Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Krakowska Akademia im. Adrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Adrzeja Frycza Modrzewskiego
Rektorat
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

Rekrutacja - Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
pok. C 219
30-705 Kraków
tel. (012) 257 05 00
e-mail : podyplomowe@afm.edu.pl

http://www.ka.edu.pl
http://www.studiapodyplomowe.eu
Oferta:
Studia MBA
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Języki obce
Tematy:
Administracja, Audyt, Bankowość, Biznes, Dziennikarstwo, Ekonomia, Europeistyka, Finanse/Księgowość, Grafika, Informatyka/Komputery/Internet, Inne, Języki obce, Komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo, Logistyka/Transport, Marketing, Media, Nieruchomości, Ochrona osób i mienia, Ochrona środowiska, Pedagogika, Politologia, Prawo, Psychologia, Public Relations, Rozwój osobisty, Sport, Studia dla Nauczycieli, Sztuka, Transport, Turystyka/Hotelarstwo, Ubezpieczenia, Zarządzanie, Zdrowie, Społeczne
Lokalizacja:
Województwo: małopolskie,
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Dojazd z Dworca Głównego (Wschód) liniami autobusowymi nr 115, 192, 287, 292 (przystanek Krakowska Akademia - ostatni przystanek linii).
Rekrutacja:
Od 1 czerwca 2012 rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system elektronicznyWymagane dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy - generowany w Elektronicznym Systemie Rekrutacji
Formularz dla firm zgłaszających pracowników
oraz
kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu)
2 fotografie (format legitymacyjny)
dowód wpłaty za bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 25 złNumer konta na które prosimy dokonywać wpłat: Bank Pekao SA 77 1240 4722 1111 0000 4855 0963Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok. Nabory odbywają się na semesty zimowy i letni. Zajęcia rozpoczynają się w październiku oraz w lutym.
Informacje o uczelni:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na kilkunastu kierunkach studiów. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.


Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.
Informacje o studiach:
Studia podyplomowe:

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Audyt wewnętrzny

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

Coaching biznesowy - studia Coachów ICF

e-Marketing – strategia, kreacja, public relations

Handel zagraniczny

Język angielski w biznesie

Koordynator kontroli zarządczej
Kosmetologia dla lekarzy

Logopedia

Mentoring biznesowy
Multimedia dla artystów

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Neurologopedia z elementami tyflologopedii
Organizacja ochrony porządku publicznego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Podyplomowe studia administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie wspomagania rozwoju małych dzieci oraz wczesnej interwencji
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych

Rynek sztuki i antyków

Scenopisarstwo
Specjalista ds. cyberprzestępczości (w przygotowaniu)

Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nadające kwalifikacje nauczycielskie
Tworzenie rozwiązań klasy BI

Zarządzanie BHP (w przygotowaniu)Pełne informacje na stronach internetowych uczelni:
http://www.ka.edu.pl/csp-oferta/

Master of Business Administration

Studia adresowane są do menedżerów i pracowników firm, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, rozwinąć swoje umiejętności kierownicze oraz zwiększyć skuteczność i efektywność zarządzania.Partnerem uczelni w realizacji programu jest University of Bedfordshire (Wielka Brytania). Jest to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w oferowaniu programu MBA, prowadzonego z uznawanymi na całym świecie brytyjskimi standardami nauczania.Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują angielski dyplom.

http://www.ka.edu.pl/mba/


Kursy:


Rynek sztuki i antykówhttp://www.ka.edu.pl/kursy/
Kadra nauczycielska:
Zajęcia prowadzą głównie specjaliści - praktycy z poszczególnych dziedzin. Współpracujemy m.in. z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrzej sp. z o. o.
Informacje o programach unijnych:
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii zakończyło realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Z Gospodarki do Edukacji II oraz Przedsiębiorstwo 2.0 - Studia Podyplomowe dla Biznesu.
Opłaty:
Opłaty za studia podyplomowe wg cennika dostępnego na stronie

http://www.ka.edu.pl/podyplomowe/rekrutacja/

Dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną
Dodatkowe informacje:
www:
http://ka.edu.pl
http://www.ka.edu.pl/podyplomowe/

Kontakt telefoniczny:
12 252 44 00
12 257 05 00

Fax:
12 252 45 48

Wyróżnione