Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia podyplomowe WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel.: 61 655 33 33
fax: 61 655 32 27
http://www.wsb.pl/poznan

Dział Studiów Podyplomowych
(gmach CP - ul. Ratajczaka 5/7)
tel. 61 655 33 01
fax 61 655 33 53
e-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia MBA
Tematy:
Administracja, Bankowość, Biznes, Ekonomia, Finanse/Księgowość, Gospodarka komunalna/Samorząd terytorialny, Informatyka/Komputery/Internet, Inne, Marketing, Nieruchomości, Psychologia, Public Relations, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: wielkopolskie,
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w ścisłym centrum miasta. Szkoła dysponuje pięcioma budynkami, które usytuowane są w niewielkiej odległości od siebie dzięki czemu szybko i sprawnie można się pomiędzy nimi przemieszczać.
Rekrutacja:
Rekrutacja na studia podyplomowe
O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście, faksem lub pocztą do Biura Rekrutacji.

Na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć, otrzymają szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.
Informacje o uczelni:
WSB w Poznaniu to niepubliczna uczelnia biznesowa, która może poszczycić się 19-letnim doświadczeniem w kształceniu profesjonalistów. Uczelnia w swojej ofercie posiada studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, prestiżowy program Executive MBA, a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku oraz liczne kursy i szkolenia. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i niezmiennie wysokie pozycje w rankingach ogólnopolskich sprawiają, że poznańska Bankowa cieszy się doskonałą renomą. Filarem Uczelni są wybitni wykładowcy, których wizytówką jest nie tylko wiedza, ale również praktyczne doświadczenie gospodarcze.
Informacje o studiach:
Studia podyplomowe to inwestycja w przyszłość!
Na współczesnym, bardzo wymagającym, rynku pracy tytuł magistra często nie wystarcza, aby zdobyć wymarzoną posadę. Pracodawcy mają coraz większe wymagania – oczekują od swoich pracowników ciągłego doskonalenia się, a także rozległej wiedzy i specjalistycznych umiejętności.

Zacznij studia podyplomowe już w marcu!
W ofercie zimowej Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oferuje kierunki

• Coaching
• Controlling
• Innowacyjny E-marketing
• Praktyczne zastosowanie Logistyki (Practical Applications of Logistic)
• Psychologia Zarządzania - studia z certyfikatem Francklin University
• Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - J. angielski
• Zamówienia Publiczne
• Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager

Zapisz się do 15 lutego i skorzystaj z promocji - 0 zł wpisowego!

Executive MBA

Studia Executive MBA w WSB trwają 2 lata. Program obejmuje 26 modułów. Każdy z nich to minimum 22 godziny zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu, łącznie ponad 572 godzin nauki i dodatkowe 70 godzin przeznaczone na moduł wyjazdowy – International Week. Nawet do 75% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Zajęcia z prawa i finansów prowadzone są w języku polskim.
Cały program podzielony jest na cztery bloki tematyczne, które obejmują rozległe dziedziny biznesu, takie jak: Company Management, Financial Expertise, Communication & Markeing Skills, International Business & Management Issues.

International Week

Słuchacze programu Executive MBA mają możliwość uczestniczenia w unikalnym projekcie – International Week, łączącym słuchaczy wszystkich Programów EMBA prowadzonych w międzynarodowej sieci szkół Aalto University Executive Education w Helsinkach, Seulu, Singapurze, Taipei i Poznaniu.
Podczas tygodniowego pobytu w Helsinkach lub Singapurze uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z Finlandii, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Francji, spotykają się z liderami biznesu, odwiedzają firmy, a także uczelnię – Aalto University School of Economics.
Co roku w tej wyjątkowej, międzynarodowej platformie wymiany doświadczeń bierze udział około stu uczestników z całego świata.

Study Tour

Słuchacze programu Executive MBA mają także możliwość wyjazdu na tydzień do Stanów Zjednoczonych gdzie biorą udział w zajęciach modułów Strategic Finance and Risk Management, wizytują wybrane firmy, a także odwiedzają Harvard University.
Kadra dydaktyczna:
Wykładowcy najwyższej klasy - zajęcia prowadzą wykładowcy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym i ścisłymi związkami z praktyką gospodarczą, a także wykładowcy-praktycy m.in.: dyrektorzy banków, fachowcy z firm konsultingowych, brokerskich i ubezpieczeniowych. Są to profesjonaliści z Polski, Europy i USA, których charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania.

