Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
ul. Rzgowska 17a
93-008 Łódź
tel. (042) 275 01 00, (042) 275 01 01
fax. (042) 640 33 55
wsinf@wsinf.edu.pl
http://www.wsinf.edu.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Audyt, Bankowość, Biznes, Finanse/Księgowość, Grafika, Informatyka/Komputery/Internet, Marketing, Nieruchomości, Pedagogika, Psychologia, Studia dla Nauczycieli, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie,
Rekrutacja:
Nabór prowadzony jest od 15.06.2011 r. do 15.10.2011 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przedstawienie kompletu dokumentów:
1. kwestionariusz osobowy
2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego
3. potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (w przypadku studiów dla nauczycieli)
4. zaświadczenie lekarskie (studia z wychowania fizycznego, muzykoterapii i gimnastyki korekcyjnej)
5. dwie fotografie
6. kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty należy składać w Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a (budynek B pokój 312)
tel. 042/ 27 50 100 wewn. 455, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Informacje o uczelni:
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi to jedna z największych uczelni informatycznych w regionie łódzkim i kujawsko-pomorskim.
Od 1997 roku Szkoła wykształciła kilkanaście tysięcy studentów na kierunkach informatyka, pedagogika, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, kosmetologia, ekonomia, grafika oraz architektura wnętrz. Uczelnia posiada Wydziały Zamiejscowe w Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku.
Uczelnia dysponuje bogatym i nowoczesnym zapleczem naukowo - dydaktycznym: posiada własne Centrum Fizjoterapii, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Angelica” oraz akademiki.
Ponadto przy Szkole funkcjonuje Prywatna Szkoła Podstawowa ABiS oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum ABiS.
Wyższa Szkoła Informatyki rozwija się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uczelnie jest  współzałożycielem Unii Akademickiej – organizacji zrzeszającej 10 niepublicznych szkół wyższych z całej Polski. Projekt zakłada daleko idącą współpracę uczestników porozumienia przy zachowaniu autonomii szkół tworzących Unię.
Celem Unii jest stworzenie w przyszłości pierwszego niepublicznego uniwersytetu sieciowego oraz stworzenie nowej jakości kształcenia na polskim rynku wiedzy. Uczelnia aktywnie wpływa również na kształt edukacji europejskiej poprzez realizację licznych projektów międzynarodowych oraz wymianę studentów w ramach sieci Uczelni partnerskich z całej Europy. 
Osiągnięcia Szkoły zostały uhonorowane licznymi nagrodami i tytułami: m. in. tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”, „Firma Przyjazna Młodzieży” a także coroczne wyróżnienie certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”.
Informacje o studiach:
Studia podyplomowe
Technologie internetowe (Informatyka) Studia wprowadzają w technologie sieciowe i przygotowują do administrowania usługami internetowymi.
Czas trwania: 2 semestry (270 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Bezpieczeństwo informatyczne firmy (Informatyka/ Zarządzanie) Uzupełnienie kompetencji technologicznych pracowników i managerów informatyki o zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w informatyce. Naświetlenie prawnych uwarunkowań regulujących sposób działania i ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych. Przegląd zagrożeń związanych z eksploatacją systemów informatycznych w tym ochrona antywirusowa antyspamowa i przeciwdziałanie włamaniom do sieci i systemów. Tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa informatycznego firmy.
Czas trwania: 2 semestry (160 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Zarządzanie systemem informatycznym firmy (Informatyka/Zarządzanie) Program studium przygotowany został pod kątem potrzeb rozwoju kadry menadżerskiej zespołów informatycznych zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe macierzystych przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i obszar działania. Uczestnikami zajęć powinni być menadżerowie IT, pracownicy działów informatyki wiążący swoją dalszą karierę z pełnieniem funkcji zarządczych oraz absolwenci studiów kierunkowych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o aspekty związane z organizacją pracy zespołów IT, zapewnieniem wysokiej jakości oferowanych usług oraz budową i wdrażaniem strategii informatyzacji firmy.
Czas trwania: 2 semestry (160 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Inżynieria i produkcja audiowizualna Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnego portfolio absolwenta do pracy w redakcjach i ekipach realizacyjno – redakcyjnych w rozwijających się branżach: portale internetowe, wortale, telewizyjne IP, gazety internetowe, rozgłośnie radiowe. Studia kierujemy do osób chcących mieć zawodowy kontakt z kamerą, mikrofonem, aparatem fotograficznych i technologią internetową
Czas trwania: 2 semestry (250 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 5000 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 550 PLN

