Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-30 Wspólne warsztaty naukowców z Polski i Republiki Południowej Afryki
W dniu 14 maja 2008r. w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone możliwościom współpracy naukowej pomiędzy Polską a RPA. Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Nauki i Technologii RPA (DST) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w Polsce. więcej
2008-04-30 Fundacja zachęca wybitnych uczonych z zagranicy do pracy w Polsce
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w programie WELCOME - kolejnym projekcie, finansowanym ze środków strukturalnych UE. Program ten skierowany jest do polskich jednostek naukowych zatrudniających badaczy innych narodowości lub polskich uczonych powracających do kraju, którzy zamierzają prowadzić w Polsce zespoły badawcze z udziałem młodych naukowców. więcej
2008-04-29 Badania czy dydaktyka - rozterki polskiego naukowca
Wymiar godzin dydaktyka w Polsce znacznie przekracza wymagania stawiane naukowcom z Europy czy USA. Na projekty naukowe pozostaje znacznie mniej czasu, aniżeli by się chciało. Kolejnym minusem polskiej rzeczywistości są finanse - wylicza dr Joanna Pietrasik z Politechniki Łódzkiej, która na co dzień bada i projektuje materiały kompozytowe, które można stosować min. jako biomateriały; materiały tego rodzaju stanowią również nowe narzędzie w nanotechnologii i inżynierii molekularnej. więcej
2008-04-28 MNiSW: Dorobek naukowy w różnych dziedzinach będzie różnie oceniany
Różne kryteria oceny dorobku naukowego będą obowiązywały dla różnych dziedzin nauki - poinformowała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka po piątkowym spotkaniu z profesorami nauk humanistycznych. więcej
2008-04-25 Pochwal się zagranicznym dyplomem
Studia MBA na Zachodzie sprzyjają nie tylko nauce, ale także nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych. Bardzo dobrą, choć i bardzo drogą inwestycją są zagraniczne studia MBA. Rekrutacja jest tam dużo ostrzejsza niż w Polsce. więcej
2008-04-25 Gąszcz podyplomowych kierunków i uczelni
— Pierwsze pytanie, jakie powinni sobie zadać kandydaci, brzmi: czy to, co robię, mnie pasjonuje, czy chcę się dalej rozwijać w tej dziedzinie, czy raczej zmienić zawód? Drugie: jakie mam perspektywy po studiach —awans, nową pracę, założenie własnej działalności gospodarczej? — radzi prof. Piotr Płoszajski, prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej. więcej
2008-04-25 Sfinansuj studia na raty albo z dużą pomocą Unii
Studia podyplomowe i MBA sporo kosztują. Pół biedy, gdy płaci za nie pracodawca. Ale skąd wziąć pieniądze, gdy inwestujemy sami w siebie. więcej
2008-04-23 Sukces „Stażu dla Innowacji” Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończył realizację projektu „Staż dla Innowacji”. Młodzi zyskali doświadczenie i stanowiska pracy w zawodzie, firmy wykwalifikowaną kadrę, a UW wzmocniło współpracę z biznesem. więcej
2008-04-23 II Konferencja Interdyscyplinarna AWF w Warszawie
II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Henryka Sozańskiego - „Zainteresowania młodych naukowców - przegląd problematyki kultury fizycznej”. Konferencja odbędzie się 30 maja br. w AWF w Warszawie. W konferencji mogą wziąć udział doktoranci z całego kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie : www.awfdoktoranci.pl więcej
2008-04-23 Informacja dla kandydatów do stypendium KOLUMB
Trwa procedura konkursowa tegorocznej edycji programu KOLUMB (stypendia zagraniczne dla młodych doktorów). Informacje na temat wyników pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego przekazane zostaną kandydatom w II połowie maja w formie indywidualnych zawiadomień.  Naukowcy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne odbywające się w siedzibie Fundacji, w uzgodnionych z kandydatami terminach. więcej
2008-04-22 Konferencja “Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
Kontynuując rozpoczętą dwa lata temu inicjatywę integrowania środowiska młodych naukowców, serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Doktorantów i Młodych Naukowców organizowanej przez RD PW pod nazwą “Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2008r. w Politechnice Warszawskiej. więcej
2008-04-17 Premier o zmianach w systemie nauki i szkolnictwa wyższego
Zmiany w systemie nauki i szkolnictwa wyższego są niezbędne, chociaż dla niektórych mogą oznaczać "poświęcenie własnych interesów" - powiedział w środę premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami środowiska naukowego i akademickiego. więcej
2008-04-16 JRC Belgia - Otwarty konkurs na praktyki dla naukowców
JRC - Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM) - Otwarty konkurs na praktyki dla naukowców
Ogłoszony został konkurs na praktyki w Instytucie Materiałów Odniesienia i Pomiarów w Geel, Belgii (JRC)
Minimalny czas trwania praktyki wynosi 6-12 miesięcy. więcej
2008-04-15 Stanowisko Zarządu KRD w sprawie dwóch typów doktoratów
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uważa, że warte rozważenia jest podjęcie prac nad koncepcją dwóch rodzajów doktoratów: typu naukowego i typu profesjonalnego. W dobie umasowienia studiów doktoranckich zdać trzeba sobie sprawę z tego, że tylko niewielka część potencjalnych doktorów pragnie związać swoją przyszłość z sektorem nauki, przejawiając w tym właściwe dla przyszłego naukowca predyspozycje. więcej
2008-04-15 Stypendia konferencyjne - laureaci pierwszej edycji 2008 roku
Wyłoniono laureatów pierwszej w 2008 roku edycji konkursu o stypendia konferencyjne. W ramach tych stypendiów Fundacja dofinansowuje koszty uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. więcej

Wyróżnione