Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia podyplomowe Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
tel. 22 54 35 322
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
http://www.ckp.lazarski.pl
Oferta:
Studia MBA
Studia podyplomowe
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Administracja, Audyt, Biznes, Budownictwo, Ekonomia, Europeistyka, Farmacja, Film, Finanse/Księgowość, Gospodarka komunalna/Samorząd terytorialny, Inne, Komunikacja społeczna, Medycyna, Marketing, Media, Nieruchomości, Ochrona środowiska, Pedagogika, Politologia, Prawo, Psychologia, Reklama, Reżyseria, Rozwój osobisty, Socjologia, Studia dla Nauczycieli, Sztuka, Zarządzanie, Zdrowie, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Lokalizacja:
Województwo: mazowieckie,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa tel. 22 54 35 322 e-mail: ckp@lazarski.edu.pl http://www.ckp.lazarski.pl
Rekrutacja:
ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września 2012 r.
Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

- wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- CV
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)


Osoba przyjęta na studia jest zobligowana do przedłożenia:

- odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kserokopii dowodu osobistego
- dowodu wpłaty czesnego
- umowy o odpłatności za studia

Informacje o uczelni:
Uczelnia Łazarskiego to jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Historia edukacyjna Uczelni sięga 1957 roku, gdy dr Ryszard Łazarski założył Studium Stenotypii Języków Obcych. Wiele lat doświadczeń, olbrzymia wiedza, zrozumienie potrzeb ludzi i zmieniającego się świata zaowocowały powołaniem Uczelni Łazarskiego 1 czerwca 1993 roku. CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. CKP jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. Oferta obejmuje programy skupione wokół takich centrów wiedzy jak: - Akademia Marketera - Akademia Menedżera - Akademia Trenera Biznesu - Akademia Administracji Publicznej - Akademia Prawa Sądowego - Akademia Praktyków Prawa - Akademia Rynku Nieruchomości - Akademia Umiejętności Psychologicznych - Akademia Skutecznej Komunikacji MISJA Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje. NASZE ATUTY - Stosujemy sprawdzone procedury ewaluacji procesu kształcenia zapewniając wysoką jakość programów - Opieramy swoją działalność na doświadczonej kadrze akademickiej oraz wybitnych przedstawicielach praktyki gospodarczej i konsultingowej - W ramach dziewięciu akademii posiadamy w swojej ofercie ponad czterdzieści kierunków studiów podyplomowych - W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się, m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), WAT, Wolters Kluwer, Związek Powiatów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa, Training Partners, International Project Management Association (IMPA) - Otrzymaliśmy wyróżnienie Gazety Finansowej w kategorii Szkoła Biznesu – za bogatą ofertę studiów podyplomowych/MBA przeznaczoną dla kadry zarządzającej i dla osób dążących do doskonalenia kompetencji menadżerskich.


Informacje o studiach:
Nasza oferta obejmuje ponad 55 kierunków studiów podyplomowych skupionych w 11 Akademiach:
Architekt marek
Asystent rodziny
Asystent rodziny
Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza w administracji publicznej
Autokorekcja i sztuka mówienia
Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Coaching
Developing i organizacja procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Doradca ds. nieruchomości
Doradztwo personalne
E-marketing
Innovation Lab
Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE
Marketing i zarządzanie marką w branży spożywczej
Marketing miejsc
Marketing miejsc
MBA Przedsiębiorczość
MBA w ochronie zdrowia
MBA Zarządzanie
Medialna emisja głosu
Menedżer sądowy
Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe
Nowoczesne metody nauczania
Ochrona praw konsumentów
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie oświatą
Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej
Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w mediach
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo cywilne – prawo kontraktów handlowych
Prawo gospodarcze i prawo podatkowe
Prawo handlowe – prawo spółek
Prawo nieruchomości
Prawo oświatowe
Prawo podatkowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich
Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych
Psychologia w biznesie
Resocjalizacja
Sprzedaż i komunikacja w branży IT
Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych
Studium prawa sądowego dla aplikantów radcowskich
Studium regulacji sektorowych
Studium zamówień publicznych
Trener biznesu
Własny biznes z work-life balance
Wycena nieruchomości
Zarządzanie informacją sportową
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi
Zarządzanie projektami w organizacji procesowej
Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kadra nauczycielska:
Wśród naszych wykładowców znajdują się najlepsi praktycy rynku i doświadczeni akademicy Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych, którzy zapewniają zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy.
Opłaty:
Płatność jednorazowa:
Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć .

Płatność ratalna:
Informacje o wysokości czesnego znajdują się w zakładach poszczególnych kierunków studiów.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Informację o wysokości i terminach płatności rat znajdują się w zakładach poszczególnych kierunków studiów.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:
Uczelnia Łazarskiego
PKO BP XVI O/Warszawa
36 1020 1169 0000 8402 0015 4146
tytułem "ckp_nazwa kierunku studiów_2012/2013"
Dodatkowe informacje:
Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej: http://www.ckp.lazarski.pl

Wyróżnione