Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia MBA - Executive MBA / International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
tel. (022) 234 70 89, (022) 234 70 85
fax. (022) 234 70 16
http://www.biznes.edu.pl
mba@biznes.edu.pl
Oferta:
Studia MBA
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Biznes, Ekonomia, Finanse/Księgowość, Inne, Komunikacja społeczna, Marketing, Psychologia, Rozwój osobisty, Zarządzanie, Zdrowie,
Lokalizacja:
Województwo: mazowieckie,
Rekrutacja:

 • Executive MBA Katalyst - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/emba-rekrutacja


 • MBA Digital Transformation - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/mba-digital-rekrutacja


 • MBA Finance & Technology - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/mba-finance-technology-rekrutacja


 • MBA WCM - World Class Manufacturing - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/wcm-mba-rekrutacja


 • Total Design Management - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/total-design-management-rekrutacja


 • Akademia Psychologii Przywództwa - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa-rekrutacja


 • Postgraduate Studies in Accounting & Finance - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/accounting-and-finance-rekrutacja


 • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki-rekrutacja


 • Badania Kliniczne i Rozwój Leku - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/badania-kliniczne


 • Sprzedaż i Marketing Leków - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/sprzedaz-marketing-lekow


 • Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji - szczegóły rekrutacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/menedzer-farmacji
 • Informacje o uczelni:

  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w roku 1991 w wyniku śmiałego eksperymentu.

  Stworzyli ją wspólnie czterej Założyciele: najlepsza polska uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska, oraz trzy renomowane szkoły biznesu z Zachodniej Europy - HEC School of Management (Paryż), London Business School (Londyn), NHH Norwegian School of Economics (Bergen).

  Nadało to Szkole od początku prawdziwie europejski i międzynarodowy charakter, który utrzymujemy od lat dzięki stałemu zaangażowaniu Założycieli w jej rozwój. Szkoła od lat jest pełnoprawnym członkiem prestiżowej organizacji European Foundation for Management Development EFMD, utworzonej przez wiodące europejskie szkoły zarządzania.  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wypracowała swój własny model kształcenia, odpowiadający złożoności współczesnego świata i skali wyzwań, stojących przed liderami. Nasz model opiera się na trzech filarach:  1. Rozwoju wiedzy i umiejętności.

  2. Zastosowania wiedzy w praktyce.

  3. Rozwoju osobistym studentów.  W programach nauczania kładziemy nacisk na zrozumienie zróżnicowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa, zrozumienie współzależności między różnymi obszarami działalności, zrozumienie wyzwań stojących przed liderami. Nad stałym doskonaleniem programów nauczania i ich jakością dbają specjalne, niezależne ciała, złożone z polskich i zagranicznych uczonych i praktyków gospodarki.


  Informacje o studiach:

 • Executive MBA Katalyst - prestiżowe, międzynarodowe studia podyplomowe w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Otwiera nowe horyzonty i pozwala na zrozumienie najnowszych trendów i wyzwań stawianych przez szybko zmieniający się świat biznesu. Program zajął 1 miejsce w opinii Absolwentów. • MBA Digital Transformation - roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych obszarem nowoczesnych technologii informatycznych, które podnoszą konkurencyjność własnej organizacji, jak i pozwalają stworzyć nowy pomysł na biznes. Celem kształcenia jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz nabycie umiejętności formułowania prostych i dobrych uzasadnień biznesowych. • MBA Finance & Technology - roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania strategicznego finansami. Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zarządzanie firmą we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się cyfrowo otoczeniu gospodarczym. • MBA WCM - World Class Manufacturing - Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Inżynierii Produkcji PW oraz Kaizen Institute. Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych. • Total Design Management - roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym.

  Stworzony został z myślą o ludziach otwartych na nowe pomysły, twórczych i innowacyjnych, pragnących rozwijać się poprzez pracę w dynamicznych zespołach składających się z osób o różnym doświadczeniu i spojrzeniu na świat. • Akademia Psychologii Przywództwa - to jedyne w kraju studia na poziomie MBA /post MBA , w których uczestnicy maja możliwość pogłębionej, psychologicznej pracy nad sobą. Jednocześnie program jest mocno osadzony biznesowo, praktyczny i dostosowany do realiów naszych firm i otoczenia społeczno-gospodarczego. • Postgraduate Studies in Accounting & Finance - Szkoła otrzymała prestiżową akredytację nadaną przez ACCA. Program jest przeznaczony dla aktywnych, pracujących osób, które pragną udoskonalać swoje kwalifikacje zawodowe. Adresowany jest do pracowników działów rachunkowości i finansów w międzynarodowych przedsiębiorstwach, gdzie językiem roboczym jest angielski. • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego - Studium typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną. • Badania Kliniczne i Rozwój Leku - dwuweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. • Sprzedaż i Marketing Leków - trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. • Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji - unikatowy kurs, będący uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.
 • Dodatkowe informacje:
 • 25 lat realizacji MBA z założycielami: London Business School, HEC Paris, NHH (Bergen),

 • Współpraca z University of Salford, Manchester (UK), Baltic Management Institute , GOA Institute of Management (Indie),

 • Wybitne grono międzynarodowych wykładowców i praktyków biznesu,

 • Sesja wyjazdowa do Salford Business School, Manchester oraz dodatkowo do np. Wielkiej Brytanii, Indii, Chin lub Kolumbii,

 • Szeroki wybór zajęć typu „specialised” w partnerskich szkołach biznesu,

 • 100% zajęć w języku angielskim,

 • Prestiżowa akredytacja EPAS,

 • Pomoc dla menedżerów w mierzeniu się z wyzwaniami cyfrowej transformacji w ich firmach,

 • Nowość: moduł „Business Model Transformation with New Technologies”,

 • Projekty biznesowe z zakresu innowacyjności, rozwoju start-upów oraz consultingu,

 • 2-letni, indywidualny program rozwoju osobistego

 • Spersonalizowany tok nauczania,

 • Największa w Polsce sieć absolwentów MBA,

 • Prestiż dyplomu na rynku polskim i międzynarodowym,

 • Szybki zwrot z inwestycji w opinii absolwentów – 70% awansuje w trakcie studiów,

 • Friday@Five cykl spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu i społeczno-gospodarczego,

 • Talent Tree – centrum doradztwa zawodowego,

 • SAAMBA - skorzystaj z prestiżowej sieci kontaktów Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły,

 • Brand Pro - dodatkowy międzynarodowy certyfikat z zakresu marketigu,

 • Stała możliwość aktualizowania wiedzy - zniżka dla absolwentów na inne programy Szkoły!

 • Wyróżnione