Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
85-098 Bydgoszcz
ul. M. Piotrowskiego 12-14
tel. 52 322 0 322,339 30 27
http://www.kpsw.edu.pl/
podyplomowe@kpsw.edu.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Administracja, Audyt, Nieruchomości, Pedagogika, Psychologia, Rozwój osobisty, Zarządzanie, Inne,
Lokalizacja:
Województwo: kujawsko-pomorskie,
Rekrutacja:

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
- podanie (dostępne na stronie internetowej),
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- ksero dyplomu,
- 2 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil),
- kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu,
- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - wpłaconej w kasie KPSW lub na konto

 

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Studium Podyplomowego (pok. nr 207A piętro II od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 - 16). O przyjęciu kandydatów na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o uczelni:

1.      O uczelni

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała 13 września 2000 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, który wydał zgodę na jej powstanie. 29 grudnia 2000 roku pod nazwą Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 51 (Pismo MEN Nr DNS-1-0145-572/EKO/2000).

Przez 10 lat swojego funkcjonowania KPSW cieszy się opinią uczelni solidnej i przyjaznej studentom. Kształci ponad 6 tys. studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Zajęcia na wszystkich wydziałach prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program nauczania na każdej z kilkudziesięciu specjalności dostosowany jest do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. W ofercie edukacyjnej uczelni można również znaleźć bogaty wybór studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników sfery społeczno-gospodarczej.

1.      Lokalizacja uczelni

 

KPSW może poszczycić się nowoczesną własną bazą dydaktyczną, zlokalizowany w 3 budynkach w centrum miasta, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W styczniu 2004 r. własnością uczelni stał się budynek przy ul. M. Piotrowskiego 12-14. Obiekt o powierzchni ponad 3000 m2 poddany został generalnej przebudowie.  Mieści się    w nim Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Ekonomii, Rektorat, biblioteka główna z czytelnią, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, kawiarnia i klub studencki „Paragraf”. Wszystkie sale laboratoryjne oraz wykładowe (ok. 30) posiadają łączność internetową. Wykłady odbywają się w 2 nowocześnie wyposażonych aulach: Auditorium Maximum na 400 i Auditorium Magnum na 200 miejsc. Obecnie trwają prace zmierzające do uruchomienia hotelu dla nauczycieli akademickich spoza Bydgoszczy.

Na potrzeby uczelni Założyciele KPSW zakupili, położoną na terenach sąsiadujących  z rzeką Brdą i halą widowiskowo-sportową „Łuczniczka”, nieruchomość, obejmującą obszar około 1ha. Ten rozległy teren przekształcany jest obecnie w kampus, w którym znajdą się, m.in.: zespół sal seminaryjno-wykładowych, aula na 500 osób, pełnowymiarowa sala sportowa z widownią dla ok. 200 osób, Biblioteka Główna KPSW wraz z czytelniami internetowymi, Centrum Wystaw Artystycznych, Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji oraz Akademickie Radio Internetowe MEGAFON. W pierwszym wybudowanym budynku o powierzchni 3 000 m2 prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Pedagogicznego, Filologicznego oraz Technicznego.

W 2002 r. zakupiono i zaadaptowano na potrzeby kształcenia budynek wraz z przyległym terenem przy ul. W. Bełzy 2 w Bydgoszczy. W obiekt o powierzchni ok. 1300 m2 znajdują się  sale dydaktyczne, wykładowe oraz specjalistyczne pracownie.

 

 

Studia podyplomowe:

Studia podyplomowe

 

            Nauczycielskie

 

1.      Informatyka i technologia informatyczna

2.      Pedagogika szkolna

3.      Diagnoza i terapia pedagogiczna

4.      Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania

5.      Pedagogiczna i psychologiczna pomoc rodzinie

6.      Przygotowanie pedagogiczne

7.      Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

8.      Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka z wczesną interwencją

9.      Pedagogika tańca

10.  Terapia zajęciowa

11.  Organizacja i zarządzanie sportem „menedżer sportu”

12.  Zarządzanie oświatą

13.  Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe

14.  Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna

15.  Oligofrenopedagogika

16.  Socjoterapia

17.  Resocjalizacja

18.  Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD i autyzmem)

19.  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

20.  Edukacja dla bezpieczeństwa

21.  Muzykologia

22.  Edukacja dorosłych z elementami poradnictwa

 

            Sfera Gospodarcza

 

1.      Pozyskiwanie i ochrona informacji

2.      Grafika komputerowa

3.      Poradnictwo zawodowe

4.      Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

5.      Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

6.      Wycena nieruchomości

7.      Komunikacja interpersonalna

8.      Public relations

9.      Administracja samorządowa

10.  Ekonomika przedsiębiorstwa – efektywne zarządzanie operacyjne firmą

11.  Zarządzanie w ochronie zdrowia i polityka zdrowotna


Wyróżnione