Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
tel. (061) 856 90 00
fax. (61) 866 89 24
http://ue.poznan.pl/
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Studia MBA
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Administracja, Audyt, Bankowość, Biznes, Ekonomia, Europeistyka, Finanse/Księgowość, Logistyka/Transport, Marketing, Nieruchomości, Politologia, Produkcja, Public Relations, Ubezpieczenia, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: wielkopolskie,
Rekrutacja:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/jak-aplikowac.html

Informacje o uczelni:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest prestiżową, jedną z najstarszych i najbardziej elitarnych uczelni ekonomicznych w Polsce. Lokuje się w ścisłej czołówce rankingowej. W międzynarodowym rankingu Eduniversal zajmuje pierwsze miejsce w kategorii „Świetne szkoły biznesu, silne w kraju, z powiązaniami kontynentalnymi”. Ma przyznany prestiżowy tytuł „Business Superbrands” honorujący najsilniejsze marki sektora biznesowego.
Oferta edukacyjna, doradcza i badawcza Uczelni opiera się na światowych wzorcach kształcenia menedżerskiego oraz najnowszych trendach myśli ekonomicznej i biznesu. Zajęcia prowadzą autorytety nauki i praktyki gospodarczej. Cechą usług UEP jest ich spójność z realnymi potrzebami rynku, zaawansowanie merytoryczne oraz orientacja na wzmocnienie specjalistycznych kwalifikacji kadr i przewag konkurencyjnych firm.

Informacje o studiach:
Wysoka ranga akademicka Uczelni umożliwia kształcenie ekonomiczne na wszystkich poziomach, w tym także prowadzenie studiów podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych studiów Master of Business Administration.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga, jaką UEP przykłada do studiów podyplomowych. Studia podyplomowe z jednej strony umożliwiają doskonalenie ekonomistów, a z drugiej pozwalają na zdobycie nowych, dodatkowych kwalifikacji osobom, które ukończyły inne kierunki studiów.

Ujęte w ofercie propozycje studiów są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem. Niezależnie od zawartych na stronie internetowej propozycji Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe zamknięte na zlecenie poszczególnych przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń lub wybranych kręgów osób.
Informacje o programach unijnych:
 
Opłaty:
http://bip.ue.poznan.pl/uploads/assets/uchwaly_Senatu/2009-2010/uch_2009-10_100_Regulamin_oplat_za_swiadczone_uslugi_edukacyjne.pdf

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/koszt.html

Dodatkowe informacje:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/kontakt.html

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/kontakt-mba.html

Wyróżnione