Artystyczna Grafika Komputerowa (Grafika komputerowa) Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności warsztatowych osób zajmujących się twórczością plastyczną w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zbliżenie do wymagań rynkowych, wzbogacenie wiedzy z zakresu m. in. historii sztuki, estetyki i psychologii reklamy.
Czas trwania: 2 semestry (270 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 4250 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 450 PLN

Grafika multimedialna (Grafika komputerowa) Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności warsztatowych osób pragnących w swojej kreacji artystycznej wykorzystywać całe spektrum środków medialnych. Studia skierowane są również do osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z światem multimediów. Realizowane w trakcie trwania studiów zajęcia z podstaw multimediów oraz animacji komputerowej pozwolą absolwentom, w pracy zawodowej, wykorzystywać środki animacyjne i post produkcyjne w projektowaniu reklamowym i graficznym.
Czas trwania: 2 semestry (300 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 5000 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 550 PLN

Zarządzanie klastrem (Zarządzanie) Celem studiów jest rozwijanie kompetencji menedżerów i przedsiębiorców w zakresie zarządzania projektami klastrowymi. Program studiów umożliwia słuchaczom zapoznanie się z istotnymi problemami zarządzania klastrami i przygotowuje do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania klastrem na rynku globalnym.
Czas trwania: 2 semestry (188 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Zamówienia publiczne (Zarządzanie) Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Program studiów prezentuje tematykę zamówień publicznych w kontekście integracji europejskiej i oddziaływania idei wspólnego rynku na regulacje prawne w tym obszarze. Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia od powstania potrzeby do zakończenia procesu realizacji, opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi. Uczestnicy zapoznają się również ze specyfiką przestrzegania zasad konkurencyjności przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Czas trwania: 2 semestry (200 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (Zarządzanie) Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studium obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów, między innymi: edukacyjnych, społecznych, badawczych, a także związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i infrastrukturalnych. Studium umożliwia absolwentom podjęcie pracy w charakterze specjalistów ds. pozyskiwania środków finansowych z UE, zarządzania nimi i ich rozliczania.
Czas trwania: 2 semestry (190 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
(Pedagogika) Studia są przeznaczone dla nauczycieli – absolwentów szkół wyższych, na poziomie magisterskim bądź licencjackim, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki, bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek programowych
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Edukacja wczesnoszkolna z językiem obcym (Pedagogika) Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla absolwentów studiów językowych na poziomie licencjackim i magisterskim. Studia nadają uprawnienia do nauczania w klasach 1-3 ze zintegrowanym językiem obcym.
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Podyplomowe studia informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli (Pedagogika) Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej. Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3400 PLN - I rata 400 PLN, a następnie 12 rat po 250 PLN

Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne (Pedagogika) Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (w przypadku posiadania stopnia magistra lub wyżej).
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Pedagogiczne studia kwalifikacyjne (Pedagogika) Podyplomowe studia dające kwalifikacje pedagogiczne, realizujące zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia kierowane są do osób pragnących nabyć uprawnienia do pracy w szkole.
Czas trwania: 2 semestry (188 godzin + 150 godzin praktyki zawodowej) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Doradztwo zawodowe celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, wyposażenie ich w zakres niezbędnej wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności doradczych oraz wyposażenie w szeroki zakres metod działania doradczego. Poza podstawami teoretycznymi, absolwenci będą wyposażeni w praktyczne umiejętności tworzenia indywidualnych planów karier, konstruowania planu pomocy oraz umiejętności selekcji kandydatów do pracy na określonych stanowiskach. Studia dają kwalifikacje doradcy zawodowego.
Czas trwania: 3 semestry – w sumie 360 godzin Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią (Pedagogika) Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć pedagogicznych, wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi. Między innymi zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie określania i wczesnego wykrywania u dzieci zaburzeń mowy, zaburzeń wad postawy i sprawności motorycznej oraz trudności w uczeniu się. Poznaje zasady i sposoby diagnostyki w tym zakresie oraz potrafi świadomie i celowo opracować oraz zrealizować zajęcia terapeutyczne na podstawowym poziomie korekcyjno-kompensacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci o deficytach edukacyjnych i poznawczych takich jak: dyslalia, dysleksja, dysgrafia, koordynacja ruchowa, koncentracja uwagi.
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Kompensacja i korekcja wad postawy” (Pedagogika) Ukończenie studiów podyplomowych nadaje kwalifikację do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w szkole.
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Zarządzanie Nieruchomościami (Zarządzanie) Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 3, poz. 17).
Czas trwania: 2 semestry (253 godziny) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 3500 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 10 rat po 380 PLN

