Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
strona@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia MBA
Studia doktoranckie
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Języki obce
Tematy:
Ekonomia, Finanse/Księgowość, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: dolnośląskie,
Informacje o uczelni:
Informacje o studiach:

Akademia Gospodarki Przestrzennej

Akademia Reklamy

Finanse i bankowość

Zarządzanie finansami

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej

Handel zagraniczny

Menedżer produktu

Podstawy zarządzania organizacjami

Public relations

Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy

Studia europejskie

Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia

Zarządzanie i marketing

Zarządzanie marką i komunikacja marketingowa

Zarządzanie marketingowe w usługach finansowych

Zarządzanie apteką

Ubezpieczenia i prawo medyczne w zarządzaniu ochroną zdrowia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Analiza finansowa i zarządzanie wynikami

Analityk finansowy

Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami

Controlling i rachunkowość zarządcza

Doradca finansowy

Dyplomowany pracownik bankowy

Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem - strategia, projektowanie, wdrażanie

Inteligencja biznesowa i pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej

Mediator (Master of Business Mediation)

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa

Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Firmą

Motywowanie i przywództwo w przedsiębiorstwie

Nowoczesne Zarządzanie Kadrami edycja XXII

Osobisty doradca finansowy

Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarzadzanie pracą (w Świdnicy)

Menedżerskie Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą"

Rachunkowość (KRFiK)

Praktyczne Zarządzanie Finansami

Praktyka zarządzania projektami unijnymi NOWOŚĆ!

Rachunkowość (IR)

Rachunkowość NOWOŚĆ!

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i kontrola finansowa

Rachunkowość i kontrola podatkowa

Standardy rachunkowości i podatki w MSP

Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

Współczesne problemy zarządzania - studia e-learningowe

Zamówienia publiczne NOWOŚĆ!

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy NOWOŚĆ!

Zarządzanie oświatą NOWOŚĆ!

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej NOWOŚĆ!

Zarządzanie finansami firmy w obszarze Unii Europejskiej NOWOŚĆ !

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem NOWOŚĆ !

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami – instrumentarium współczesnego menedżera

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie Organizacjami Pożytku Publicznego i Instytucjami Kościelnymi

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (miejsce studiów – Wrocław) NOWOŚĆ !

Rachunkowość i Kontrola Finansowa

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Rachunkowość i Finanse- studium dla kandydatów na dyplomowanych księgowych

Gospodarka i Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Studia Executive MBA w wersji polsko i anglojęzycznej http://www.mba.ae.wroc.pl/

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ekonomia oraz Zarzadzanie http://www.ue.wroc.pl/studia/68/studia_trzeciego_stopnia_doktoranckie.html


Wyróżnione