Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (022) 348 65 00
E-mail: wit@wit.edu.pl
http://www.wit.edu.pl

Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Tematy:
Biznes, Grafika, Informatyka/Komputery/Internet, Języki obce, Biznes międzynarodowy - nowy kierunek w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie! Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) poszerzyła swoją ofertę studiów II stopnia o nowy kierunek Biznes międzynarodowy. Innowacyjne specjalnoś
Lokalizacja:
Województwo: mazowieckie,
Rekrutacja:

Kierunek AdministracjaStudia na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania
Lokalizacja ul. Newelska 6 (Wola)
Organizacja studiów: Studia niestacjonarne Studia I stopnia

Oferowana specjalność
Informatyka w administracji, specjalizacja: E-administracja
E-administracja oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i teleinformatycznych w administracji publicznej, któremu towarzyszy reorganizacja i poprawa kwalifikacji kadry administracyjnej. Jest ona elementem szerszej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Dofinansowanie z UE


Studia współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – znacznie obniżone czesne

Informacje ogólne
Otrzymywany tytuł: licencjat
Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Zdobyte kompetencje Kim będziesz po studiach
Znajdziesz zatrudnienie:
 • na stanowisku specjalisty, menedżera i konsultanta w e-administracji
 • jako urzędnik w centralnych organach władzy państwowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego
 • na stanowisku specjalisty w zespołach wdrażających systemy informatyczne w administracji centralnej i samorządowej
 • jako specjalista w działach administracji firm i innych organizacji


 • Absolwenci tej specjalności mają szansę uczestniczyć w procesie transformacji i informatyzacji sektora administracji publicznej, w kreowaniu nowej jakości funkcjonowania urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowym atutem pracy urzędnika administracji publicznej jest jej stabilność.

  Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Administracja istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności Zarządzanie w administracji publicznej.


  Studia podyplomowe na kierunku Informatyka i Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, która jest przeprowadzana tylko z kandydatami na studium "Grafika komputerowa".

  Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

  Informacje o uczelni:
  Studia WIT -inwestycja na całe życie

  WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

  WIT zapewnia wybitną kadrę naukową wywodzącą się z instytutów PAN. W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

  Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych. Według Rankingu Szkół Wyższych 2013 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

  Uczelnia powstała w 1996 roku. z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia ma prawa do nadawania tytułu magistra i inżyniera/licencjata informatyki, zarządzania a także licencjata informatyki i ekonometrii oraz grafiki W WSISiZ można studiować w systemie stacjonarnym(dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

  Zawody przyszłości- społeczeństwo Informacyjne

  W ostatnich latach jasnym się stało, iż zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są na pewno zawodami przyszłości – głównymi siłami motorycznymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

  Wszędzie potrzebni są specjaliści, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.

  Dlaczego warto wybrać WIT?

  http://www.facebook.com/wsisiz

  Jesteśmy już 14 lat na rynku edukacyjnym  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.  Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.

  Polska Akademia Nauk- Patronat

  Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

  Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

  Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie.

  Informacje o studiach:
  Studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów:

  Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka:
 • Inżynieria Sieci Teleinformatycznych
 • Grafika
 • Bazy danych

  Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie:
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie projektami samorządowymi
 • Zarządzanie serwisem IT Nowość
 • Bezpieczeństwo i jakość systemów informatycznych Nowość

  Kierunki prowadzone na studiach podyplomowych dla nauczycieli:
 • Informatyka
 • Technologia informacyjna
 • Technika
 • Matematyka
 • Przedsiębiorczość

  Szczegółowe informacje dotyczące etapów rekrutacji i opłat znajdują się na stronie:

  www.wit.edu.pl/rekrutacja

  Zapraszamy!
  Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty, bardzo prosimy o kontakt.
  napisz do nas: rekrutacja@wit.edu.pl
  zadzwoń: 22 3486-544
  przyjdź osobiście:
  ul. Newelska 6 01-447 Warszawa II piętro, pok. 226

  Studia I stopnia:

  ADMINISTRACJA / e-administracja
  SPECJALNOŚCI:
 • e-Administracja

 • GRAFIKA / technologie multimedialne
  SPECJALNOŚCI:
 • Technologie multimedialne


 • INFORMATYKA
  SPECJALNOŚCI:
 • Bazy danych
 • oprogramowania
 • Komputerowe wspomaganie grafiki
 • Sieci komputerowe
 • Technologie internetowe nowość


 • ZARZĄDZANIE / e-biznes
  SPECJALNOŚCI:
 • Informatyka Gospodarcza (specjalność inżynierska)
 • Dostępne specjalizacje:
 • Informatyka w biznesie
 • Zarządzanie w teleinformatyce
 • Zarządzanie innowacjami (specjalność licencjacka)