Podyplomowe studia kwalifikacyjne: Edukacja dla bezpieczeństwa (Pedagogika) Studia są przeznaczone dla nauczycieli, dające kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w miejsce „Przysposobienia obronnego” na III etapie edukacyjnym.
Czas trwania: 3 semestry (360 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Pedagogika w zakresie wczesnej edukacji (Pedagogika) Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego.
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 2600 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 12 rat po 250 PLN

Wychowanie fizyczne z rytmiką dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (Pedagogika) Celem studiów jest dokształcanie w zakresie edukacji ruchowej realizowanej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.
Czas trwania: 2 semestry (160 godzin) Data rozpoczęcia: przełom października i listopada 2011
Opłaty: 1400 PLN w przypadku wpłaty na początku studiów lub 8 rat po 200 PLN
Studia podyplomowe dofinansowane z Unii Europejskiej
Koszt każdego z niżej wymienionych kierunków to 1400 PLN.
Czas trwania: 2 semestry (200 godzin)

Zarządzanie projektami informatycznymi
Celem studiów jest zapoznanie się ze sposobem zarządzania projektami informacyjnymi.
Program studiów:
-Kierunki rozwoju systemów zarządzania
-Przedsiębiorstwo przyszłości
-Analiza strategiczna informatyzacji
-Zarządzanie projektami informatycznymi
-Zarządzanie wiedzą
-Metodyki zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi
-Metody estymacji projektów informatycznych
-Harmonogramowanie i śledzenie projektu
-Budżetowanie projektów
-Zarządzanie ryzykiem
-Zarządzanie dokumentacją
-Organizacja zespołów projektowych
-Komunikacja w zespole projektowym
-Negocjacje
-Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach informatycznych
-Prawne aspekty informatyki
-Wdrażanie systemów informatycznych
Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne (min. 60% godzin dydaktycznych) w zakresie wykorzystania narzędzi służących do zarządzania projektami informatycznymi.

Tworzenie aplikacji biznesowych
Program studiów:
-Inżynieria oprogramowania w małych projektach informatycznych
1.Definicja i zakres inżynierii oprogramowania.
2.Program jako produkt.
3.Cykl życia oprogramowania.
4.Modele cyklu życia oprogramowania.
5.Inżynieria systemowa – inżynieria wymagań. Analiza i projekt. Narzędzia wspomagające.
6.Programowanie. Narzędzia wspomagające pracę programisty.
7.Testowanie i weryfikacja stworzonego produktu.
8.Tworzenie dokumentacji projektowej i użytkownika.
9.Przykładowe podejście do tworzenia małych aplikacji.

Skuteczne strategie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem e-biznes
Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie zarządzania, posiadających wiedzę oraz umiejętności niezbędne do praktycznych zastosowań e-biznesu w różnych obszarach działalności organizacji.
Program studiów obejmuje m.in:
-Zarządzanie współczesnymi organizacjami
-Modele e-biznesu
-Handel elektroniczny (e-Commerce)
-Technologie e-biznesu
-Procesy operacyjne e-biznesu
-Reklama w Internecie
-Zarządzanie projektami e-biznesowymi
-e-Biznes w praktyce
-Przedmioty obieralne w ramach specjalności
Program szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne (min. 60% godzin dydaktycznych) w zakresie zarządzania przedsięwzięciem e-biznes, wykorzystania w praktyce narzędzi do zarządzania.

