Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-08-19 Pracownik otrzyma prawie 9 tys. zł na studia podyplomowe
Rząd chce zmienić zasady finansowania studiów podyplomowych dla bezrobotnych i niektórych pracowników. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nim będą oni mogli otrzymać prawie 9 tys. zł na sfinansowanie swojej nauki. więcej
2008-08-18 III edycja stypendiów konferencyjnych
Fundacja przyznała stypendia w trzeciej w tym roku edycji programu, w którym polscy naukowcy mogą się starać o dofinansowanie kosztów udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. więcej
2008-08-13 Program VENTURES – rozstrzygnięcie
Fundacja rozstrzygnęła konkurs w kolejnym z uruchomionych w tym roku programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. W pierwszej edycji programu VENTURES*, w którym FNP finansuje projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce  realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, wyłonionych zostało 8 projektów. więcej
2008-08-08 Szybko na studia i po certyfikat bez egzaminu
Jeszcze przez dwa lata będzie można złożyć wniosek o certyfikat księgowy na obecnych zasadach. Wiele osób zamierza z tego skorzystać. Świadczy o tym znaczny wzrost liczby chętnych na studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. więcej
2008-08-08 Prawie 14 milionów złotych na doktoraty
Międzynarodowe projekty doktoranckie, koordynowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, zostały wyróżnione przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na realizację tych trzech projektów zostanie przeznaczone prawie 14 milionów złotych w ramach wzmacniania potencjału kadrowego nauki, które jest jednym z działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. więcej
2008-08-06 Za dotacje z UE przeszkolono 500 tys. pracowników
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała wydawanie unijnych pieniędzy z puli na lata 2004-2006 na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Jak wynika z jej danych od 2004 roku do końca czerwca 2008 r. z unijnych dotacji na szkolenia i studia podyplomowe skorzystało ponad 180 tys. polskich przedsiębiorców. więcej
2008-07-30 Studia w cenie samochodu
Najdroższe programy MBA w Polsce kosztują nawet 86 tys. zł – wynika z najnowszego raportu Edu.pracuj.pl. Ale można znaleźć także dużo tańsze, za nieco ponad 3 tys. zł, np. w Poznaniu i Katowicach więcej
2008-07-29 Tylko co piąta firma otrzyma dotację na szkolenia
Ponad 2,1 mld zł potrzeba, by przyznać unijne dotacje wszystkim firmom, które starają się o pieniądze na szkolenia swoich pracowników oraz studia podyplomowe - wynika z ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyników pierwszego konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 w ramach programu Kapitał Ludzki. więcej
2008-07-25 Laureaci konkursu w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Fundacja wyłoniła laureatów pierwszej edycji Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie*. Finansowanie otrzymają trzy projekty, ocenione najwyżej  w procedurze konkursowej. więcej
2008-07-23 Z programu „Kapitał ludzki" sfinansujesz nawet 90 proc. kosztów edukacji załogi
Szkolenie pracowników czy zwiększenie zatrudnienia może być finansowane ze środków UE. Na rozwój firm i przedsiębiorczości w Polsce zarezerwowano wiele miliardów euro. Po te środki trzeba sięgać do krajowych („Innowacyjna gospodarka", „Infrastruktura i środowisko") lub regionalnych programów operacyjnych. więcej
2008-07-23 "Nauka dla Rozwoju" - Polacy dla międzynarodowej współpracy rozwojowej
Środki finansowe, które umożliwią polskim naukowcom - doktorantom i młodym doktorom - udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych, dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, przyznane zostaną w ramach rozpoczynającego się właśnie konkursu "Nauka dla Rozwoju". Jego organizatorem jest Fundacja Partners Polska, a pieniądze pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. więcej
2008-07-21 “Science & Technology Fellowships”
Został uruchomiony program: “Science & Technology Fellowships” (STF) skierowany do młodych naukowców z Europy, chcących spędzić dwa lata w Chinach. Pierwsze 6 miesięcy to nauka języka i zapoznanie się z chińską kulturą a kolejne 18 - to praca w instytucjach badawczych. więcej
2008-07-18 Program WELCOME
Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programu WELCOME - dla jednostek naukowych, zatrudniających uczonych z zagranicy w celu prowadzenia przez nich zespołów z udziałem młodych naukowców. Formularz wniosku oraz dokumentacja konkursowa programu są dostępne na stronie Fundacji. Termin składania wniosków w tym programie upływa 30 września 2008 r. więcej
2008-07-16 Stypendia KOLUMB przyznane
program KOLUMB). Na długoterminowe staże naukowe do prestiżowych ośrodków badawczych wyjedzie 15 młodych uczonych wyłonionych w dwustopniowym konkursie. więcej
2008-07-16 Na tańszą naukę nie będzie potrzebne skierowanie z firmy
- Chcemy się teraz otworzyć na ludzi, którzy sami chcą podwyższać swoje kwalifikacje - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie od wtorku uczelnie, firmy szkoleniowe i pracodawcy mogą składać wnioski o unijne dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń. W nowych projektach, które powinny wystartować na przełomie roku, agencja zniosła obowiązkowe skierowanie od pracodawcy. więcej

Wyróżnione