Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

„Naukometryczna ocena dorobku naukowego uczonych i instytucji”
Z inicjatywy Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie Polska Akademia Nauk we współpracy z Thomson Reuters organizuje międzynarodową konferencję pt. "Naukometryczna ocena dorobku naukowego uczonych i instytucji".

Spotkanie to będzie kontynuacją poprzedniej konferencji „The past, present and future of the Impact Factor and other tools of scientometrics” z 2008 r. Sam tytuł konferencji sprzed pięciu lat sugerował potrzebę zorganizowania kolejnego wydarzenia tego typu celem podsumowania stale toczącej się w środowisku naukowym wywołującej kontrowersje dyskusji odnośnie do rzeczywistej wartości poszczególnych wskaźników naukometrycznych, w szczególności IF, wskaźnika Hirscha, w ocenie dorobku naukowego uczonych i jednostek naukowych oraz akademickich.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do naukowców, reprezentantów innych zawodów związanych z prowadzeniem i organizacją badań naukowych, a także do przedstawicieli prasy naukowej. Z uwagi na międzynarodowy charakter spotkania wykłady i obrady prowadzone będą w języku angielskim. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są uprzejmie proszone o rejestrację poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres:
scientometrics@pan.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 2.04.2013 r.

źródło: http://www.ncbir.pl/

Wyróżnione