Organizacja i zarządzanie ośrodkami oraz centrami wellness i spa
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania niezbędnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego przygotowującego do profesjonalnego wykonania zawodu managera ośrodka Wellness i SPA bądź do otwarcia własnej działalności.
Program studiów:
-Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA i Wellness
• filozofia SPA i Wellness
• rodzaje placówek, ich lokalizacja, oraz aranżacja
• dobór personelu
• tworzenie oferty usługowej
• aspekty prawne dotyczące ośrodków SPA Wellness
• marketing w ośrodkach SPA i Wellness
• zarządzanie ośrodkami SPA i Wellness

Multimedia
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania najlepszych aplikacji komputerowych wspomagających tworzenie artystycznych projektów multimedialnych, w bardzo znaczący sposób poszerzą warsztat działań artystycznych. Jak również będą przygotowania tworzenia interaktywnych projektów multimedialny na potrzeby różnych mediów.
Program studiów:
-Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
-Poczta elektroniczna
-zapoznanie ze środowiskiem pracy następujących aplikacji wspomagających tworzenie animacji komputerowej i projektowej grafiki multimedialne:
a.Autodesk 3dsmax
b.Adobe Photoshop CS3 Extended,
c.Adobe After Effects CS3,
d.Adobe Premiere CS3,
e.Adobe Flash CS3
f.Eyeon Fusion w wersji edukacyjnej.
-Obsługa urządzeń peryferyjnych( drukarka, ploter, skaner, aparat cyfrowy, itp.).
Program szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne (min. 80% godzin dydaktycznych) w zakresie wykorzystania oprogramowania do tworzenia multimedialnych zasobów cyfrowych.

Audyt i kontrola finansowa
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności do prowadzenia audytu wewnętrznego oraz kontroli finansowej.
Główne bloki merytoryczne to:
1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP.
2. Zarządzanie strategiczne w JSFP.
3. Zarządzanie projektami w JSFP.
4. Zarządzanie procesem.
5. Zarządzanie ryzykiem.
6. Finanse publiczne.
7. Zamówienia publiczne.
8. Rynek kapitałowy.
9. Partnerstwo publiczno-prywatne.
10. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.
11. Rachunkowość finansowa.
12. Rachunkowość budżetowa.
13. Audyt wewnętrzny.
14. Audyt funduszy UE.
15. Audyt systemów informatycznych.
16. Kontrola finansowa.
17. Informacje o egzaminach na CIA i CGAP

Zarządzanie finansami
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu funkcjonowania finansów przedsiębiorstw, poznanie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo, przekazanie umiejętności w zakresie analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz tworzenia planów finansowych przedsiębiorstwa.
Program studiów:
1. VAT
2. Elementy prawa gospodarczego
3. Ryzyko w działalności gospodarczej
4. Polityka finansowa państwa
5. Podatek dochodowy od osób prawnych
6. Zarządzanie kapitałem obrotowym
7. Systemy wynagradzania
8. Sztuka negocjacji
9. Rachunkowość spółek
10. Podatki lokalne
11. Podatek dochodowy od osób fizycznych
12. Rachunkowość zarządcza
13. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
14. Controlling
15. Ubezpieczenia gospodarcze
16. Strategie kształtowania struktury kapitału
17. Komputerowe wspomaganie zarządzania finansami firmy
18. Rachunek efektywności inwestycji
19. Analiza finansowa
20. Sprawozdawczość finansowa
21. Metodologia sporządzania biznes-planu
22. Bankowa obsługa firmy
23. Rynek pieniężny
24. Rynek kapitałowy

Marketing produktów finansowo-bankowych.
Program studiów:
A.Sytuacja sektora finansowego w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem banków
1 - Wyzwania stojące przed marketingiem usług finansowych w kontekście Dyrektywy MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych (wprowadzonej w Polsce 30.10.2010) grupującej trzy dyrektywy unijne,
2 - Przemiany organizacyjne w bankowości polskiej – dywizjonalizacja i rebranding.
B.Consumer Behavior
Zmiamy zachowań klientów w świetle najnowszych badań, pokazujących jak zmienia się:
1 - Chęć zarobkowania klientów
2 - Konkurencja między bankami
3 - Obawy i ryzyko klienta
C. Istota i specyfika marketingu finansowego
1 - Promocja usług finansowych
2 - CRM – Customer Relationship Management:
- Rentowność banków
- Satysfakcja klienta.
Bezpłatne szkolenia
Szkolenie obejmuje 100 h x 2 edycje= łącznie 200 h.
W ramach każdej edycji stworzona zostanie 1 grupa szkoleniowa 15 osobowa.
W ramach projektu z danego zakresu tematycznego szkolenia zostanie przeszkolonych 30 osób.

