Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział zamiejscowy w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział zamiejscowy w Chorzowie
ul. Wandy 66
41-500 Chorzów
tel. (32) 349 84 84
www.wsb.chorzow.pl
tel./fax (032) 349 84 83
http://www.wsb.pl/chorzow/
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Administracja, Audyt, Bankowość, Biznes, Finanse/Księgowość, Gospodarka komunalna/Samorząd terytorialny, Informatyka/Komputery/Internet, Inne, Logistyka/Transport, Marketing, Nieruchomości, Ochrona osób i mienia, Psychologia, Transport, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: śląskie,
Uczelnia dysponuje dwoma budynkami w Chorzowie:
• przy ul. Wandy 66
• przy ul. Sportowej 29
Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe w chorzowskiej WSB mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista wymaganych dokumentów
Na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć, otrzymają szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.
Informacje o uczelni:
Pracodawcy stawiają na WSB – najbardziej prestiżową Uczelnię w Wielkopolsce i na Śląsku w ocenie pracodawców – w rankingu
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (2009).

Wyjątkowość Wyższych Szkół Bankowych to umiejętność działania w grupie. Ścisła współpraca pomiędzy uczelniami i wymiana doświadczeń pozwala unowocześniać ofertę i – co najważniejsze – wciąż podnosić jakość warunków studiowania. . Już dziś WSB wyprzedza konkurencję w wielu obszarach swojej działalności. Wyższe Szkoły Bankowe od lat są uznawane za najlepsze niepaństwowe uczelnie biznesowe. Periodyki opiniotwórcze, takie jak: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”, „Rzeczpospolita” czy „Home & Market”, konsekwentnie umieszczają Bankowe w czołówkach swoich rankingów. Każda z Uczelni może się pochwalić licznymi akredytacjami, certyfikatami i nagrodami.
Informacje o studiach:
Studia podyplomowe to inwestycja w przyszłość!

Na współczesnym, bardzo wymagającym, rynku pracy tytuł magistra często nie wystarcza, aby zdobyć wymarzoną posadę. Pracodawcy mają coraz większe wymagania – oczekują od swoich pracowników ciągłego doskonalenia się, a także rozległej wiedzy i specjalistycznych umiejętności.

Zacznij studia podyplomowe już w marcu!
W ofercie zimowej Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oferuje kierunki

• Studia Menedżerskie - studia z certyfikatem Franklin University
• Zarządzanie Projektem - Akademia Project Managera

Zapisz się do 15 lutego i skorzystaj z promocji - 0 zł wpisowego!
Kadra nauczycielska:
Wykłady na studiach podyplomowych prowadzą także praktycy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, m.in.: dyrektorzy banków, dyrektorzy i naczelnicy Urzędów Skarbowych, Izby i Urzędu Kontroli Skarbowej, księgowi i radcy prawni, sędziowie, specjaliści z biur konsultingowych, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści z firm informatycznych oraz eksperci z branży ekologicznej, trenerzy, a także doradcy personalni.
Dodatkowe informacje:
Bezpłatne Szkolenia
Chorzowski Wydział WSB w Poznaniu kładzie duży nacisk na praktyczny aspekt nauczania. Słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać z 4 dodatkowych, bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Uczelnię, co daje im możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Udział w każdym z tych szkoleń zostanie potwierdzony zaświadczeniem.
Więcej informacji szukaj na:
www.wsb.chorzow.pl/dodatkoweszkolenia

Gra biznesowa PROMAR
W ramach studiów podyplomowych realizowana jest unikalna gra strategiczno-menedżerska „PROMAR”. Uczestnicząc w niej, rywalizuje się o najwyższy wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży w warunkach symulujących rzeczywistość. Gra jest szansą sprawdzenia się w roli osoby decyzyjnej, której wybory
i rozwiązania są istotne z punktu widzenia organizacji gospodarczej jako całości. „PROMAR” rozwija cechy warunkujące efektywne prowadzenie biznesu, m.in.: kreatywność, analityczne myślenie, wrażliwość ekonomiczną, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, a także odporność na stres.
Grę prowadzą jej autorzy: dr Jerzy Jagoda oraz dr Włodzimierz Wudarzewski – specjaliści z zakresu ekonomii i zarządzania organizacją.Wyróżnione