Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61- 719 Poznań
tel. 061 85 84 370
fax. 061 85 84 362

e-mail: rekrutacja@wsnhid.pl; info@wsnhid.pl
www : http://www.wsnhid.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Kursy specjalistyczne
Lokalizacja:
Województwo: wielkopolskie,
Rekrutacja:
Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://www.wsnhid.pl/
Informacje o uczelni:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa powstała w 1996 roku. Obecnie jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce kształci studentów aż na sześciu kierunkach studiów. Cztery z nich: kulturoznawstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe na poziomie magisterskim, pedagogikę na poziomie licencjackim oraz informatykę na poziomie inżynierskim. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych: Akademia trenera, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i sztuka dyplomacji, Marketing i doradztwo polityczne, Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE, Public Relations, Manager projektu unijnego.

WSNHiD wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie przygotowała specjalną ofertę studiów podyplomowych, które będą realizowane w Poznaniu i zakończą się uzyskaniem dyplomu SWPS. W ramach tej współpracy oferujemy następujące kierunki studiów podyplomowych: Zarządzanie informacją w administracji i biznesie (z SWPS), Psychologia w firmie i życiu społecznym (z SWPS), Szkoła gender – podyplomowe studia nad płcią (z SWPS), Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (z SWPS).

Ponadto WSNHiD we współpracy z ODN-Uni-Terra oferuje doskonalące i kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli na 29 kierunkach. Prowadzi także wspólnie z Instytutem Zachodnim studia doktorskie w zakresie historii i nauki o polityce. Na Uczelni działa także Akademia Trzeciego Wieku. W jej ramach wszystkim aktywnym osobom, które ukończyły 40 lat proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obcych.
W WSNHiD studiuje obecnie ok. 5 tys. studentów, w tym ok. 700 na studiach podyplomowych.
Informacje o studiach:
Studia podyplomowe:

- Akademia trenera
- Marketing i doradztwo polityczne
- Negocjacje i sztuka dyplomacji
- Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej
- Public Relations
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Manager projektu unijnego

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z SWPS:

- Zarządzanie informacją w administracji i biznesie (z SWPS)
- Psychologia w firmie i życiu społecznym (z SWPS)
- Szkoła gender - podylomowe studia nad płcią (z SWPS)
- Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (z SWPS)

Studia podyplomowe dla nauczycieli:

- Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
- Doradztwo zawodowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
- Filozofia z etyką
- Informatyka i technologia informacyjna
- Logopedia
- Nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego
- Neurologopedia NOWOŚĆ!
- Oligofrenopedagogika
- Pedagogika lecznicza
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią NOWOŚĆ!
- Pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego NOWOŚĆ!
- Pedagogiczno-metodyczne nauczania języka angielskiego dla nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego NOWOŚĆ!
- Pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja i profilaktyka społeczna NOWOŚĆ!
- Surdopedagogika
- Sztuka (plastyka i muzyka)
- Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. ADHD) NOWOŚĆ!
- Terapia pedagogiczna i diagnoza
- Tyflopedagogika
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka NOWOŚĆ!
- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych NOWOŚĆ!
- Wiedza o społeczeństwie
- Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
- Wychowanie do życia w rodzinie
- Wychowanie przedszkolne
- Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
- Zarządzanie oświatą

Studia III stopnia

WSNHiD wspólnie z Instytutem Zachodnim prowadzi studia III stopnia, kończące się uzyskaniem stopnia doktora w zakresie:
- historii
- nauki o polityce
Dodatkowe informacje:
Komfortowe warunki studiowania
Oferujemy zajęcia w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju. Gmach Uczelni znajduje się w samym centrum Poznania. Na 10 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych oraz pracowni komputerowych i multimedialnych. Jest tu również biblioteka i czytelnia, barek studencki, sala fitness i siłownia. Budynek jest w całości wentylowany i częściowo klimatyzowany oraz przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sztuka w szkole
Uczelnię wyróżnia przyjazny stosunek do sztuki. Ściany i korytarze wypełniony są dziełami sztuki współczesnej: freskami, rzeźbami, instalacjami i gobelinami.

Biblioteka i czytelnia
Biblioteka i czytelnia WSNHiD zajmują przestronne pomieszczenie, w którym znajduje się 100 wygodnych stanowisk do samodzielnej pracy. Biblioteka stale powiększa swój księgozbiór o nowości wydawnicze i literaturę z zakresu filozofii, socjologii, prawa, ekonomii, historii, informatyki, pedagogiki i kulturoznawstwa. Do dyspozycji studentów pozostaje ponad 80 tytułów czasopism i gazet, w tym także obcojęzycznych. Biblioteka WSNHiD posiada w swych zbiorach komplet Zeszytów Historycznych paryskiej „Kultury”.

Wyróżnione