Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-16 Komunikat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wystosowała list w sprawie niedopuszczalności pobierania opłat za czynności w przewodach doktorskich od osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora.
  więcej
2008-01-15 Noc naukowców 2008
Do 5 marca 2008 roku można składać wnioski do konkursu ogłoszonego przez Komisje Europejską „Noc Naukowców 2008”. więcej
2008-01-14 Ankieta dotycząca mobilności pracowników naukowych
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska podjęła się przeprowadzenia badania dotyczącego czynników hamujących mobilność pracowników naukowych.Państwa opinie na temat mobilności, potencjalnych barier w przepływie pracowników naukowych, a także osobiste doświadczenia w tym zakresie będą bardzo pomocne dla lepszego zrozumienia istniejących problemów i pozwolą na wypracowanie efektywnych rozwiązań. więcej
2008-01-11 Naukowa siła robocza
Tytułową maksymę rozumieją wszyscy, którzy uczestniczyli w dniach 30 listopada – 2 grudnia ub. roku w VIII Krajowym Zjeździe Doktorantów. W wydarzeniu zorganizowanym przez doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego wzięło udział ponad 150 doktorantów reprezentujących 60 uczelni. więcej
2008-01-09 Program wspierania nauki na rok 2008
Prezentujemy nowy program, jaki Fundacja będzie realizować w 2008 r. Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć kwotę ponad 46 mln zł. więcej
2008-01-07 Ministerstwo Nauki: stawiamy na młodych i zdolnych
Jak wyjaśniła w poniedziałek Kudrycka, reforma ma m.in. dać większą autonomię uczelniom. Zmienić ma się też system finansowania studiów i badań prowadzonych na uniwersytetach. Minister nie powiedziała jednak czy studenci będą płacić za kształcenie. Decyzja czy tak się stanie zostanie podjęta po konsultacjach społecznych. więcej
2008-01-02 „NAUKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorców”
Politechnika Łódzka, Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i instytucji otoczenia biznesu oraz naukowców na konferencję. więcej
2007-12-21 Stypendia na kwerendy za granicą
W tegorocznej edycji programu KWERENDA, Fundacja przyznała stypendia, dzięki którym 21 naukowców odbędzie 1-3 miesięczne kwerendy w archiwach i bibliotekach za granicą, służące realizacji oryginalnych prac badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do konkursu wpłynęło 136 wniosków więcej
2007-12-07 Stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2007
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych laureatkom konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, organizowanego przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, która odbyła się w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. więcej
2007-12-06 Kariera Naukowa - możliwości dla doktorantów w ramach programu PEOPLE i nie tylko
Na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE powstał nowy dział "Kariera Naukowa". Jest tam również sekcja dedykowana doktorantom, w której omawiane są możliwości międzynarodowej kariery w ramach programu LUDZIE (znany szerzej pod angielską nazwą PEOPLE), ale nie tylko. więcej
2007-12-06 Kariera Naukowa - możliwości dla doktorantów w ramach programu PEOPLE i nie tylko
Na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE powstał nowy dział "Kariera Naukowa". Jest tam również sekcja dedykowana doktorantom, w której omawiane są możliwości międzynarodowej kariery w ramach programu LUDZIE (znany szerzej pod angielską nazwą PEOPLE), ale nie tylko. więcej
2007-12-06 Błyskawiczne tempo rozwoju lubelskich innowacji akademickich
W 2007 r. po raz pierwszy w historii lubelskie uczelnie osiągnęły tak wiele w zakresie innowacji. Dzięki temu może powstać samolot na zwykłą benzynę, stworzone będą kierunki studiów dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozpowszechni się druk dla niewidomych i wiele innych osiągnięć, m.in. możliwość skonstruowania sztucznego oka. więcej
2007-12-05 Bezpłatne szkolenia internetowe
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach internetowych, które zostały zamieszczone na Portalu Innowacji w zakładce Akademia PARP. Szkolenia dotyczą następujących obszarów wiedzy: więcej
2007-11-30 Szkolenia czeka świetlana przyszłość
Aż 56 proc. pracowników chce poszerzyć wiedzę i umiejętności. Rok temu było takich pracowników 45 proc., a w 2000 r. tylko 30 proc. więcej
2007-11-28 Wiedza menedżerska i coś więcej
prof. Alojzy Nowak dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Mówiąc o programach MBA, zwykle wyliczamy to, co one dają swym absolwentom. A czego nie dają? więcej

Wyróżnione