Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-10-30 Więcej pieniędzy na badania
Nowe prawo. Jednostki naukowe będą mogły uzyskać dodatkowe środki z pomocy publicznej na projekty badawcze. Warunkiem uzyskania pieniędzy z pomocy publicznej na współpracę naukową z zagranicą będzie pozytywna ocena wniosku o przyznanie tych środków. więcej
2007-10-30 Publikacja "Kluczowe dane o szkolnictwie wyższym w Europie - wydanie 2007"
Zapraszamy do zapoznania się z "Kluczowymi danymi o szkolnictwie wyższym w Europie - wydanie 2007", najnowszą publikacją EURYDICE, Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji. Przedstawiono w niej informacje dotyczące powszechności dostępu i zasad finansowania szkolnictwa wyższego, a także strategie poszczególnych krajów związane ze szkolnictwem wyższym oraz zagadnienia z dziedziny mobilności studentów. więcej
2007-10-27 Szansa na stypendium i stałą pracę w Niemczech
Od 1 listopada zaczną obowiązywać regulacje ułatwiające zatrudnianie Polaków będących absolwentami niemieckich wyższych uczelni. Jeżeli to wykażą, zezwolenie na pracę w Niemczech dostaną od ręki. więcej
2007-10-26 MNiSW będzie korzystać z brytyjskich doświadczeń
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by dzięki unijnym funduszom, w Polsce powstawało więcej innowacyjnych technologii. Mają nam w tym pomóc Brytyjczycy stawiani za wzorzec w dziedzinie efektywnej współpracy uczelni z przemysłem. więcej
2007-10-25 Brak zgody studentów i doktorantów na "forsowanie" opłat za studia
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec jednostronnego i wyrażanego bez konsultacji ze środowiskiem studentów przedstawiania problemu odpłatności za studia, zawartego w wypowiedziach przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, opublikowanych w dzisiejszym wydaniu "Dziennika". więcej
2007-10-25 Wystawa "Fascynacja światłem"
W dniach 14-28 listopada 2007 w Gmachu Wydziału Mechatroniki, Politechniki Warszawskiej odbędzie się wystawa "Fascynacja światłem" (Fascination of Light), będąca częścią europejskiej kampanii "Światło dla Szkół" (Light for Schools). więcej
2007-10-20 Za doktorat synowej słono zapłaci teściowa
Niektóre szkoły proponują doktorantom zakładanie firm, które wpłacą uczelni darowiznę.
9 tysięcy złotych kosztuje zdobycie stopnia doktora na wydziale filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do płacenia za robienie doktoratów przymuszane są osoby, które nie studiują na uczelni, a chcą podnosić kwalifikacje. więcej
2007-10-19 Rząd Polski nominował Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości.
Rząd Polski nominował Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości.
  więcej
2007-10-16 Stypendia na Tajwanie
Od 2008 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej oferuje młodym polskim badaczom stypendia podoktorskie w instytucjach naukowych na Tajwanie.W ramach współpracy z National Science Council z Tajwanu, polscy naukowcy będą mogli, za pośrednictwem FNP, ubiegać się o staż na Tajwanie. więcej
2007-10-11 Dyplomy dla powracających
9 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów 16 tegorocznym laureatom programu POWROTY/HOMING.
  więcej
2007-10-10 Konferencja nt. europejskich programów edukacyjnych
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby zainteresowane europejskimi programami edukacyjnymi, które w różnym zakresie wspierają współpracę pomiędzy uczelniami w Unii Europejskiej i spoza niej zapraszamy na konferencję "Wykorzystanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej w celu wzmocnienia pozycji polskich uczelni na rynku światowym".
  więcej
2007-10-04 Polsko-Brytyjski Program dla Młodych Naukowców
Polsko-Brytyjski Program dla Młodych Naukowców (Polish-British Young Scientists Programme - YSP) został przyjęty w styczniu 2003 r. przez Wspólny Polsko-Brytyjski Komitet ds. Programu Partnerstwa w Badaniach (Polish-British Joint Committee for the Research Partnership Programme) w celu wspierania wspólnych programów naukowych, a w szczególności stworzenia lepszych możliwości uczenia się i prowadzenia badań naukowych młodym naukowcom z Polski i Wielkiej Brytanii. więcej
2007-10-03 II ogólnopolskie seminarium "Nauka i Przemysł - od teorii do praktyki"
Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej ma przyjemność zaprosić doktorantów i młodych naukowców z całej Polski do wzięcia udziału w seminarium „NAUKA I PRZEMYSŁ – OD TEORII DO PRAKTYKI”, które odbędzie się 26 października 2007 roku, w Auli A3 (budynek hamowni) na Wydziale Mechanicznym PK, przy Alei Jana Pawła II 37 w Krakowie. więcej
2007-09-27 Mistrzowska dwunastka
Fundacja rozstrzygnęła konkurs "MISTRZ”, przyznając 12 subsydiów wybitnym, aktywnie działającym uczonym, którzy skutecznie łączą pracę naukową z kształceniem młodej kadry. W konkursie o subsydia profesorskie, który odbył się w tym roku po raz dziesiąty i obejmował przedstawicieli nauk ścisłych, wzięło udział 53 kandydatów. więcej
2007-09-26 Kontrowersyjny projekt zmian ustaw
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt zmiany ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (www.nauka.gov.pl). więcej

Wyróżnione