Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-16 Druga edycja konkursu na wspólne polsko-singapurskie projekty badawcze - zaproszenie do składania wniosków
Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków do drugiej edycji konkursu na wspólne projekty badawcze, pilotowanego wspólnie przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz singapurską Agencję Nauki, Technologii i Badań A*STAR. więcej
2007-03-13 Unia może dofinansować do 80 proc. kosztów studiów
Marzec to ostatni moment, by wysłać pracowników na studia podyplomowe dotowane z funduszy unijnych. Następna taka szansa nadarzy się najwcześniej za rok. więcej
2007-03-09 Warszawski Park Technologiczny - na początek inkubator
Już w kwietniu, na razie w tymczasowej siedzibie przy alei Niepodległości, zacznie działać inkubator technologiczny Warszawskiego Parku Technologicznego. więcej
2007-03-09 POZNAŃSKI STARTUP-IT
Politechnika Poznańska wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych uruchamiają nowy program wsparcia dla firm akademickich w branży IT pn. „Startup-IT” (www.startup-it.pl). więcej
2007-03-06 Spotkanie w sprawie projektów kluczowych dla infrastruktury szkolnictwa wyższego
W dniu 6 marca 2007r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie z rektorami uczelni polskich w sprawie projektów kluczowych dla infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). więcej
2007-03-05 Program Foresight 2020 potrwa do czerwca przyszłego roku

Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk: Podstawowych Problemów Techniki oraz Nauk Ekonomicznych a także firma Pentor Research International będzie koordynatorem Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" - poinformowano podczas spotkania w Warszawie. więcej
2007-03-01 Współpraca przy realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w oparciu o mechanizm SFB/Transregio – zaproszenie do składania wniosków
Współpraca przy realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w oparciu o mechanizm Sonderforschungsbereiche/Transregio - zaproszenie do składania wniosków przez polskie jednostki naukowe zamierzające współpracować z niemieckimi jednostkami finansowanymi ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). więcej
2007-03-01 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie agencją kontraktującą i komercjalizującą wyniki badań
"Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie kontraktowanie i komercjalizowanie wyników badań naukowych" -zapowiedział 28 lutego na spotkaniu z mediami i naukowcami minister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Michał Seweryński. więcej
2007-03-01 AGH otwiera Centrum Transferu Technologii
Stworzenie mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii i wiedzy z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych to główne założenie Centrum Transferu Technologii, które uruchomi 1 marca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. więcej
2007-02-26 Nabór członków zespołu oceniającego w ramach "Inicjatywy Technologicznej I"
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I", oraz na ekspertów przy ocenie wniosków w ramach Przedsięwzięcia. więcej
2007-02-21 Informacja o konferencji polsko-singapurskiej
W dniach 26-27 lutego 2007 r. odbywa się w Warszawie polsko-singapurska konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Warszawską. więcej
2007-02-19 Doktoranci ze stypendium
Ponad 4,3 mld euro z unijnych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych na naukę i szkolnictwo wyższe – poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński. więcej
2007-02-19 Czas na współpracę
Milion złotych będą mogli pozyskać przedsiębiorcy oraz pracownicy jednostek naukowych na działania promujące współpracę pomiędzy tymi środowiskami. więcej
2007-02-19 Dzięki środkom z programu Innowacyjna Gospodarka PAN i największe warszawskie uczelnie będą mogły zostać użytkownikami nowoczesnego centrum naukowo-badawczego
Sto milionów euro, które zamierza wyasygnować z rząd w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”  powiększy środki przeznaczone na powstanie w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT). więcej
2007-02-19 5. edycja konferencji "Uniwersytet dla przemysłu"
26 marca br. w Auditorium Maximum UJ (Kraków, ul. Krupnicza 35) odbędzie się kolejna edycja dorocznej konferencji „Uniwersytet dla przemysłu”. Wydarzenie to organizowane jest przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) w imieniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecna, piąta już konferencja organizowana jest pod hasłem „Finansowanie współpracy”. więcej

Wyróżnione