Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
20-355 Lublin,
ul. Olchowa 8
tel. 081 744 21 13
fax 081 463 17 30
email: info@wsns.lublin.pl
http://www.wsns.lublin.pl/
Oferta:
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Inne, Kosmetologia, Medycyna, Public Relations, Reklama, Socjologia, Zdrowie,
Lokalizacja:
Województwo: lubelskie,
Rekrutacja:
Kandydaci składają następujące dokumenty:

* wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
* odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich);
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
* 3 zdjęcia legitymacyjne;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty 8-14 tel. (0-81) 531-85-56 Dziekanat ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (0-81) 744-21-13 Dziekanat ul. Olchowa 8.
Informacje o uczelni:
 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod nr 58.
Informacje o studiach:
Zaprasza na studia podyplomowe             
- pośrednictwo pracy przez Internet
- doradztwo zawodowe przez Internet
- doradztwo zawodowe dla nauczycieli przez Internet
- europejski doradca zawodowy przez Internet
- badania społeczne i rynkowe przez Interne
- dietetyka i planowanie żywienia dwusemestralne przez Internet
- dietetyka i planowanie żywienia trzysemestralne przez Internet
- ratownictwo przedmedyczne przez Internet
- kosmetologia w medycynie przez Internet          
- socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży dla nauczycieli przez Internet          
- menedżer w ekonomii społecznej przez Internet          
- public relations przez Internet          
- promocja i reklama przez Internet
Kadra nauczycielska:
Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.
Opłaty:
plan opłat dostępny na www.wsns.lublin.pl w zakładce studia podyplomowe

Wyróżnione