Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Politechnika Krakowska - Szkoła Biznesu

Politechnika Krakowska - Szkoła Biznesu
Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
tel. (012) 628 32 50
tel. kom. 0 606 91 71 21
fax. (012) 628 32 02
e-mail: m6@mech.pk.edu.pl
http://www.pk.edu.pl/~biznes
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Biznes, Ekonomia, Finanse/Księgowość, Marketing, Zarządzanie, Kierowanie Ludźmi
Lokalizacja:
Województwo: małopolskie,
Rekrutacja:

Poprzez osobiste lub listowne dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 28.09.2007

http://www..pk.edu.pl/~biznes/zapisy.htm

Informacje o uczelni:

Szkoła Biznesu (IBS) jest prowadzona w ramach współpracy Central Connecticut State University w New Britain (USA) i Politechniki Krakowskiej

GENEZA SZKOŁY

Szkoła Biznesu (Institute of Business Studies) powstała w 1991 roku w Politechnice Wrocławskiej w ramach grantu przyznanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (US AID).

Od 1995r. działa również na Uniwersytecie Gdańskim i w Politechnice Krakowskiej. Zdobyte umiejętności i amerykański Certyfikat IBS ułatwił jej absolwentom poważny awans w karierze zawodowej. Wśród absolwentów Szkoły, są dyrektorzy banków, członkowie zarządów liczących się w kraju firm, członkowie rad nadzorczych znanych spółek, właściciele i dyrektorzy firm prywatnych, prezydenci miast i wojewodowie.

CEL SZKOŁY

Podstawowym celem Szkoly jest ksztalcenie i podnoszemnie kwalifikacji kadr menedżerskich, a więc przygotowanie ich do skutecznego zarządzania organizacjami gospodarczymi i instytucjmi publicznymi w warunkach wolnego rynku. Odbywa sie to poprzez zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich. Ramowy program obejmuje 10 monotematycznych sesji. Szkołe kończy wykonanie i obrona pracy końcowej.


Informacje o studiach:

PROGRAM SZKOŁY - TEMATY SESJI

 • Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki wolnorynkowej.
 • Kierowanie ludźmi.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Marketing.
 • Komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu.
 • Finansowe koncepcje dla menedżerów.
 • Zarządzanie w złożonych organizacjach.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Zagadnienia prawne zarządzania.
 • Zarządzanie jakością.

Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej - dyplomowej.

ZAJĘCIA

Zajęcia w Szkole nastawione są na praktyczne rozwiązywanie problemów i są prowadzone w postaci wykładów, dyskusji, analizy przypadków, treningów, gier, symulacji i ćwiczeń komputerowych. Mają charakter interaktywnych form, takich jak analiza przykładowych problemów występujących w przeszłości w istniejących przedsiębiorstwach, symulacje praktycznych problemów menedżera i ich rozwiązywanie, trening kierowniczy. Zajęcia, prowadzone w języku polskim, odbywają się w trybie trzydniowych sesji (piątek, sobota, niedziela) raz w miesiącu.

ODBIORCA

Program Szkoły jest adresowany do kadry menedżerskiej wyższego oraz średniego szczebla dużych i małych firm oraz do kandydatów na menedżerów.

DYPLOM

Absolwenci Szkoły otrzymują amerykański Certyfikat IBS wydany przez CCSU i Politechnikę Krakowską oraz Dyplom Studium Podyplomowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Kadra nauczycielska:

Wykładowcami są absolwenci pierwszych edycji Szkoły, które były prowadzone przez amerykańskich profesorów z Centralnego Uniwersytetu Stanowego Connecticut (CCSU) oraz biznesmenów ze stanu Connecticut. Kilku z polskich wykładowców ukończyło w międzyczasie w Stanach Zjednoczonych studia (MBA) z dwóch zakresów: zarządzania i komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w Szkole Biznesu w CCSU. W wybranych sesjach Szkoły uczestniczą profesorowie z CCSU.

Opłaty:

Koszt uczestnictwa, który oprócz czesnego obejmuje materiały, poczęstunek i napoje serwowane w trakcie sesji to 5000 zł.


Wyróżnione