do Executive Committee EERA, składającego się obecnie z 10 instytutów naukowo-badawczych UE. więcej
2009-07-06 Stypendia KOLUMB przyznane
Fundacja wyłoniła laureatów dwudziestej już edycji konkursu na stypendia zagraniczne dla młodych naukowców ze stopniem doktora (program KOLUMB). Na długoterminowe staże naukowe do prestiżowych ośrodków badawczych wyjedzie 11 młodych uczonych wyłonionych w dwustopniowym konkursie. więcej
2009-07-02 Nowe międzynarodowe studia doktoranckie - II edycja programu MPD
Fundacja ogłosiła wyniki II edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)*, którego celem jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych. więcej
2009-07-01 Program Lider
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia 1 lipca 2009 roku Program Lider skierowany do młodych naukowców, którzy doktorat obronili po 2005 roku. LIDER to ogromna szansa dla ambitnych, pragnących się rozwijać i kochających naukę młodych ludzi. więcej
2009-06-30 Bezpłatne studium doktorskie Medycyny Nolekularnej
Do 15 lipca 2009 r. trwa rekrutacja w ramach Studium Medycyny Molekularnej. Studium oferuje kursy doktorskie z zakresu biomedycyny, biologii molekularnej, genetyki i bioinformatyki. Więcej informacji można znaleźć na stronie studium i w załączonym plakacie (pdf). więcej
2009-06-22 Nowy program dla doktorantów z Wielkopolski
Projekt NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce skierowany jest wyłącznie do środowiska naukowego, tj. pracowników naukowych jednostek badawczych, pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni oraz słuchaczy studiów doktoranckich pracujących lub zameldowanych na terenie województwa Wielkopolskiego. więcej
2009-06-21 „Kobiety w nauce. Czy kariera naukowa jest dla kobiet?”
„Kobiety w nauce. Czy kariera naukowa jest dla kobiet?” – dyskusję pod takim tytułem prowadziła w ramach Kongresu Kobiet Polskich w Warszawie prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. więcej
2009-06-19 Podyplomowy róg obfitości
Uczelnie stale poszerzają ofertę. Od nowego roku akademickiego proponują wiele nowych kierunków. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi nabór na pierwszą edycję podyplomowych studiów: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (7500 zł), Zarządzanie reputacją firmy (7800 zł) Zarządzanie sprzedażą (8500 zł) oraz Relacje inwestorskie i komunikacja finansowa (6900 zł). więcej
2009-06-17 Kolejna edycja programu TEAM rozstrzygnięta
Fundacja ogłosiła wyniki III edycji programu TEAM*, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym prowadzenie najbardziej oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce w dziedzinach bio, info, techno. więcej
2009-06-17 Nowe wyzwania dla MBA
Edukacja i kryzysowe zmiany w studiach menedżerskich. To dopiero początek reform, które mogą doprowadzić do głębszej przebudowy systemu edukacji przyszłych szefów na świecie. więcej

Wyróżnione