Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
ul. Krótka 5/Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno
tel./fax (0-65) 529-93-52
http://www.wsh-leszno.pl
podyplomowe@wsh-leszno.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Pedagogika,
Lokalizacja:
Województwo: wielkopolskie,
Rekrutacja:

 

Ogólne warunki przyjęcia:

1.     ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera

2.     na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym

3.     złożenie kompletu dokumentów

Informacje o uczelni:

Misja uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie jest uczelnią niepaństwową działającą w oparciu o przepisy Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Założycielem uczelni jest stowarzyszenie oświatowe Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu. Zamierzeniem założyciela było stworzenie młodzieży, pochodzącej głównie z małych miast i wsi regionu leszczyńskiego, realnych szans na podjęcie studiów w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania.

Misją uczelni jest zapewnienie dostępu do wiedzy tym wszystkim, którzy mają do tego prawo. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej uczelnia podwoiła wysiłki służące przekazywaniu studentom gruntownej wiedzy i przygotowaniu ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. Ponieważ od kilku lat wzrasta liczba studentów, w planach uczelni jest utworzenie oddziałów zamiejscowych, aby dać wielu młodym osobom szansę zdobycia wykształcenia. Wzrostowi liczby studentów towarzyszy troska o jakość kształcenia.

Studia niestacjonarne są przeznaczone w pierwszej kolejności dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą poświęcić się wyłącznie kształceniu i chcą połączyć swoją pracę zawodową ze zdobywaniem wiedzy. Studia podyplomowe są odpowiedzią na potrzeby absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy pragną dalej poszerzać wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Ważnym zadaniem Wyższej Szkoły Humanistycznej jest umożliwienie studentom zdobywania wiedzy w zagranicznych uczelniach poprzez przystąpienie do europejskich programów wymiany młodzieży.

O nas

Uczelnia obecnie prowadzi zajęcia w 4 budynkach o powierzchni powyżej 5000 m² tworzących kompleks zlokalizowany w centrum miasta. Doskonała lokalizacja, bogate wyposażenie sal w środki dydaktyczne, salka internetowa i biblioteka tworzą doskonałą bazę dydaktyczną. Otoczenie uczelni stwarza przyjazne warunki dla studiujących tu osób i skierowane jest na wysoką jakość i wygodę studiowania.

Kadrę uczelni stanowią profesorowie i nauczyciele Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie oraz częściowo nauczyciele akademiccy z Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych i innych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także nauczyciele akademiccy Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Naszą kadrę stanowią wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną przekazują w sposób rzetelny i spójny.

Kandydaci na studia jak i słuchacze mogą kierować do biura studiów podyplomowych, w każdej kwestii związanej ze studiami. Godziny otwarcia biura są dogodne dla interesantów a obsługa przyjazna i chetna do pomocy. Wszelkie sprawy administracyjne są załatwiane w trybie ekspresowym a problemy rozwiązywane na bieżąco.

Naszym głównym celem jest wysoka jakość studiów dająca zadowolenie i satysfakcję naszym słuchaczom. Co roku poddajemy do oceny naszym słuchaczom zarówno wykładowców, jak i administrację oraz organizację studiów. Ewaluacja przeprowadzana na każdej specjalności pozwala na szybką reakcję i ciągłe polepszanie jakości studiów.


Wyższa Szkoła Humanistyczna

Sala wykładowa

Biblioteka

Wejście główne


Biuro Studiów Podyplomowych
Informacje o studiach:
Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami

Podyplomowe Studia Etyki

Podyplomowe Studia z Nadzoru Pedagogicznego, Diagnostyki Edukacyjnej i Ewaluacji

Podyplomowe Studia Wychowania do Życia w Rodzinie

Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego

Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie i Integracji Europejskiej

Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej

Podyplomowe Studia Surdopedagogiki

Podyplomowe Studia Socjoterapii

Podyplomowe Studia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Podyplomowe Studia Pracy Edukatorskiej

Podyplomowe Studia Poradnictwa Zawodowego

Podyplomowe Studia Pomiaru Dydaktycznego

Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej ze specj. Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna

Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej

Podyplomowe Studia Pedagogiki Leczniczej

Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Oświatą

Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki

Podyplomowe Studia Kształcenia Zintegrowanego

Podyplomowe Studia Edukacji Integracyjnej

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Wyróżnione