Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-10 Jakie dotacje może uzyskać firma z programu Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferuje 11,4 mld euro na rozwój zasobów ludzkich. Pracownicy polskich przedsiębiorstw będą mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez szkolenia finansowane m.in. ze środków Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (ok. 374 mln euro) oraz 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (ok. 902 mln euro). więcej
2008-07-10 Prezentacja „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski”
W dniu 10 lipca 2008 r. podsekretarz stanu prof. dr hab. Jerzy Duszyński wziął udział w oficjalnej prezentacji „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski" w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  więcej
2008-07-08 Najlepsze pomysły na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową projektów złożonych na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Po zakończonej ocenie merytorycznej specjalna Komisja Oceny Projektów ogłosiła, że pierwsze miejsce przypada Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie z projektem "Kompetentnie ku przyszłości". więcej
2008-07-01 Rusza nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych
30 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski będzie można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008 r., który wynosi 400 mln zł. więcej
2008-07-01 Program Chiny - UE: "Science and Technology Fellowship Programme in China"
Informujemy, iż istnieje możliwość składania aplikacji w ramach Programu "Science and Technology Fellowship Programme in China", którego celem jest promocja mobilności naukowców z UE w zakresie badań w ChRL, a także rozwój długotrwałych kontaktów pomiędzy instytutami badawczymi z UE i ChRL. więcej
2008-06-27 Nagroda UMICORE
Informujemy o możliwości aplikowania do nagrody UMICORE przyznawanej przez waloński Fundusz Badań Naukowych (FNRS) w następujących dziedzinach: więcej
2008-06-25 Najlepsze studia biznesowe
Do klasy mistrzowskiej zakwalifikowało się w tym roku sześć programów CEMBA i WEMBA czyli dwa programy Executive MBA w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, Executive MBA oraz International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, International MBA Programme at CMT organizowany przez Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania UE oraz Międzynarodowy Program MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – to szóstka programów, które dostały najwyższe oceny i zakwalifikowały się do klasy mistrzowskiej w tegorocznej, drugiej już edycji Ratingu MBA. Organizuje go Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum pod patronatem BRE Banku. więcej
2008-06-23 Rząd wesprze współpracę nauki i biznesu
Minister nauki i szkolnictwa wyższego dofinansuje innowacyjne projekty realizowane przez uczelnie więcej
2008-06-19 Letnie Praktyki Badawcze — Matematyka, Informatyka, Komercjalizacja
Instytut Badań Systemowych PAN oraz Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki PAN zapraszają do uczestnictwa w IV edycji Letnich Praktyk Badawczych Matematyka, Informatyka, Komercjalizacja — Tak jak robią to w Cambridge. więcej
2008-06-18 Konferencja podsumowująca projekt SP

„Wiedza dla biznesu" - pod tym hasłem Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości" zorganizowało 12 czerwca w Sali Obrad UMK konferencję adresowaną do przedstawicieli środowisk: naukowego i biznesowego. Gośćmi honorowymi konferencji byli m.in. Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa PARP, Irena Cebula - Dyrektor Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM, Jan Okoński - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja objęta została patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. więcej
2008-06-13 Stypendia konferencyjne - laureaci drugiej edycji 2008 roku
Rozstrzygnięto drugi w tym roku konkurs o Stypendia konferencyjne, w ramach których Fundacja dofinansowuje koszty uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. więcej
2008-06-13 III Konkurs na Dofinansowanie Projektów Kół Naukowych realizowanych przez doktorantów
Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs na Dofinansowanie Projektów Kół Naukowych realizowanych przez doktorantów. więcej
2008-06-12 Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział PTH, mają zaszczyt zaprosić do udziału we Wrocławskich Spotkaniach Mediewistycznych, w maju 2009 roku. więcej
2008-06-12 Rozstrzygnięcie II edycji programu PARTNERZY
Fundacja przyznała dotacje w drugiej edycji programu PARTNERZY skierowanego do towarzystw naukowych oraz innych stowarzyszeń i fundacji, do których celów należy wspieranie rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Do konkursu wpłynęło w tym roku 18 wniosków od 16 organizacji. Spośród nich Fundacja wyłoniła 6, które otrzymają dofinansowanie swoich projektów na łączną kwotę 370 405 zł. więcej
2008-06-09 Jednolity europejski rynek pracy dla naukowców
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej dla Rady UE i Parlamentu Europejskiego "Better careers and more mobility: a European partnership for researchers". więcej

Wyróżnione