  Studia II stopnia

  GRAFIKA / technologie multimedialne
  SPECJALNOŚCI:
 • Grafika cyfrowa
 • Zaawansowane multimedia
  INFORMATYKA
  SPECJALNOŚCI:
 • Inteligencja komputerowa
 • Inżynieria programowo-sprzętowa
 • Teleinformatyka


  ZARZĄDZANIE / e-biznes
  SPECJALNOŚCI:
 • Komputerowe Wspomaganie Zarządzania
 • Dostępne specjalizacje:
 • e-Commerce
 • Inżynieria procesów biznesowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie w IT
 • Administracja publiczna
 • Dodatkowe informacje:

  Informacja:

  • telefonicznie: 022 3486544 fax 022 3486545

  • osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)

  • e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

  Studia podyplomowe:

  Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka:

  • Grafika komputerowa (zaoczne)

  Specjalność prowadzona jest w trybie zaocznym i jest przeznaczona dla absolwentów wyższych uczelni po różnych kierunkach studiów, którzy posiadają ogólne umiejętności w zakresie użytkowania komputerów i chcą nabyć lub pogłębić umiejętności tworzenia grafiki za pomocą narzędzi informatycznych. W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Kwalifikacja do grup zaawansowanych jest dokonywana na podstawie ankiety umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, wykształcenia lub własnych komputerowo wykonanych prac graficznych. Nabór prowadzony jest w cyklu rocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku.

  • Bazy danych (wieczorowe)

  Specjalność prowadzona jest w trybie wieczorowym i jest przeznaczona dla osób posiadających ogólną wiedzę informatyczną i umiejętności w zakresie użytkowania komputerów, które chcą poznać zasady organizacji nowoczesnych baz danych oraz narzędzia informatyczne stosowane do tworzenia, administrowania i rozwijania komputerowych baz danych. Nabór prowadzony jest w cyklu rocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku.

  Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie:

  • Zarządzanie projektami informatycznymi - studia niestacjonarne

  Adresaci studiów

  Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom i pracownikom zaangażowanym w projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych zarówno po stronie firmy zamawiającej jak i wykonawcy. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami.

  Cel studiów

  Studia mają charakter interdyscyplinarny informatyczno-menedżerski. Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania systemów informatycznych, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych metodyk projektowania systemów informatycznych (PRINCE II, PMBOK, etc.) i narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie (Rational).

  Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, w małych grupach, w znacznej części w formie warsztatów i laboratoriów komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. W trakcie warsztatów słuchacze uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, wykonując w kilkuosobowych zespołach własne projekty lub zadania zlecone przez prowadzącego, korzystając z jego konsultacji.

  Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma wieloletnie doświadczenie edukacyjne w zakresie informatyki stosowanej w zarządzaniu, w tym komputerowego wspomagania zarządzania i inżynierii procesów biznesowych, na Wydziale były prowadzone studia podyplomowe dla TP S.A. oraz szkolenia dla firm z zakresu zarządzania projektami.

  Zajęcia prowadzi kadra z dużym doświadczeniem naukowym, dydaktycznym i biznesowym.

  • Zarządzanie projektami samorządowymi - studia niestacjonarne

  Adresaci studiów

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) – zarówno dla kadry kierowniczej jak i członków zespołów zaangażowanych w tworzenie i realizację projektów rozwoju JST, wykorzystanie funduszy UE, planowanie inwestycji, zarządzanie finansami JST. Studia podyplomowe stanowią także doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej przez absolwentów wyższych uczelni, którzy rozważają podjęcie pracy w swoim mieście lub gminie i pragną się zaangażować w rozwój regionu i aktywizację społeczności lokalnej. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami samorządowymi.

  Cel studiów

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania projektami realizowanymi w JST, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi i metodyk wspomagających zarządzanie projektami (MS Project, PRINCE II, PMBOK, etc.) na przykładach z zakresu funkcjonowania sektora JST.

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, w małych grupach, w znacznej części w formie warsztatów i laboratoriów komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. W trakcie warsztatów słuchacze uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, wykonując pod kierunkiem prowadzącego, własne projekty w kilkuosobowych zespołach, np. analizę inwestora, studium wykonalności projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE, projekt na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma wieloletnie doświadczenie edukacyjne w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania, inżynierii procesów biznesowych i zarządzania projektami. Na Wydziale były prowadzone studia podyplomowe dla TP S.A. oraz szkolenia dla firm z zakresu zarządzania projektami.

  Zajęcia prowadzi kadra z dużym doświadczeniem dydaktycznym, naukowym i praktyką w działalności sektora JST, w szczególności w przygotowywaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, zarządzaniu finansami i planowaniu inwestycji JST.


  Wyróżnione