Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Collegium Civitas

Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. (022) 656 71 87/88
http://www.civitas.edu.pl
rekrutacja@collegium.edu.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Języki obce
Tematy:
Administracja, Biznes, Języki obce, Komunikacja społeczna, Politologia, Psychologia, Rozwój osobisty, Socjologia, Sztuka, Zarządzanie, Filozofia, Historia, Dyplomacja, Bezpieczeństwo, Stosunki międzynarodowe, Samorząd terytorialny
Lokalizacja:
Województwo: mazowieckie,
Rekrutacja:
Studia Podyplomowe. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotem rozmowy są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki. Program Doktorski Katedry Socjologii Collegium Civitas. O przyjęcie do Programu może ubiegać się każdy absolwent wyższej uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk społecznych (bądź równorzędnych), bez względu na ukończony wcześniej kierunek studiów oraz okres, jaki upłynął od ich ukończenia. Przyjęcie do Programu następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest projekt przyszłej rozprawy doktorskiej oraz stan jego zaawansowania. Od kandydatów oczekuje się znajomości co najmniej jednego języka obcego.
Informacje o uczelni:
Collegium Civitas - niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie - rozpoczęła działalność w roku 1997. Siedzibą uczelni jest Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Uczelnia powstała z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki. Collegium Civitas jest zarejestrowane w rejestrze uczelni niepublicznych MNiSW pod numerem 127, ma uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra i doktora.
Collegium Civitas ma uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra i doktora. Oferuje studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w ramach takich kierunków i specjalności jak: Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo, Studia Azjatyckie, Studia Niderlandystyczne. Uczelnia prowadzi studia dwujęzyczne (angielsko-polskie) na takich kierunkach i specjalizacjach jak: Stosunki Międzynarodowe, Politologia oraz Public Policy and Administration. Oferuje również pełne studia w języku angielskim na kierunkach International Relations, Political Science oraz studia II stopnia na kierunku Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies prowadzone we współpracy z trzema europejskimi uniwersytetami (Kingston University in London, Siena University oraz Viadrina European University in Frankfurt an der Oder).
Uczelnia oferuje także studia II stopnia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na specjalizacjach: Dyplomacja Publiczna, Międzynarodowa Współpraca Rozwojowa oraz Public Policy and Administration.
Collegium Civitas posiada również bogatą ofertę wykładów otwartych, warsztatów, kursów przedmiotowych oraz studiów podyplomowych. Uczelnia prowadzi studia doktoranckie we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz Program Doktorski Katedry Socjologii Collegium Civitas umożliwiający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii.
Wysoką jakość kształcenia w Collegium Civitas potwierdzają coroczne  wysokie notowania w  rankingach tygodnika "Wprost", "Polityka", Akademickiego Centrum Informacyjnego, Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz nagrody dla najlepszego Nauczyciela Akademickiego Warszawy. Uczelnia uzyskała również pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Socjologia, a także Certyfikat Jakości Kształcenia - akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej - dla kierunku Socjologia.


Informacje o programach unijnych:
Fundusze unijne w stanowią znakomite dofinansowanie wielu działań Collegium Civitas:
1.   wymiany studenckiej: program Erasmus finansuje koszty związane z tą częścią studiów, którą studenci spędzają za granicą odbywając tam cześć studiów lub realizując obowiązkowe praktyki studenckie;
2.   realizacji międzynarodowych studiów na temat praw człowieka: w ramach programu Erasmus Mundus Collegium Civitas współtworzy studia: MA in Human Rights and Genocide Studies;
3.   doskonalenia programów studiów: środki z programu Jean Monet dają możliwość dostosowywania programów studiów związanych z tematyką UE, tak by odpowiadały one nieustannie zmieniającym się realiom Wspólnoty;
4.   praktyk studenckich: studenci Collegium Civitas uczestniczą w praktykach studenckich w ramach projektów badawczych finansowanych ze funduszy europejskich, wyjeżdżając jako członkowie zespołu badawczego np. do Islandii;
5.   badań naukowych: w ramach projektów realizowanych z programów europejskich (programy "Współpraca" i "Pomysły" w 7PR) realizowane są w CC badania poświęcone m.in. polityce bezpieczeństwa w Europie oraz postawom obywatelskim wobec dóbr publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dodatkowe informacje:
Dlaczego Collegium Civitas? 10 powodów, dla których warto studiować w Collegium Civitas:   

1. DOBRE PRZYGOTOWANIE DO PRACY: solidne wykształcenie, specjalności i specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju i za granicą, Centrum Karier CC służące fachową pomocą, prestiż Collegium - wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy. Dodatkowo badanie przeprowadzane w ramach kampanii Start w Karierę.pl pokazało, że absolwenci Collegium Civitas są szczególnie dobrze przygotowani do pracy zawodowej.

2. STUDIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI: dzięki najlepszym wykładowcom - wybitnym uczonym z PAN i doświadczonym praktykom. Zajęcia m.in. prowadzą: red. Edwin Bendyk; Jakub Borawski; prof. Krzysztof Byrski; dr Jacek Czaputowicz; prof. Waldemar Dziak;  dr Jakub Ferenc; mjr Michał Fiszer; prof. Andrzej Friszke; prof. Tadeusz Gadacz; red. Barbara Hrybacz; prof. Antoni  Z. Kamiński;  dr Jarosław Kilian; prof. Eugeniusz C. Król; red. Grzegorz Miecugow; prof. Andrzej Paczkowski; dr Tomasz Płudowski; prof. Jacek Saryusz-Wolski; dr Rafał Trzaskowski; prof. Krzysztof Zanussi; red. Jacek Żakowski. Poziom kształcenia potwierdzony pozytywną opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Socjologia oraz Certyfikatem Wiarygodnej Szkoły.  