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Program szkolenia:
1.Zarządzanie, planowanie i organizacja systemów informacyjnych
2.Infrastruktura techniczna i praktyki operacyjne
3.Ochrona zasobów informacyjnych
4.Zarządzanie ciągłością działania
5.Tworzenie aplikacji biznesowych: pozyskiwanie, implementacja i utrzymanie
6.Zarządzanie ryzykiem i ewaluacja procesów biznesowych.

Tworzenie małych aplikacji biznesowych
Program szkolenia:
-Inżynieria oprogramowania w małych projektach informatycznych
1.Definicja i zakres inżynierii oprogramowania.
2.Program jako produkt.
3.Cykl życia oprogramowania.
4.Modele cyklu życia oprogramowania.
5.Inżynieria systemowa – inżynieria wymagań. Analiza i projekt. Narzędzia wspomagające.
6.Programowanie. Narzędzia wspomagające pracę programisty.
7.Testowanie i weryfikacja stworzonego produktu.
8.Tworzenie dokumentacji projektowej i użytkownika.
9.Przykładowe podejście do tworzenia małych aplikacji.
-Rozmowa z klientem – pozyskiwanie wymagań
1.Cel rozmowy z klientem.
2.Metody pozyskiwania informacji zarówno od klienta jak i z innych źródeł.
3.Strategia przeprowadzania rozmowy.
4.Pytania jakie muszą znaleźć odpowiedź.
5.Określenie szkieletu przyszłego systemu oraz stopniowe uszczegóławianie.
6.Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
7.Tworzenie specyfikacji wymagań użytkownika.

Tworzenie portali internetowych
Program szkolenia:
-Inżynieria oprogramowania
1.Geneza narodzin inżynierii oprogramowania.
2.Definicja i zakres inżynierii oprogramowania.
3.Program jako produkt.
4.Narzędzia wspomagające.
5.Cykl życia oprogramowania.
6.Modele życia oprogramowania.
7.Inżynieria systemowa.
8.Weryfikacja.
-Tworzenie i administrowanie bazami danych
1.Tworzenie struktury bazy danych za pomocą programu DeZign.
2.Obiekty relacyjnych baz danych (tabele, indeksy, więzy, ...).
3.Język SQL.
4.Metody wykorzystywania SQL-a w aplikacjach.
5.Podstawy pracy z bazą Oracle.

Promocja i sprzedaż produktów bankowych
Program szkolenia:
1.Sektor finansowy w Polsce
2.Marketing usług finansowych w kontekście Dyrektywy MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych
3.Zmiany zachowań klientów w świetle najnowszych badań
4.Marketing finansowy
-Promocja usług finansowych
-Rentowność banków
-Satysfakcja klienta.


Specjalista ds. płac
Program szkolenia:
1.Wstęp do obliczania wynagrodzeń
* wykaz obowiązujących aktów prawnych,
* metody zdobywania informacji,
* wysokość aktualnych wskaźników ogłaszanych przez GUS, ZUS, Min. Finansów,
* istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
2.Składki ZUS
* założenia ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
* zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne
* rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
* ubezpieczenie zdrowotne.
3.Prawo pracy
* obowiązujące przepisy i akty wykonawcze (jak i gdzie szukać niezbędnych ustaw i rozporządzeń z dziedziny prawa pracy),
* regulaminy wynagradzania i pracy,
* rozkład i wymiar czasu pracy,
* urlopy pracownicze, wymiar urlopu,
* praca w godzinach nadliczbowych, dni wolne od pracy.


Specjalista ds. kadr
Program szkolenia:
1.Prawo pracy
* obowiązujące przepisy i akty wykonawcze (jak i gdzie szukać niezbędnych ustaw i rozporządzeń z dziedziny prawa pracy),
* stosunek pracy, zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę,
* dokumenty niezbędne przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracownika,
* regulaminy wynagradzania i pracy,
* rozkład i wymiar czasu pracy,
* urlopy pracownicze, wymiar urlopu,
* praca w godzinach nadliczbowych, dni wolne od pracy,
* umowy cywilno-prawne.
2.Rekrutacja i selekcja pracowników
* metody rekrutacji, wybór strategii, umiejętność słuchania, analiza i opis stan. pracy
* rozmowy kwalifikacyjne, wybór najlepszego kandydata
* metody oceny predyspozycji pracowników, testy psychometryczneWyróżnione