Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

Konkurs GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają konkurs GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych, w ramach partnerskiego programu. To pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które kompleksowo finansuje projekty innowacyjnych i ekologicznych technologii - od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. Na badania naukowe, prace rozwojowe, ich implementację obie instytucje przeznaczą łącznie 400 mln złotych.

Aby sprostać tym oczekiwaniom przepisom Unii Europejskiej i światowym trendom w dziedzinie ochrony środowiska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu finansowania prac B+R i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku o nazwie GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Obie instytucje przeznaczyły na program po 200 mln złotych. Te środki przez najbliższe 4 lata (2012-2016) pomogą w opracowaniu co najmniej trzydziestu technologii, innowacyjnych w skali międzynarodowej. Nowoczesne rozwiązania dadzą szansę na skuteczną rywalizację polskich firm z zagranicznymi przedsiębiorcami. Po etapie prac badawczo rozwojowych przynajmniej 10 z nich zostanie wdrożonych do produkcji.

Dofinansowanie projektów mogą otrzymać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w następujących 5 obszarach:
>Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego
>Efektywność energetyczna i magazynowanie energii
>Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód
>Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
>Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu GEKON wynosi 280 mln zł, w tym:
1.na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł;
2 na fazę wdrożeniową - 160 mln zł (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach programu GEKON).

Współpraca obu instytucji przy programie GEKON pozwoli na większe zintegrowanie potencjału nauki i biznesu w ciągu najbliższych lat. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: http://program-gekon.pl/

"Jestem przekonany, że doświadczenia, które już wkrótce zbierzemy w tym programie, pozwolą nam w przyszłości rozwijać kierunek badań proekologicznych z jeszcze większą dynamiką" - zapewnia prof. K. J. Kurzydłowski.

Źródło: http://www.ncbir.pl

Wyróżnione