Opinie absolwentów Programu Executive MBA:

„Przekazana szeroka i solidna wiedza z obszaru strategicznego zarządzania obejmująca m.in. wiedzę z zakresu ekonomii, biznesu, prawa, marketingu i komunikacji pozwoliła mi na swobodny i efektywny udział w projektach mających charakter międzynarodowy.”
Robert Pękal
Kadra nauczycielska:
Wykładowcy najwyższej klasy - zajęcia prowadzą wykładowcy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym i ścisłymi związkami z praktyką gospodarczą, a także wykładowcy-praktycy m.in.: dyrektorzy banków, fachowcy z firm konsultingowych, brokerskich i ubezpieczeniowych.

Wykładowców Programu Executive MBA charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania. Grono wykładowców Executive MBA tworzą profesorowie renomowanych uczelni amerykańskich i europejskich oraz wysokiej klasy specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i ścisłym związkiem z praktyką gospodarczą. Razem tworzą oni atmosferę sprzyjającą teoretycznej i praktycznej edukacji ekonomicznej na najwyższym poziomie.

Program Executive MBA łączy doświadczenie i wiedzę wizytujących profesorów z uczelni ekonomicznych o międzynarodowym uznaniu z umiejętnościami zawodowymi słuchaczy. Wykładowcy są wybierani i zatwierdzani na podstawie referencji, przydatności i aktualności ich doświadczenia, stosowanych metod nauczania i materiałów oraz praktycznej znajomości biznesu międzynarodowego. Standardową praktyką jest ocena każdego z modułów przez uczestników.
Informacje o programach unijnych:
Projekty edukacyjne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu od lat cieszą się dużą popularnością. Uczelnia stale monitoruje rynek i poszukuje nowych możliwości dofinansowywania kształcenia na studiach podyplomowych. Dzięki temu dla wielu osób otwierają się drzwi do podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia nowych, praktycznych umiejętności. Szczegółowe informacje na temat dofinansowywanych studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższe Szkoły Bankowe znaleźć można na stronie www.efs.pl.
Opłaty:
Opłata za naukę składa się z:

- Bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.
- Czesnego podzielonego na 1, 2, 10 (PSWN 11) lub 12 rat.

Uregulowanie z góry całej kwoty należnej za studia w formie jednorazowej wpłaty uprawnia do skorzystania ze 150 zł zniżki, w przypadku opłaty za semestr z 50 zł zniżki przy kazdej wpłacie (pod warunkiem uiszczenia w wyznaczonym terminie).

Wykaz kierunków oraz cen studiów podyplomowych 2012/2013 na www.wsb.poznan.pl

Studia MBA:
Opłaty za naukę
Opłaty za studia EMBA na rok akademicki 2012/2013 przedstawiają się następująco:
• opłata wpisowa 300 zł (kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do Programu otrzymają zwrot opłaty wpisowej)
• bezzwrotna opłata egzaminacyjna 200 zł
• czesne
• opłata końcowa - równowartość 750 euro.
Dodatkowe informacje:
Opinie absolwentów: „Wybierając studia podyplomowe Bankowość w WSB w Poznaniu, kierowałam się renomą i bardzo dobrą opinią Uczelni wśród znajomych. Zarówno Uczelnia, jak i kierunek spełniły wszystkie moje oczekiwania, a dostarczone materiały dydaktyczne, zawierają wiele cennych informacji”. Monika Ławna, Zastępca Dyrektora GB Bank, Oddział w Stargardzie Szczecińskim "Po raz drugi zaufałam WSB zostając słuchaczem studiów podyplomowych. Tym razem wybrałam Audyt Wewnętrzny i Kontrolę Finansową i po raz kolejny nie zawiodłam się. WSB zapewnia nie tylko pogłębienie wiedzy, ale przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej". Katarzyna Misztal- Zawada, Naczelnik Wydziału Kontroli Przedsiębiorców Izba Celna w Poznaniu Absolwenci Executive MBA „Przekazana szeroka i solidna wiedza z obszaru strategicznego zarządzania obejmująca m.in. wiedzę z zakresu ekonomii, biznesu, prawa, marketingu i komunikacji pozwoliła mi na swobodny i efektywny udział w projektach mających charakter międzynarodowy.” Robert Pękal „Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z całego świata daje niepowtarzalna okazję do zapoznania sie z różnorodnymi modelami i narzędziami zarządzania, skutecznie wykorzystywanymi w organizacjach odnoszących sukces na rynku.” Jarosław Wojt

Wyróżnione