Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-01-16 Do czego i komu mogą się przydać dwuletnie studia MBA?
„Ten sam rozmiar nie pasuje na każdego"- to stwierdzenie jest prawdziwe w wielu kontekstach, ma także zastosowanie, jeśli chodzi o studia MBA. W 1900 r. szkoła wprowadziła pierwszy program stacjonarnych studiów z dziedziny biznesu i od tamtej pory model ten bije rekordy popularności. więcej
2009-01-13 „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" - konkurs objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnięty
Konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowany jest od 2005 r. przez redakcję miesięcznika „Forum Akademickie". Biorą w nim udział młodzi uczeni do 35 roku życia, głównie doktoranci. więcej
2009-01-07 Konferencja mechaniczna doktorantów i studentów
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, organizuje III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Doktorantów Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn w dniach 27-29 maja w Kazimierzu Dolnym. więcej
2009-01-07 Stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich
Do 23 stycznia 2009 r. do godz. 16:00 można składać wnioski o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. więcej
2009-01-02 Studia i szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
W lipcu 2008 r. ruszył konkurs na najlepsze ponadregionalne i ogólnopolskie projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cieszył się ogromną popularnością, gdyż do momentu zawieszenia naboru złożono 838 wniosków. W listopadzie wybrano 214 projektów, które otrzymają unijne wsparcie. Najmniej rekomendowano studia podyplomowe. więcej
2008-12-31 Seminarium bolońskie na UKSW
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium bolońskim, które odbędzie się 15 stycznia 2009 roku (czwartek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5. Seminarium, którego program przesyłamy w załączeniu, będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
2008-12-22 Bezpłatne kursy języka angielskiego w SJO PW
Studium Języków Obcych PW w ramach „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków unijnych oferuje doktorantom i pracownikom PW bezpłatne kursy języka angielskiego. więcej
2008-12-19 Wyniki konkursu 3/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym PO KL
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło kolejny etap oceny merytorycznej wniosków nadesłanych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 3/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. więcej
2008-12-19 Wyniki konkursu 2/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym PO KL
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło kolejny etap oceny merytorycznej wniosków nadesłanych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 2/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. więcej
2008-12-17 Program wspierania nauki na rok 2009
Prezentujemy nowy program, jaki Fundacja będzie realizować w 2009 r. Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć ok. 51 mln zł, w tym ok. 23 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. więcej
2008-12-15 Wręczenie nominacji profesorskich
15 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 122 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczyła minister Barbara Kudrycka. więcej
2008-12-15 Oferta edukacyjna SWPS w prestiżowej przeglądarce MasterGuide.org
Oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej będzie dostępna w internetowym serwisie MasterGuide.org. Jest to prestiżowa przeglądarka programów studiów magisterskich europejskich uczelni. więcej
2008-12-12 Warsztaty i seminaria dla doktorantów
Mamy przyjemność zainteresować Was i jednocześnie w imieniu organizatorów zaprosić na dwa wydarzenia związane z doktorantami. więcej
2008-12-12 Warsztaty i seminaria dla doktorantów
Mamy przyjemność zainteresować Was i jednocześnie w imieniu organizatorów zaprosić na dwa wydarzenia związane z doktorantami.Pierwszą imprezą są międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty dla doktorantów "Szklarska Poręba 2009" organizowane przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Politechnikę Lubelską oraz AGH Kraków.
  więcej
2008-12-10 Firmy dostaną środki na etaty dla naukowców
Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników prowadzących badania naukowe. więcej

Wyróżnione