Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-30 Debata „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?”
9 października 2008 roku w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki (XII piętro, Collegium Civitas, Aula A) odbędzie się debata pod tytułem: „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?”. więcej
2008-09-29 Zaproszenie na warsztaty dotyczące projektu 6. Programu Ramowego pt."IConnectEU"
Stowarzyszenie Lebniz oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań organizują warsztaty dotyczące projektu 6. Programu Ramowego pt. "IConnectEU" (priorytet 7. "Obywatele i zarządzanie w społeczeństwie opartym na wiedzy"). Warsztaty odbędą się w  Brukseli, w dniach 16-17 października 2008 r.  więcej
2008-09-26 Brytyjsko-Polski Program dla Młodych Naukowców 2009
Celem Brytyjsko-Polskiego Programu dla Młodych Naukowców jest wspieranie wspólnych badań naukowych, głównie zapewnienie młodym pracownikom naukowym z Polski i Wielkiej Brytanii możliwości poszerzania wiedzy i przeprowadzania badań. Program umożliwia uczestnikom wizyty badawcze w instytucjach partnerskich w Wielkiej Brytanii (w przypadku polskich uczestników) lub w Polsce (w przypadku uczestników z Wielkiej Brytanii). więcej
2008-09-26 Ogólnopolska konferencja Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach EOSW
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję - "Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego", która odbędzie się 15 października br. na Uniwersytecie Warszawskim. więcej
2008-09-26 III Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
Zakończyła się trzecia już Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców. Tegoroczną edycję śmiało można zaliczyć do szczególnie udanych. Wzięło w niej udział prawie 90 uczestników z 23 uczelni technicznych, uniwersytetów i jednostek badawczych. Niemal połowa z nich to doktoranci lub młodzi pracownicy naukowi jednostek innych niż Politechnika Warszawska, co nadaje Konferencji organizowanej przez Radę Doktorantów PW prawdziwie ogólnopolski charakter. więcej
2008-09-24 Ogólnopolska konferencja doktorantów
„Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym” - sprawozdanie z wypowiedzi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej więcej
2008-09-19 Konferencja Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym
Dzisiaj rozpoczyna się ogólnopolska konferencja doktorantów w Warszawie organizowana przez KRD oraz Politechnikę Warszawską, SGGW, Uniwersytet Warszawski, Akademię im. L. Koźmińskiego. więcej
2008-09-18 Program POWROTY/HOMING – rozstrzygnięcie
Fundacja po raz trzeci przyznała subsydia dla młodych uczonych powracających do kraju z długoterminowego pobytu naukowego za granicą. Dzięki wsparciu Fundacji 15 laureatów programu POWROTY/HOMING będzie mogło rozpocząć realizację projektów badawczych w polskich ośrodkach naukowych, poprawić swoje warunki pracy oraz kontynuować międzynarodową współpracę naukową. więcej
2008-09-14 Stypendia krajowe dla młodych naukowców
Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik informuje, że termin składania wniosków o stypendia krajowe dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mija 31 października br. Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki pok. 404 w terminie do 20 października 2008. więcej
2008-09-12 Byle nie we własnym sosie
Różnorodność branż, w których pracują studenci MBA, pozwala na ożywczą wymianę doświadczeń. więcej
2008-09-08 Stypendia naukowe dla młodych naukowców oferowane przez wiodące uniwersytety australijskie skupione w „Grupie Ośmiu” (Group of Eight)

Uprzejmie informujemy, że wiodące uniwersytety australijskie skupione w „Grupie Ośmiu" (Group of Eight) fundują 8 stypendiów naukowych dla młodych naukowców z nowych państw członkowskich UE: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. więcej
2008-09-08 Stypendia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dostępne dla naukowców z Polski
Informujemy, że po raz pierwszy prestiżowe stypendia ESA fellowships są dostępne dla młodych naukowców z Polski. więcej
2008-08-29 Nauka dla Rozwoju Międzynarodowego
Fundacja Partners Polska serdecznie zaprasza do ubiegania się o dotacje w ramach konkursu „Nauka dla rozwoju”. Konkurs ma za zadanie umożliwić polskim naukowcom - doktorantom i młodym doktorom - udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, które odbędą się do końca 2008 roku. Środki na dofinansowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. więcej
2008-08-25 MBA - kursy nie tylko po angielsku
W Polsce co roku rusza ok. 70 programów Master of Business Administration. Różnią się nie tylko ceną i długością trwania, ale także językiem wykładowym. Choć dominuje angielski, można też studiować po polsku, niemiecku i francusku.
W języku biznesu więcej
2008-08-25 Dyplom po dyplomie
Dwie specjalizacje to już standard przy poszukiwaniu lepszej pracy lub szybszego awansu w firmie. Dlatego pracownicy coraz częściej decydują się na studia podyplomowe. więcej

Wyróżnione