Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-02-18 Nowy zawód za pieniądze z Unii
W czasie kryzysu opłaca się sięgnąć po szkolenia i tanie studia podyplomowe z unijnej kasy więcej
2009-02-13 Pierwsze Seminarium WPD
Niedawno powstałe Warszawskie Porozumienie Doktorantów zaprasza na pierwsze z cyklu seminariów, o tytule Metodologia pisania pracy doktorskiej, które odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poniżej informacje o seminarium oraz o WPD.
Kiedy: 11.03.09, godz. 17:00
Gdzie: Biblioteka SGGW, sala konferencyjna
Wykłada: prof. dr hab. Małgorzata JarosTemat: Metodologia pisania pracy doktorskiej więcej
2009-02-12 Nagrody konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach"
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody laureatom  konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Laureatami tego konkursu zostają naukowcy, którzy potrafią o swoich badaniach pisać pięknie, mądrze i, co najważniejsze, zrozumiale - mówiła podczas spotkania prof. Barbara Kudrycka. więcej
2009-02-12 Nagrody konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach"
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody laureatom  konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Laureatami tego konkursu zostają naukowcy, którzy potrafią o swoich badaniach pisać pięknie, mądrze i, co najważniejsze, zrozumiale - mówiła podczas spotkania prof. Barbara Kudrycka. więcej
2009-02-12 Stypendia wyjazdowe FSS dla doktorantów i młodych naukowców
Do 31 marca 2009 r. można składać wnioski o stypendia wyjazdowe dla doktorantów i młodych naukowców (do 40 roku życia) do Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku dla wnioskodawców. więcej
2009-02-10 II edycja konferencji InterTech
Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej zaprasza na II edycję interdycyplinarnej konferencji młodych naukowców InterTech, która odbędzie się w dniach 22–23 maja 2009 r. w Poznaniu. Termin nadsyłania abstraktów mija 9 marca 2009 r. więcej
2009-02-09 Elektroniczna rejestracja kandydatów do stypendiów KOLUMB
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tegorocznym konkursie o stypendia na zagraniczne staże podoktorskie (program KOLUMB) prosimy o wypełnienie formularza on-line oraz dołączenie do niego wszystkich wymaganych załączników (jeśli niemożliwe jest wysłanie wszystkich załączników drogą elektroniczną, należy przesłać do biura FNP pełną dokumentację - wydrukowany formularz i wszystkie wymagane załączniki - pocztą tradycyjną). więcej
2009-02-05 Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
5 lutego 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. więcej
2009-02-03 Konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) — Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (działającego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) — zaprasza studentów studiów doktoranckich oraz młodych badaczy do uczestnictwa w II ogólnopolskiej konferencji pt. „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”, która odbędzie się 19 lutego 2009 na Uniwersytecie Warszawskim (Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu). więcej
2009-02-02 Kierunki podyplomowe przeżywają oblężenie
Rośnie moda na studia podyplomowe. Na uczelnie wracają przede wszystkim osoby, które chcą podnieść kwalifikacje, a firmy im przyklaskują i dopłacają d studiów. więcej
2009-01-26 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z  2008 r. Nr 169, poz. 1049), zwanej dalej „ustawą" i  § 14 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, (Dz. U. Nr 188, poz. 1346), zwanego dalej „rozporządzeniem", Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej.  więcej
2009-01-23 Co mówią certyfikaty językowe
Nauka języków obcych stała się koniecznością. Znając przynajmniej jeden, a najlepiej kilka języków, łatwiej zdobyć wymarzoną posadę. I chociaż Polacy coraz częściej uczą się wielu języków, popularnością cieszy się np. hiszpański, włoski czy powracający do łask rosyjski, to nadal angielskiego uczymy się najchętniej. więcej
2009-01-22 Stypendia Komisji Fulbrighta
Zachęcamy do zapoznania się ze stypendiami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, której głównym celem jest inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki. więcej
2009-01-20 II edycja programu TEAM rozstrzygnięta
Po przeprowadzeniu konkursu w drugiej edycji programu TEAM* Fundacja wyłoniła  7 beneficjentów. Środki na wsparcie projektów prowadzonych przez najlepsze zespoły naukowe zatrudniające młodych uczonych przyznane zostały zespołom kierowanym przez: więcej
2009-01-16 Polskie programy nauczania są stosunkowo młode
Studia typu MBA to studia szczególne. Podejmują je zazwyczaj osoby, które zdobyły już bogate doświadczenie praktyczne i zaczęły robić karierę zawodową - a w tym momencie stwierdziły, że powinny pogłębić kwalifikacje w zakresie nowoczesnego zarządzania. więcej

Wyróżnione