Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: (056) 611 40 10, 611 46 57
fax: (056) 654 29 44
e-mail: kontakt@umk.pl
http://www.umk.pl

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel.: (052) 585 33 00, 585 38 13
fax: (052) 585 33 08
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
http://www.cm.umk.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK
w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 611 22 35
Oferta:
Studia MBA
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Tematy:
Administracja, Bankowość, Biznes, Dziennikarstwo, Ekonomia, Europeistyka, Farmacja, Finanse/Księgowość, Fizyka/Nauki ścisłe, Informatyka/Komputery/Internet, Inne, Języki obce, Komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo, Marketing, Media, Nieruchomości, Ochrona środowiska, Pedagogika, Politologia, Polonistyka, Prawo, Psychologia, Public Relations, Rozwój osobisty, Socjologia, Studia dla Nauczycieli, Sztuka, Turystyka/Hotelarstwo, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: kujawsko-pomorskie,
Rekrutacja:
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:
- studia podyplomowe http://portal.umk.pl/web/kandydaci/podyplomowe/oferta
- studia doktoranckie http://portal.umk.pl/web/kandydaci/doktoranckie/irk
- studia MBA http://www.mba.umk.pl/
Informacje o uczelni:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
UMK tworzy obecnie 17 wydziałów:
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
- Wydział Chemii;
- Wydział Farmaceutyczny;
- Wydział Filologiczny;
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
- Wydział Humanistyczny;
- Wydział Lekarski;
- Wydział Matematyki i Informatyki;
- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
- Wydział Nauk Historycznych;
- Wydział Nauk o Zdrowiu;
- Wydział Nauk o Ziemi;
- Wydział Nauk Pedagogicznych;
- Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych;
- Wydział Prawa i Administracji;
- Wydział Sztuk Pięknych;
- Wydział Teologiczny.
Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.
Na UMK pracuje 4376 osób, w tym ponad 2222 nauczycieli akademickich, wśród których jest 610 profesorów i doktorów habilitowanych, 1144 doktorów oraz 468 magistrów i lekarzy.
Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie około 30 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 82 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach, i ponad 60 kierunkach studiów podyplomowych. Rokrocznie na UMK rozpoczyna studia ok. 12 tysięcy osób (na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich), a liczba absolwentów od początku funkcjonowania Uczelni przekroczyła 100 tysięcy.
UMK posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych w Toruniu i Bydgoszczy oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. w Würzburgu czy na Spitsbergenie. Do dyspozycji astronomów jest 32-metrowy radioteleskop w Toruniu, trzeci pod względem wielkości w Europie, oraz teleskop SALT - największy na półkuli południowej teleskop optyczny, znajdujący się w Republice Południowej Afryki. Potwierdzeniem wysokiej rangi naukowej Uczelni jest utworzenie w jej strukturze Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), umożliwiającego polskim fizykom prowadzenie badań na światowym poziomie.Wyróżnione