Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-11-03 Oferta FNP dla laureatów ERC Strating Grants
W roku 2009 Fundacja uruchomi nowy program - "Idee dla Polski", skierowany do laureatów konkursu ERC Starting Grants zamierzających prowadzić badania naukowe w Polsce. więcej
2008-11-03 Certyfikat księgowy bez egzaminu - zmiana przepisów uchwalona przez Sejm!
Wszystko wskazuje na to, że możliwość uzyskiwania certyfikatu księgowego bez egzaminu zostanie utrzymana bezterminowo. Sejm uchwalił bowiem ustawę nowelizującą przepisy w tym zakresie. Przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dniem 1 stycznia 2009 r. zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości - na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 18 marca 2008 r. więcej
2008-10-29 Ankieta na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce
Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza do udziału w I edycji konkursu pt. „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”. więcej
2008-10-28 Nagrody FNP 2008 przyznane
Rada Fundacji przyznała po raz siedemnasty nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce. Ich wysokość wynosi w tym roku 200 tys. zł. więcej
2008-10-26 Ogólnopolska konferencja Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach EOSW
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konfrencję - "Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego", która odbędzie się 15 października br. na Uniwersytecie Warszawskim. więcej
2008-10-24 Ogólnopolska konferencja doktorantów
„Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym” - sprawozdanie z wypowiedzi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej więcej
2008-10-21 Konferencja FNP "Odpowiedzialność uczonych”
Tematem dorocznej, trzynastej już konferencji z cyklu Fundacji dyskusje o nauce, jaka odbyła się w Serocku k. Warszawy w dn. 16-18 października, była "Odpowiedzialność uczonych”. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu uczonych, zaproszonych z różnych ośrodków naukowych z całego kraju. więcej
2008-10-20 START - termin składania wniosków
31 października upływa termin zgłaszania wniosków do programu START (edycja 2009), w którym Fundacja przyznaje stypendia uzdolnionym młodym badaczom na początku kariery naukowej. Od edycji 2009 obowiązuje nowy regulamin konkursu. więcej
2008-10-14 Kapitał ludzki (d)oceniony
Aż 174 firmy otrzymają unijne wsparcie na szkolenia i doradztwo. W kolejce czekają następne.
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła prace nad wartością merytoryczną poprawnych formalnie wniosków na rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (działanie 2.1.1. Innowacyjnej Gospodarki). więcej
2008-10-13 Ankieta na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce
Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza do udziału w I edycji konkursu pt. „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzego Błażejowskiego oraz Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyny Chałasińskiej – Macukow. więcej
2008-10-13 Inauguracja roku akademickiego studiów podyplomowych w SWPS
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego studiów podyplomowych w warszawskiej siedzibie SWPS (ul. Chodakowska 19/31) odbędzie się 19 października 2008 r. o godzinie 17.15. więcej
2008-10-07 Ogłoszenie o konkursie w ramach III edycji programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. U. Nr 84, poz. 510) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach III edycji programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". więcej
2008-10-06 FOCUS - bliski termin składania wniosków
Do 15 października można składać wnioski w trzeciej edycji programu FOCUS, w którym Fundacja przyznaje subsydia umożliwiające młodym badaczom stworzenie własnego zespołu naukowego. W tegorocznej edycji program skierowany jest do uczonych zajmujących się molekularnymi i biochemicznymi badaniami nad nowotworami. więcej
2008-10-01 Seminarium W MNiSW dla doktorantów (zmiana terminu)
Uprzejmie informujemy, że POD KONIEC października 2008 roku (DOKŁADNY TERMIN ZOSTANIE USTALONY W PONIEDZIAŁEK) odbędzie się seminarium organizowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów – „Model kształcenia na studiach doktoranckich w świetle Krajowej Struktury Kwalifikacji”. więcej
2008-10-01 Wręczenie stypendiów KOLUMB i HOMING i prezentacja raportu FNP "Mobilność młodych polskich naukowców"
30 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów KOLUMB i POWROTY/HOMING. Podczas tego spotkania dyplomy odebrali młodzi, wybitnie uzdolnieni naukowcy - zarówno ci, którym Fundacja finansuje staże badawcze w prestiżowej instytucji zagranicznej (stypendia KOLUMB), jak też badacze powracający do Polski po długoterminowym pobycie naukowym za granicą (subsydia POWROTY/HOMING). więcej

Wyróżnione