3. PRZEMYŚLANY PROGRAM STUDIÓW: nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Bezwydziałowa struktura i ECTS (Europejski System Transferu Punktów) pozwala korzystać z oferty blisko 300 zajęć na wszystkich kierunkach. Unikatowe zajęcia ze stylu, gry symulacyjne, warsztaty, spotkania z praktykami.  

4. BLISKO ŚWIATA: dzięki umowom z 38 uczelniami państw Unii Europejskiej, USA, Koreą, Kanadą, Kazachstanem, Turcją oraz Rosją, studenci CC mają dużo większe, niż studenci innych uczelni, szanse na wyjazdy do renomowanych uczelni zagranicznych. 

5. POMOC FINANSOWA: studenci Collegium korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sportowych, socjalnych, mieszkaniowych. Mają prawo ubiegać się o zapomogi, stypendia MEiN oraz zniżki w czesnym. Co piąty student CC uzyskał w zeszłym roku pomoc finansową. Sprawdź, jak możesz już teraz uzyskać Zniżkę dla Przyjaciół. 

6. WYSOKIE NOTOWANIA: najwyższą jakość kształcenia potwierdzają coroczne  wysokie notowania w  rankingach tygodnika "Wprost", "Polityka", Akademickiego Centrum Informacyjnego, Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz nagrody dla najlepszego Nauczyciela Akademickiego Warszawy.  

7. NAUKA JĘZYKÓW: w małych grupach, w laboratoriach EMPiK - jednej z najlepszych szkół językowych w kraju. Około 400 godzin lektoratów - język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub japoński. Dla obcokrajowców - Polish as a foreign language.  

8. STUDY IN ENGLISH: pierwsza uczelnia w kraju oferująca studia społeczne także w języku angielskim. Studia takie wybierają nie tylko obcokrajowcy, ale też Polacy, którzy myślą poważnie o karierze w międzynarodowym biznesie, polityce lub nauce. 

9 NAJLEPSZA SIEDZIBA: Pałac Kultury i Nauki to doskonała lokalizacja ze względów komunikacyjnych; przestronne i wygodne wnętrza; miejsce bezpieczne i bez barier dla osób niepełnosprawnych.

10. PRZYJAZNA ATMOSFERA: studenci Collegium Civitas to ludzie sympatyczni i otwarci, osoby nietuzinkowe. Bogate życie studenckie obejmuje koła naukowe i sekcje sportowe, dni narodowe i spotkania ze znanymi osobistościami, konferencje i seminaria, a także imprezy w dobrych warszawskich klubach i innych ciekawych miejscach.
Studia podyplomowe:
Oferta studiów podyplomowych od semestru jesiennego r.a. 2013/2014 - zajęcia od października 2013
 • Akademia Menadżerów III Sektora
 • Analiza Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych
 • Analiza Informacji i Wydarzeń Międzynarodowych - NOWOŚĆ
 • Bezpieczeństwo Energetyczne
 • Państwo, Samorząd,
 • BiznesCoaching
 • ManagerskiCoaching Zdrowia - NOWOŚĆ
 • Dziennikarstwo Internetowe
 • Dyplomacja Kulturalna i Creative Diplomacy - NOWOŚĆ
 • Foreign Policy Studies (in English) - NOWOŚĆ - we współpracy z PISM 
 • Historia Sztuki
 • Perspektywa Społeczna i Polityczna
  we współpracy z INSTYTUTEM SZTUKI PAN
 • Idee XX wieku
 • Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza
 • Komunikacja Międzykulturowa w Zarządzaniu, Polityce i Administracji
 • Komunikowanie i Public Relations w Stosunkach Międzynarodowych - NOWOŚĆ
 • Komunikowanie w Mediach Cyfrowych - NOWOŚĆ
 • Kultury, Cywilizacje i Przywództwo na Świecie
 • Liderzy Zarządzania Projektami w Dyplomacji - NOWOŚĆ
 • Liderzy Zarządzania Wiedzą i Talentami w Zespołach
 • Life Coaching - we współpracy z CENTRUM LIFE COACHING POLSKA
 • Life Coaching START UP - we współpracy z CENTRUM LIFE COACHING POLSKA - NOWOŚĆ
 • Negocjacje i Mediacje Międzynarodowe - NOWOŚĆ
 • Planowanie Strategiczne
 • Polityka Zagraniczna i Protokół Dyplomatyczny - NOWOŚĆ
 • Private Business
 • Promocja i Marka Międzynarodowa w Stosunkach Międzynarodowych - NOWOŚĆ
 • Public Affairs and Lobbying (Polish-English) - NOWOŚĆ
 • Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja
  we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN
 • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
  we współpracy z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I OGÓLNOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY
 • Szkoła Socjologii Współczesności - NOWOŚĆ
 • Szkoła Kina - NOWOŚĆ - we współpracy z PISF
 • Trener Coach - we współpracy z CENTRUM LIFE COACHING POLSKA

Wyróżnione