Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-09-24 Studia podyplomowe pt.: „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”
„Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na studia podyplomowe pt.: „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” organizowane we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2007/2008. więcej
2007-09-23 Rusza nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
26 września br., o godz. 11:00 w sali nr 117 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie się konferencja inauguracyjna (Launching Conference), podczas której minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński oraz norweski minister edukacji i badań Øystein Djupedal otworzą nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.
  więcej
2007-09-21 UNDP: niska jakość kształcenia problemem polskiej edukacji
Podstawowym problemem polskiego systemu edukacji jest niska jakość kształcenia - wynika z raportu "Edukacja dla pracy", przygotowanego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Ponadto, według autorów raportu, zbyt mało osób kształci się u nas na kierunkach technicznych i przyrodniczych. więcej
2007-09-18 Oferta stypendialna na rok akademicki 2008/2009
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl dostępna jest oferta stypendialna na rok akademicki 2008/2009, zawierająca informacje o możliwościach wyjazdów na studia, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe. więcej
2007-09-18 Informacja o opublikowaniu projektu ustawy
Informujemy, że opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zapraszamy też do zapoznania się z uzasadnieniem do projektu. więcej
2007-09-17 Doktoranci różnie traktowani
Stypendia doktoranckie i inne świadczenia wypłacane doktorantom zależą od tego, gdzie są organizowane studia doktoranckie Obecnie obowiązuje kilka różnych aktów prawnych: ustawa o stopniach naukowych i prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia wykonawcze ministra nauki i szkolnictwa wyższego. więcej
2007-09-13 2/3 kontrolowanych uczelni naruszało prawa studentów
Ponad 63 % kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli uczelni wprowadzało do regulaminów przyznawania pomocy materialnej dla studentów i stosowało w praktyce dodatkowe, nieprzewidziane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym kryteria w zakresie prawa do otrzymywania pomocy materialnej. "Naruszało to prawa studentów, pozbawiając ich uprawnień do uzyskania stypendium." więcej
2007-09-13 UE uruchamia większy i doskonalszy program w zakresie wyższej edukacji
UE uruchamia większy i doskonalszy program w zakresie wyższej edukacji
Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie odnowienia „Programu na rzecz poprawy jakości szkolnictwa wyższego i promocji zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi„ („Programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through cooperation with third countries”) (Erasmus Mundus) na okres 2009-13. więcej
2007-09-11 Polska honorowym gościem międzynarodowego kongresu naukowego EUROMAT 2007 w Norymberdze
Na zaproszenie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Materiałoznawczych (FEMS) Polska jest w tym roku gościem honorowym kongresu naukowego w Norymberdze, który w dniach 10-13 września zgromadzi ponad 2 tysiące naukowców z 54 krajów świata. więcej
2007-08-29 Dodatkowa rekrutacja w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Informujemy o rekrutacji na studia w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzanej we wrześniu 2007 r. (wykaz opracowano na podstawie informacji przekazanych przez uczelnie). więcej
2007-08-24 Konkurs na uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Roku Planety Ziemi
UNESCO ogłasza konkurs dla studentów na wkład i uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Roku Planety Ziemi. więcej
2007-08-23 Polak zwycięzcą XIX Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej
Tomek Kulczyński, tegoroczny absolwent VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zajął pierwsze miejsce i zdobył złoty medal w zakończonej w Zagrzebiu XIX Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej. więcej
2007-08-22 X Dolnośląski Festiwal Nauki
X Dolnośląski Festiwal Nauki odbędzie się 17-25 września we Wrocławiu, 4-5 października w Legnicy, 11-12 października w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich oraz 18-19 października  w Jeleniej Górze. więcej
2007-08-22 Rozporządzenia dotyczące NCBR
Informujemy, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju zostało opublikowane w Dz. U. Nr 149 poz. 1049, natomiast rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Dz. U. Nr 140 poz. 989. więcej
2007-08-21 Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód
Głównym celem Forum jest rozszerzenie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Europy Centralnej i Wschodniej w obszarach priorytetowych dla całej Europy: technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation). Forum będzie także doskonałą okazją do tworzenia nowych przedsięwzięć i projektów, w szczególności w ramach 7. Programu Ramowego i Inicjatywy EUREKA. więcej

Wyróżnione