Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-11 Zaproszenie do składania wniosków projektowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza polskie publiczne szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków projektowych z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej skierowane do społeczeństwa polskiego w celu pogłębienia wiedzy na temat problemów rozwoju na świecie. więcej
2009-05-11 Dobre praktyki na studiach doktoranckich
Przypominamy o konferencji KRD oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. Wciąż są wolne miejca i nie wszystkie uczelnie są reprezentowane....Konferencja ma podsumować dobre praktyki stosowane w Europie, Polsce i na poszczególnych Uczelniach.szczegóły: strona www więcej
2009-05-08 Wiedza jest najlepszą inwestycją w trudnych czasach
Studia podyplomowe nie przeżywają jeszcze swojego boomu, w Polsce wciąż się rozwijają. Traktowane są jako alternatywa dla kursów doszkalających. Jednak coraz częściej postrzegane bywają, jako szansa na podwyższenie kwalifikacji, przyśpieszenie rozwoju zawodowego lub element konieczny do awansu. więcej
2009-05-08 Warto mieć wizję własnej kariery
Rozmowa z prof. Marianem Geldnerem, dyrektorem programu Warsaw Executive MBA (WEMBA) więcej
2009-05-08 Są lepsze i gorsze uczelnie
Wybór właściwych studiów jest bardzo trudny. Oczywiście jak w każdej subiektywnej decyzji, waga i ilość kryteriów mogą być różne. więcej
2009-04-30 Podpisano 3 kolejne umowy na ponad 118 milionów złotych w XIII Priorytecie PO IŚ
Politechnika Poznańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dołączyły do grona beneficjentów projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej
2009-04-27 15 mln zł na stypendia dla doktorantów z Warszawy i Mazowsza
Na Mazowszu do zdobycia jest około 1100 stypendiów unijnych po 14 tys. zł każde. Mogą się o nie ubiegać doktoranci z naszego województwa, którzy w tym roku akademickim mogli pochwalić się udziałem w konferencjach naukowych, kupili sprzęt lub literaturę niezbędną do realizacji badań. więcej
2009-04-27 Nauka <=> Biznes. Konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki
Od 27 kwietnia do połowy września tego roku można zgłaszać swoje prace graficzne w ramach wydarzenia Nauka <=> Biznes - konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki, organizowany przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) przy współpracy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. Konkurs objęty został honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej. więcej
2009-04-24 Wybierz studia, jakich ci trzeba
Program musi uwzględniać to, co się dzieje w gospodarce. Wybór jest duży, ale i trudny. W Polsce mamy około 70 programów MBA. więcej
2009-04-24 Zarządzanie dla każdego
Studia MBA nie są zarezerwowane tylko dla absolwentów uczelni ekonomicznych więcej
2009-04-21 VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
Co łączy reklamę Nokii z Kaplicą Sykstyńską, a jeansy Levisa z rzeźbą Michała Anioła? Na te i inne pytania związane z coraz częstszym przenikaniem się sztuki i reklamybędzie można znaleźć odpowiedź podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki. Patronat nad przedsięwzięciem objęła minister nauki szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. więcej
2009-04-21 IV Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki"
Kontynuując rozpoczętą trzy lata temu inicjatywę integrowania środowiska młodych naukowców, Rada Doktorantów PW już po raz czwarty serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców pod nazwą „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2009r. w Politechnice Warszawskiej. więcej
2009-04-20 V Studencki Festiwal Nauki
Już po raz piąty Uniwersytet Śląski organizuje Festiwal Nauki, jedno z najważniejszych wydarzeń popularnonaukowych w regionie. Festiwal objęty został patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej. więcej
2009-04-15 Dodatkowe 210 mln złotych na infrastrukturę badawczą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynegocjowało zwiększenie puli środków na rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym o ponad 210 mln zł w obecnej rundzie konkursowej. Decyzja ta pozwoli na specjalne finansowanie dodatkowych 7 projektów. Łącznie w tym konkursie sfinansowanych będzie 16 projektów na kwotę ponad 616 mln zł. więcej
2009-04-15 Szansa na stypendium
Jeszcze przez tydzień młodzi naukowcy z naszego regionu mogą składać wnioski o stypendia. Wsparcie w wysokości 35,5 tysiąca złotych może otrzymać aż 390 doktorantów W konkursie mogą wziąć udział doktoranci, których prace mają szanse przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego. więcej

Wyróżnione