Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia Podyplomowe Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
ul. Krowoderska 73
31-158 Kraków
tel. (12) 423 38 40, (12) 631 54 41
tel./fax (12) 423 38 40
http://www.kwspz.pl
e-mail: info@kwspz.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Fizjoterapia, Inne, Kosmetologia, Medycyna, Zdrowie, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Najnowsze techniki w kosmetologii, Podologia
Lokalizacja:
Województwo: małopolskie,
Rekrutacja:
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
• podanie
• dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis)
• orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych (Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza)
• fotografia o wymiarach 45x35 (jak do dowodu osobistego)
• kserokopia dowodu osobistego
• potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Rekrutacja dwa razy w roku: od 1 lipca do 15 września
od 1 stycznia do 15 lutego

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ – Kraków, Al. A. Grottgera 1

Informacje o uczelni:
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstało jako pierwsza tego typu uczelnia w południowo - wschodniej Polsce.

Uczelnia przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych.
Zadaniem KWSPZ jako Uczelni wyższej jest kształcenie przyszłych elit.
Od 2002 r., Uczelnia stawia na swój rozwój, poprzez:
• dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku;
• otwierania nowych kierunków studiów;
• wprowadzanie zmian pozwalających coraz efektywniej kształcić studentów;
• wyposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt.

Kierunki kształcenia w KWSPZ związane są z medycyną czyli ze zdrowiem człowieka. Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia , utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania się w dzisiejszych czasach stało się niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło dbać o swój wygląd czyli jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. To jednak wymaga dużej wiedzy z zakresu medycyny.

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.
Kształcenie obejmuje: studia licencjackie i podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę
z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współpracuje z uczelniami akademickimi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W ostatnim czasie Uczelnia podpisała umowę z Instytutem Szkoleniowym w Grecji – 2009 r.

Od 2006 r. co rocznie Uczelnia otrzymuje prestiżowe wyróżnienie - certyfikat "Wiarygodna Szkoła".

Informacje o studiach:
Ø KOSMETOLOGIA - MEDYCYNA ESTETYCZNA - prowadzone są od 2003 roku

Studia Podyplomowe z Kosmetologii dla lekarzy to pierwsza i jedyna w Polsce kompleksowa oferta przygotowana dla lekarzy, zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny estetycznej.

Program studiów obejmuje zagadnienia w ściśle określonych dziedzinach między innymi: Dermatologii, Toksykologii, Immunologii, Alergologii, Chirurgii plastycznej itd.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:
- wykonywania ingerencyjnych zabiegów upiększających (botoks, wypełniacze, kwasy, itd.);
- współpracy z lekarzami chirurgii plastycznej, dermatologii i kosmetologami;
- kierowania gabinetami bioodnowy, centrami SPA;
- umiejętności doboru odpowiednich kosmetyków dla indywidualnego klienta/pacjenta.

Nauka trwa 2 semestry.
Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Kosmetologii.

Ø NAJNOWSZE TECHNIKI W KOSMETOLOGII

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów kosmetologii, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w celu osiągnięcia konkurencyjności i prestiżu na rynku pracy. Nasza oferta zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności, które nie są wpisane w program studiów licencjackich czy magisterskich.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technik kosmetologicznych. Harmonogram studiów dostosowany jest do oczekiwań słuchaczy a zdobyte praktyczne umiejętności są wykorzystywane w codziennej pracy kosmetologów.

W ramach pracowni kosmetologicznej między innymi: Cosmelan, Yellow Peel, Laseroterapia IPL, Fale radiowe, Mezoterapia bezigłowa, Mezoterapia igłowa, Mikrodermabrazja korundowa.

Nauka trwa 2 semestry.
Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Kosmetologii.

Ø FIZJOTERAPIA dla fizjoterapeutów i rehabilitantów

Studia Podyplomowe z Fizjoterapii to unikalna oferta przygotowana dla fizjoterapeutów i rehabilitantów - stawiających na konkurencyjność i rozwój zawodowy. Absolwent posiada profesjonalne przygotowanie do pracy jako wyspecjalizowany terapeuta w zakresie stosowania procedur i technik fizjoterapeutycznych w ściśle określonych dziedzinach klinicznych.

W ramach studiów oferujemy następujące specjalizacje:
- Diagnostyka i Terapia Manualna
- Fizjoterapia Wad Postawy Ciała
- Fizjoterapia w Neurologii i Neurochirurgii

Zintegrowany program doskonalenia zawodowego w wybranych specjalizacjach został przygotowany w oparciu wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów różnych metod terapeutycznych (m.in. PNF, NDT Bobath, McKenzie, polskiej i niemieckiej szkoły terapii manualnej, osteopatii, metody Mulligana, OMT Cyriax, metody Ackermanna, Kaltenborna, Wilson Concept i inne).

Nauka trwa 2 semestry.
Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Fizjoterapii w wybranej specjalności.

Ø PODOLOGIA - PODIATRIA

Studia Podyplomowe z Podologii (Podiatrii) obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu; podologii ogólnej, podologii kosmetycznej, podologii dziecięcej, osób dorosłych i starszych, podologii sportowej, podologii analitycznej.

Studia Podyplomowe z Podologii (Podiatrii) są adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna zatrudnionych w: sanatoriach, SPA, domach opieki społecznej i hospicjach, placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej), ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, gabinetach terapii manualnej i usprawniania, fitness klubach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych, gabinetach pedicure, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, przychodniach specjalistycznych, pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych lub prowadzących działalność gospodarczą obejmującą wyżej wymienione jednostki.

Studia przygotowują do pracy jako: ekspert w zakresie podologii ogólnej, kosmetycznej, dziecięcej, osób dorosłych i starszych, sportowej oraz podologii analitycznej.

Nauka trwa 2 semestry.
Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Podologii (Podiatrii).

Ø DIETETYKA

Studia Podyplomowe z zakresu Dietetyki są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych.
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, planowania żywienia, nadzoru nad zakładem żywienia zbiorowego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych.

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia dydaktyczne z zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki – żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Obszar działalności zawodowej:
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
- organizacje konsumenckie,
- placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
- szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Nauka trwa 2 semestry.
Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Dietetyki.
Kadra nauczycielska:
ZAPEWNIAMY:

# współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,
# znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych i multimedialne sale wykładowe,
# specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami kosmetycznymi.
# bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych.

Dodatkowe informacje:
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie rozpoczęła działalność 6 sierpnia 2002 r. i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 104.
Założycielem Uczelni jest "Dalkrak" Centrum Kształcenia sp. z o.o. (spółka, która od sierpnia 2000 r. prowadzi również Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne).

Wyróżnione